Background Image
Previous Page  72 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 72 / 84 Next Page
Page Background

70

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

Radyoloji Anabilim Dalımızda sağlık hizmetleri

ve eğitim faaliyetleri nöroradyoloji, girişimsel

radyoloji, gövde görüntüleme (Abdomen,

kas-iskelet ve kardiyovasküler görüntüleme),

meme görüntüleme, kemik dansitometri,

doppler-ultrasonografi, direk röntgen alanla-

rında devam etmektedir.

Bu alanlarda eğitim ve sağlık hizmet çalış-

maları 1.5 T MR, çok kesitli tomografi, dijital

anjiografi, dijital mamografi, tomosentez,

renkli doppler ultrasonografi, digital rontgen,

digital floroskopi, kemik dansitometri cihazları

ile verilmektedir. Nöroradyoloji alanında ça-

lışmalar daha çok beyin, spinal kanal, omur-

galar, periferik sinirlere yönelik olarak MR ve

çok kesitli BT, dijital rontgen ile verilirken gerekli

durumlarda renkli doppler-ultrasonografi ve

anjiografi cihazları ile tamamlayıcı tetkikler

yapılmaktadır. Gövde görüntülemede akci-

ğer, karın içi organlar, kas-iskelet sistemi, kalp

ve damarsal yapılar çok kesitli tomografi, MR,

renkli doppler ultrasonografi, dijital röntgen

zaman zaman dijital floroskopi ve anjiografi

cihazları ile yapılan tetkiklerde değerlendiril-

mekte ve teşhis ve tedavi planlaması yapıl-

maktadır.

RADYOLOJİ