Background Image
Previous Page  3 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 84 Next Page
Page Background

1

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalış-

malarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek bilmeyen bir enerjiyle

çalışan takım çalışmasının mükemmelliği yaşanılan tüm olumsuz koşulları etkisiz kılmıştı.

Kararlılıkla yürüttüğümüz hizmetlerimizin bugünlere ulaşmasında, Organ Nakli Yanık ve Te-

davi Vakfı’nın deneyim ve birikimlerinin üniversiter bir sisteme dönüştürülmesi bulunmak-

tadır. Bu yapıyla birlikte; sadece ülkemizdeki değil dünyadaki tıp literatürü yakından takip

edilmiş, konfor ve modern ekipmanlar uzman ellerde bilgiyle buluşmuştur.

Değişim ve ilerleme aşamalarında asla vazgeçmediğimiz ilkelerimiz yolumuzu aydınlattı. Has-

ta odaklı bir anlayışla hizmet ağımızı genişletirken; insan haklarına saygılı, hasta ve çalışan

güvenliğini baz alan etik değerler çerçevesinde hizmet sunmak her zaman birincil hedefimiz

oldu. Amacımız; şu an 6 farklı şehirdeki tam teşekkülü hastaneleri ve 15 diyaliz merkezi ile hiz-

met veren Başkent Üniversitesi Hastaneler Grubu’nun sağlıkta öncü kimliğini muhafaza ede-

rek, hizmet kalitemizi artırmaktır. Azimle başladığımız zamanlardaki amatör ruhumuzu ve

heyecanımızı kaybetmeden dün olduğu gibi, bugün ve yarın da her zaman yanınızda olacağız.

Bize Gelin Sağlığınızdan Haberalın.

Prof. Dr. Ali HABERAL

Başhekim