Background Image
Previous Page  15 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 84 Next Page
Page Background

13

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

YENİKENT POLİKLİNİĞİ

Ekim 2010’da hizmete başlayan Yeni-

kent Polikliniğimiz Başkent Üniversitesi

Hastanesi’ne bağlı semt polikliniklerinden

bir diğeridir. Ankara-Ayaş karayolu üze-

rinde Sincan ilçesine bağlı Yenikent’te

bulunan Poliklinik binamız, Yenikent Diyaliz

Merkezimiz ile yan yana konumlandırılmıştır.

Ağız ve Diş Sağlığı, Aile Hekimliği, Beslenme

ve Diyet, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Da-

hiliye, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Göz, Ge-

nel Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji,

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Nöroloji ve

Psikiyatri bölümleriyle hastalarımıza hizmet

sunmaya devam ediyoruz.

Poliklinik binamız 4 kat üzerine inşa edilmiş

olup, bir katı Fizik Tedavi Ünitesi olarak dü-

zenlenmiştir. Hastalarımıza yapılan mua-

yene neticesinde gerekli olan laboratuar

tetkikleri, direkt grafileri ve ultrasonografik

tetkikleri polikliniğimizde itina ile gerçekleşti-

rilmektedir.

Randevu sistemiyle çalışan polikliniğimizde;

Sosyal Güvenlik Kurumu Mensupları (Emekli

Sandığı, SSK, Bağ-Kur) ve bakmakla yüküm-

lü olduğu kişiler, resmi ve anlaşmalı kurum-

lar, TBMM ve özel sağlık sigortası olanlara

sağlık hizmeti sunulmaktadır. Muayeneleri-

miz; hafta içi 08.30-17.00, Cumartesi günü

8.30-12.00 saatleri arasında düzenlenmek-

tedir.

İletişim Bilgileri

29 Ekim Mahallesi Deniz Sok. No:7

Yenikent - Sincan / ANKARA

Tel: 0312 277 38 48