Background Image
Previous Page  16 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 84 Next Page
Page Background

14

Günübirlik cerrahi olarak tanımlanan küçük

cerrahi müdahalelerin yapıldığı 6 yataklı

gözlem ünitesi, anestezi hazırlık odaları ile

derlenme odalarını içinde barındıran 14

ameliyathaneden oluşmaktadır. Yoğun

bakımlar ve yataklı servisle ile doğrudan

bağlantılı olan ameliyathanelerimizde,

hastalarımız ameliyat sonrasında tedavileri-

nin devam edeceği ünitelere steril koşullar

sağlanarak ulaştırılmaktadır.

Ameliyathane odalarında kullanılan 127

ekran yüksek çözünürlüklü monitörler hem

hastane otomasyon sistemine hem de me-

dikal görüntü arşiv sistemi (PACS)’ne bağlı

bulunmaktadır.

Ameliyat lambalarının ortasına entegre HD

kameralardan ameliyat sahası aynı moni-

törlerden ayrıntılı bir şekilde izlenebilmektedir.

Hastaların tüm sonuçları ve filmleri gerekti-

ğinde buradan değerlendirilebilirken, ame-

liyatlar eş zamanlı olarak ses ve görüntü

transferiyle konferans salonunda ve doktor

dinlenme odalarından canlı olarak takip

edilebilmektedir. Ameliyathaneler laminar

hava akım sistemi ile Hepa filtrelere sahip-

tir. İlacın doğru hastaya, doğru zamanda,

doğru dozda ve doğru miktarda verilmesini

sağlamayı amaçlayan PYXIS (Birim Doz İlaç

Sistemi), hastanemizin diğer bölümlerinde

olduğu gibi, ameliyathanelerimizde de

kurulmuş durumdadır.

Ameliyathanelerdeki dokunmatik paneller

ile doktorlar ortamın sıcaklığını, basıncını ve

nemini düzenleyebilmekte, ameliyathane-

lerin aydınlatması ve müzik yayını da kontrol

edilmektedir. Bu panellerde bulunan hands

free özelliği ile telefon görüşmeleri doktorla-

rın sterilizasyonu bozulmadan gerçekleştirile-

bilmektedir.

Tüm ameliyathane

lambaları led aydın-

latmalı olup sıcak ve

soğuk ışık verebilmekte

ve otomatik fokus ya-

pabilmektedir.

Anestezi gazları yük-

sek teknolojiye sahip

anestezi makinalarına

elektrik ekipmanlarını

da barındıran hareketli

pendent sistemi ile

aktarılmaktadır.

AMELİYATHANELER

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi