Background Image
Previous Page  80 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 80 / 84 Next Page
Page Background

78

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

Özel Sigorta görevlilerimiz; öğretim üyesi

muayene randevularınızı en erken tarihe dü-

zenleyerek, tanı amaçlı istenilen tetkiklerinizin

aynı gün içinde tamamlanmasını sağlar. So-

nuçlarınızın kısa süre içinde değerlendirilme-

sini gerçekleştirir ve tetkik sonuçlarınızı elektro-

nik ortamda tarafınıza iletir.

Yatarak tedavi gerektiren durumlarda, sözlü

veya yazılı onay işlemlerinin yürütülmesi özel

sigorta birimimiz tarafından takip edilmekte-

dir. Hastalarımızın yatarak alacakları tedavi-

lerinin en iyi fiziksel koşullarda yapılabilmesi

için özel odalarımızın tahsis edilmesinde de

ofis görevlilerimiz aracılık etmektedir. Ofisi-

mizin, özel sigorta ve anlaşmalı kurumlarla

yaptığı anlaşma detaylarını öğrenmek ya

da muayene randevusu almak için 0 (312)

223 33 22 no’lu telefonu arayabilirsiniz.

Uluslararası Hasta işlemlerimiz ise, talebi-

nizin iletildiği ilk günden ülkenize dönene

kadar geçen süreçte tek elden hizmet ve-

ren bir bölüm olarak yapılandırılmıştır. Özel

eğitimli uluslararası hasta uzmanlarından

oluşan takımımız sevecen, sağduyulu ve

saygılı üst düzey hizmet vermektedir. Ulus-

lararası hasta uzmanımız, BAŞKENT’in dün-

ya standartlarındaki hizmetlerinden fay-

dalanmanız için size rehberlik edip; tıbbi

ihtiyaçlarınız, bireysel tercihleriniz ile kültü-

rel, lisan ve dini beklentilerinizi kusursuz bir

şekilde sentezleyerek, mümkün olduğunca

kendinizi evinizde hissetmenizi sağlayacak-

tır. Ofisimizin uluslararası hasta hizmetleri

detaylarını öğrenmek için 0312 212 68 68

- 1143 veya 0 533 381 91 74 no’lu telefon-

ları arayabilirsiniz.

ÖZEL SİGORTA VE

ULUSLARARASI HASTA OFİSİ