Background Image
Previous Page  78 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 78 / 84 Next Page
Page Background

Modern ürolojik uygulamaların gerektirdiği

bütün olanaklar anabilim dalı ve has-

tanelerimiz bünyesinde bulunmaktadır.

Anabilim dalı yapılanması içerisinde Taş

Kırma Ünitesi, Ürodinami Laboratuvarı ve

Ultrasonografi bulunmaktadır. Ürodinami

laboratuvarı videoürodinami olanağına

sahiptir. Taş Kırma Ünitesi; taş hastalığının

tedavisinin dışında, şok dalga tedavileri uy-

gulanan “Peyronie” gibi başka hastalıkların

tedavisinde de kullanılmaktadır. Taş kırma

hastalarının rutin kontrolleri ultrasonografi

ünitesinde yapılmaktadır. Ultrasonografi

ünitesinde androlojik tetkiklerin yanı sıra,

transrektal ultrason ve biyopsi işlemleri de

yapılmaktadır.

Standart ürolojik tanı ve tedavi hizmetleri

bütün merkezlerimizde yapılmaktadır. Di-

ğer taraftan, tanı ve tedavi hizmetlerinin

yanında araştırma ve eğitim konularında

özelleşmiş alanların oluşturulması gerçek-

leştirilmiştir. Genel üroloji dışında androloji,

çocuk ürolojisi, endoüroloji / laparoskopi,

kadın ürolojisi ve üroonkoloji disiplinleri

kendi içerisinde çalışma ve araştırma faa-

liyetlerini sürdürmektedir. Öğretim eleman-

larının çok sayıda yurtdışı ve yurt içi yayınları

bulunmaktadır.

76

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

ÜROLOJİ

İletişim Bilgileri

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok.

No:48 Bahçelievler Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 212 29 12 / 302