Background Image
Previous Page  17 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 84 Next Page
Page Background

15

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

YOĞUN BAKIMLAR

Hastanemiz bünyesinde 20 yıldır hizmet ve-

ren Cerrahi Bilimler (18 yatak), Dahili Bilimler

(9 yatak), Erişkin ve Çocuk Kalp Cerrahisi

(19 yatak), Yeni Doğan (12 yatak), Koro-

ner (14 yatak) ve Çocuk (6 yatak) yoğun

bakımları 2013 yılında tamamen yenilen-

miştir. Günümüz koşulları için mümkün olan

en üst teknoloji ile donatılmış yoğun bakım

ünitelerimizde bu alanda deneyimli ve

birçok ulusal - uluslararası diploma, sertifika

ve ödüle sahip doktorlar, hemşireler ve

yardımcı sağlık personelleri görev yapmak-

tadır.

En üst düzeyde yoğun bakım desteği

gerektiren çoklu organ yetmezliği, kalp,

karaciğer ve böbrek transplantasyonu, yeni

doğanların kalp cerrahisi ve büyük damar-

ların cerrahisi gibi bir çok alanda ülkemiz-

de ilklere imza atmış olan hastanemiz bu

grup hastaların tanı ve tedavisinde önemli

birikim ve olanaklara sahiptir. Çok çeşitli

diyaliz yöntemlerinin yanında yapay kalp

ve yapay akciğer uygulamaları ve yine ha-

yati organları ilgilendiren destek tedaviler

merkezimizde rutin olarak kullanılmaktadır.

Türkiye’de yoğun bakım alanında eğitim

verme yetkisini alan ilk üniversitelerden

olan Başkent Üniversitesi aynı zamanda

Sağlık Bakanlığı tarafından da en üst düzey

yoğun bakım hizmeti vermek üzere yetki-

lendirilmiştir.