Background Image
Previous Page  76 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 76 / 84 Next Page
Page Background

74

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

Onkoloji ‘oncos’ (şişlik) ve ‘logos’ (bilim) ke-

limelerinin bir araya gelmesi ile oluşan eski

Yunanca bir kelime olup, tümör bilimi an-

lamına gelmektedir. Onkoloji bilimi, tümör-

lerin teşhis ve tedavilerini ve bu konudaki

bütün gelişmeleri sahası içine almıştır. Kan-

serin kalp ve damar hastalıklarının hemen

ardından ölüm sebepleri arasında ikinci

sırada olması dolayısı ile günümüzde onko-

loji önemli bir bilim dalı haline gelmiştir.

Kanserin ilaçla tedavisi (kemoterapi) ile il-

gilenen bilim dalına Tıbbi Onkoloji denir. Bu

alanda çalışan doktorlar (Tıbbi Onkologlar)

kanser tedavisi konusunda uzmanlaşmış

iç hastalıkları uzmanlarıdır. Kanser tanı ve

tedavisi, aynı anda birden fazla bölümün

ekip halinde çalışmasını gerektiren bir

süreçtir. Bu ekipte Cerrahi, Patoloji, Rad-

yasyon Onkolojisi, Radyoloji, Tıbbi Onkoloji

ve diğer başka ilgili bölümlerden uzmanlar

bulunmalıdır. Kanser tedavisini yürüten bu

ekibin koordinasyonu genelde Tıbbi Onko-

loji tarafından sağlanmaktadır.

Tıbbi Onkoloji Kliniğimizde kanser tanısı

almış hastaların tedavileri planlanmakta,

planlanan tedaviler (kemoterapiler) uy-

gulanmakta ve kemoterapilerden dolayı

oluşan komplikasyonların (yan etkilerin) da

tedavileri yapılmaktadır. Bütün bu süreç

boyunca da hasta ve hasta yakınları has-

talığın durumu ile ilgili bilgilendirilmekte ve

bu sürece dahil edilmektedirler. Verilen bu

hizmetler Kemoterapi Ünitemizde ve gerekli

durumlarda da yataklı serviste yapılmakta-

dır. Tedavileri tamamlanmış hastaların ya-

şam boyunca takipleri de bölümümüzce

yapılmaktadır.

TIBBİ ONKOLOJİ

İletişim Bilgileri

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok.

No:48 Bahçelievler Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 212 29 12 / 209