Background Image
Previous Page  75 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 75 / 84 Next Page
Page Background

İletişim Bilgileri

6. Cad. No: 70/03

Bahçelievler Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 212 68 68 /13 17

Psikiyatri, toplumun ruh sağlığının korun-

ması ve ruh hastalıklarının önlenmesi, ruh-

sal bozukluğu olanların tanısı, tedavisi, re-

habilitasyonu ve ruh sağlığının geliştirilme-

siyle ilgili hekimlik dalıdır. İnsanın zihinsel,

duygusal yapısı ile davranışlarında, çevre-

ye uyumunda ortaya çıkan sorunların in-

celenmesi, tanımlanması, bunların teda-

visi ve önlenmesi temel çalışma alanları-

dır. Biyolojik psikiyatri, psikodinamik psikiyat-

ri, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, geriyatrik

psikiyatri gibi alt dalları bulunmaktadır.

RUH SAĞLIĞI

VE HASTALIKLARI

73

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi