Background Image
Previous Page  66 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 66 / 84 Next Page
Page Background

64

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

Bölümde; baş ağrısı, beyin damar hastalık-

ları, Multipl Skleroz (MS), Epilepsi (Sara has-

talığı) demans sendromları (bunama ve

davranış değişiklikleri ile giden hastalıklar)

Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuk-

lukları ile ilgili hastalıkların ileri tetkik ve teda-

visi yapılmaktadır. Demans, halk arasında

“bunama” olarak da bilinen unutkanlık,

davranış değişiklikleri, öz bakımda azalma

gibi bulgularla ilerleyen en sık Alzheimer

hastalığında görülen bir bulgudur. Bölümü-

müzde, demansta erken tanı ve tedavi,

seçilen uygun hastalarda uyguladığımız

kapsamlı nörokognitif batarya ile mümkün

olmaktadır.

Ani gelişen inme (felç) ile acil servisimize

şikayet başlangıcından itibaren 4.5 saat

içinde başvuran uygun kriterlere sahip

hastalarda, pıhtı çözücü tedavi uygulama

olanaklarımız mevcuttur. Beyin damar has-

talıklarında sık rastlanan etmenlerden olan

karotid (şah damarı) ve vertebral damar

darlıkları, girişimsel radyoloji ekibi ve Kardi-

yovasküler cerrahi ekibi ile birlikte yapılan

incelemeler ve konsey sonrasında, uygun

hastalarda stentleme ya da cerrahi girişim

şeklinde tedavi edilmektedir.

Beyin damar hastalıkları, Parkinson hastalı-

ğı, Alzheimer hastalığı, MS, toplumda en sık

görülen hastalıklardan olan migren ve di-

ğer baş ağrısı sendromları, konusunda uz-

man hocalarımız ve öğretim görevlilerimiz

eşliğinde tetkik ve tedavi edilmektedir.

NÖROLOJİ

İletişim Bilgileri

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 10. Sok. No:45

Bahçelievler Çankaya - ANKARA

Tel: 0 312 2126698 / 1366