Background Image
Previous Page  79 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 79 / 84 Next Page
Page Background

77

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

Ülkemizde çok sık görülen hastalıklardan

birisi olan böbrek ve idrar yolu taşı

tedavisi için böbrekten kapalı, aşağı

idrar yolundan kapalı ve açık ameliyat

yapıldığı gibi bu hastalıklar dışarıdan

taş kırma (ESWL) yöntemi ile de tedavi

edilebilmektedir.

Böbrek taşları idrarda kristalleşen

minerallerin oluşturduğu ve böbreğin

iç kısmında büyüyen sert oluşumlardır.

Normalde idrar bu kristalleşmeyi

engelleyen kimyasallar içerir. Ancak bu

engelleyicilerin yetersiz kaldığı kimselerde

idrarda kristaller oluşur. Kristal aşamasında

böbreği terk eden parçacıklar herhangi

bir yakınmaya neden olmazlar. Eğer bu

kristaller böbrekten biran önce atılmazlar

ve bir araya gelip yapışırlarsa böbrek taşı

için çekirdek kısmı oluştururlar. Daha sonra

bu çekirdek üzerine özellikle kalsiyum

tuzlarının gelip çökmesi ile böbrek taşı

oluşur.

Kliniğimizde bütün tedavi seçeneklerinin

bulunması, bunların tek başına veya

diğer yöntemlerle birlikte kullanılmasına

ve böylece tam taşsızlık elde edilmesine

olanak sağlamaktadır. Yeni nesil taş kırma

cihazı ve gelişmiş endoskopik (kapalı)

işlemler sayesinde açık taş ameliyatı

gereken olgu sayısı son derece düşüktür.

Taş kırma işlemi kliniğimizde anestezi

doktorları eşliğinde sakinleştirme ve

ağrı kesme yöntemleri uygulanarak

ağrısız şekilde gerçekleştirilmektedir.

Hastalarımızın takibi kliniğimizdeki ultrason

ile gerçekleştirilmektedir.

Taş Kırma Ünitesi