Background Image
Previous Page  77 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 77 / 84 Next Page
Page Background

75

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

Kemoterapi, kanserin ilaçla tedavi edilmesi

anlamına gelmektedir ki, cerrahi ve ışın

tedavisi ile birlikte tedavinin önemli bir par-

çasıdır. Kanserin cinsine, evresine ve has-

tanın özelliklerine göre değişik nedenlerle

kemoterapi uygulanabilir:

• Kanser hücrelerini tamamen yok et-

mek ve hastayı iyileştirmek (kür sağlamak)

amaçlı,

• Kanserin yayılmasını ya da tekrarlamasını

önlemek amaçlı,

• Kanserin büyümesini durdurmak ya da

yavaşlatmak amaçlı,

• Kanserin sebep olduğu belirtileri yok ede-

bilmek amaçlı.

Kullanılacak olan kemoterapi ajanı tümö-

rün cinsi, yaygınlık durumu, hastanın yaşı,

genel durumu ve mevcut diğer hastalıkları-

na göre tıbbi onkolog tarafından belirlenir.

Dozlar ve uygulama sıklığı da değişik fak-

törler ve takipte hastanın durumuna göre

belirlenir. Tedavinin etkili dozlarda, fakat

hastayı yan etkilerden koruyarak yapılması

gereklidir.

Kemoterapi mutlaka bu konuda eğitimli ki-

şilerin çalıştığı merkezlerde uygulanmalıdır.

Kullanılan ajanların bir kısmı tümöre doğ-

rudan etkili kemoterapi ilaçları, hormonlar

ve biyolojik ajanlar; bir kısmı ise tümöre

doğrudan etkili ilaçların etkisini arttırmak ya

da yan etkileri kontrol etmek amaçlı kulla-

nılmaktadır.

Kemoterapi Ünitemizde planlanan günlük

tedaviler (intravenöz ve oral kemoterapiler;

semptoma yönelik destek bakım) dene-

yimli personel eşliğinde, huzurlu bir ortam-

da hastalarımıza uygulanmaktadır.

Kemoterapi Ünitesi