Background Image
Previous Page  9 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 84 Next Page
Page Background

7

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

Kalite Politikamız

Mevcut sağlık sorunları veya olabilecek sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için, kuruluşlarımı-

za başvuruda bulunan hastaların beklentilerinin, ilk başvurusunda olduğu gibi her defa-

sında ve zamanında diğer sağlık kuruluşlarına örnek olabilecek bir düzeyde karşılanması

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kalite Politikasıdır.