Background Image
Previous Page  13 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 84 Next Page
Page Background

11

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

Başkent Üniversitesinin 1997’de bünyesine

kazandırdığı birimlerden biri de Geriatri Psi-

ko-Sosyal Rehabilitasyon Merkezi’dir. Eskişe-

hir yolu üzerinde, Üniversite kampüsünden

5 km ileride, Yapracık Mahallesi yamacın-

da, sakin, huzurlu bir ortamda kurulan bu

hastanede; 1 Acil Müdahale Odası, 27

yataklı tek kişilik oda, 41 yataklı iki kişilik oda

olmak üzere toplam 71 yatak kapasitesine

sahiptir. Birim nitelikli uzman doktor, hemşire

ve personel kadrosuyla üst düzey sağlık hiz-

meti vermektedir.

ISO 9001 Kalite Sistem Belgesine sahip olan

bu merkezde bu sisteme uygun olarak ça-

lışan, Cerrahi ve Dahili bölümler, Hemodi-

yaliz, Periton diyalizi, Radyoaktif İyot Tedavi

Merkezi, İzolasyon Ünitesi, Psikiyatri ve Yaşlı

Bakımı hizmetleri verilmektedir.

Cerrahi Kliniğinde;

- Böbrek, Karaciğer ve Kalp transplantasyo-

nu öncesi hazırlık evresi ve ameliyat sonrası

Dahili Kliniğinde;

-Tanısı yeni konmuş böbrek hastalarının

hastalıklarına ve diyalize alıştırılması, Fistül

bakımı (Nefroloji ünitemizde Hemodiyaliz,

Hemofiltrasyon uygulamalarına gereksinim

gösteren yatan hastalara 4 adet hemodi-

yaliz makinesi ile hizmet verilmektedir.)

- Periton diyaliz (SAPD) açılmasına karar ve-

rilen hastaların kendilerine ve yakınlarına

SAPD eğitimlerinin verilmesi.

Radyoaktif İyot Merkezinde;

Hipertroidi ve Papiller Ca tedavileri ile hasta-

larımıza hizmet verilmektedir.

İletişim Bilgileri

Eskişehir Yolu 25. Km / ANKARA

Tel: 0 312 299 82 00

Geriatri Psiko-Sosyal

Rehabilitasyon Merkezi