Background Image
Previous Page  14 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 84 Next Page
Page Background

12

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

ÜMİTKÖY POLİKLİNİĞİ

SEMT POLİKLİNİKLERİMİZ

İletişim Bilgileri

Mutlukent Mahallesi 1963. Sok. No:17

Ümitköy / ANKARA

Telefon : 0 312 235 70 50

Haziran 2008’de hizmete başlayan Ümitköy

Polikliniğimiz Ankara Hastanemize bağlı

semt polikliniklerinden biridir. 5 katlı bina-

da Ümitköy yerleşkesinin girişinde yer alan

polikliniğimize başvuran hasta ve yakınları

için ayrılmış 2 adet açık otoparkımız mev-

cuttur. Poliklinik binamız içinde; Ağız ve Diş

Sağlığı, Aile Hekimliği, Beslenme ve Diyet,

Akupunktur, Çocuk Sağlığı, Damar Hasta-

lıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji ve Meta-

bolizma Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Göz

Hastalıkları, Fizik Tedavi, Kadın Hastalıkları

ve Doğum, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz

Hastalıkları, Nöroloji ve Üroloji bölümleri bu-

lunmakla birlikte bu birimlerde hastalarımız

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanla-

rınca muayene olmaktadırlar.

Poliklinik binamız; tanı amaçlı biyokimya ve

mikrobiyoloji laboratuarları, röntgen, kemik

dansitometresi, mamografi, ultrason,

işitme ölçüm cihazı, holter, EKG, solunum

fonksiyon testleri, ürodinami ünitelerinin

kullanımına uygun şekilde tasarlanmıştır.

Göz polikliniğimizde Lazer cerrahi yöntemi

ile hastalarımız gözlüklerinden kurtulabil-

mektedirler.

Randevu sistemiyle çalışan polikliniğimizde;

Sosyal Güvenlik Kurumu Mensupları (Emekli

Sandığı, SSK, Bağ-Kur) ve bakmakla yüküm-

lü olduğu kişiler, resmi ve anlaşmalı kurum-

lar, TBMM ve özel sağlık sigortası olanlara

sağlık hizmeti sunulmaktadır. Muayeneleri-

miz, hafta içi 08.30-17.00, Cumartesi günü

8.30-13.00 saatleri arasında düzenlenmek-

tedir.