Background Image
Previous Page  71 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 71 / 84 Next Page
Page Background

69

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

lantasyonları bu ameliyat grubuna giren

örneklerdir.

Onkolojik Rekonstrüktif Cerrahi:

Vücudun

herhangi bir bölgesinden tümör çıkarılması

sonucu oluşan fonksiyonel ve şekil bozuklu-

ğunun düzeltilmesi ameliyatlarıdır.

El Cerrahisi:

Kol, önkol ve elin, sinir, kas,

tendon ve kemik yapılarının her türlü do-

ğumsal ve sonradan olan işlevsel ve şekil

bozukluklarının düzeltilmesidir.

Yanık Tedavisi:

Yanığın erken dönemde

deri greftleri ile kapatılması ve geç dönem-

deki hareket kısıtlamaları ve izlerinin düzel-

tilmesidir.

Yaralar:

Her türlü basit ve komplike yaranın

çeşitli medikal ve cerrahi yöntemlerle ka-

patılması mümkün olmaktadır. Kronik yara-

lar, vaskuler nedenlerle oluşan ve kapatı-

lamayan yaralar, bası yaraları ve diyabetik

yaralar iyileştirilmektedir.

Yara İzlerinin Giderilmesi

:

Travma veya

cerrahi girişim sonucu oluşan yara izlerinin

belirginliğinin azaltılması için hastaya çok

özel olan koşulların değerlendirilerek farklı

tedavi yöntemleri kullanılması ile gerçek-

leştirilir.

Estetik Cerrahi Ameliyatları

Burun Ameliyatı:

Estetik yapılırken aynı an-

da deviasyon (iç eğrilik) da düzeltilebilir.

Yüz Germe ve Gençleştirme:

Gevşeyen

ve sarkan yüz derisi gerilerek, daha genç

bir yüz görünümü kazandırılır. Aynı ameli-

yatta boyun ve alın kırışıklıkları da gerilebilir.

Göz Kapağı Ameliyatları ve Gözaltı Tor-

balarının Alınması

:

Alt ve üst göz kapak-

larındaki fazla deri ve yağ uzaklaştırılarak,

kişiye yorgun ifade veren torbalar giderilir.

Botox ve Dolgu Materyalleri (Hyaluronik

Asit ve benzerleri) :

Çok derin olmayan

kırışıklıklarda kullanılan yöntemlerdir. Botox,

kırışıklık olan bölgenin altındaki kaslara kü-

çük miktarlarda enjekte edilerek ilgili kas

gurubunun 6-8 ay süre ile gevşemesi ve

kırışıklık yaratmaması prensibi ile uygulanır.

Kulak Deformitelerinin Düzeltilmesi:

Ge-

nellikle kepçe kulak nedeniyle yapılır. Kulak

gelişimi 5 - 6 yaşında tamamlandığı için

bu girişim genellikle okul çağından önce

yapılmalıdır.

Yüzdeki Sivilce İzlerinin Giderilmesi:

Kim-

yasal peeling, dermabrazyon gibi yön-

temlerle 7-10 gün içinde iyi sonuçlar elde

edilebilir.

Meme Küçültme:

Hastalar sarkık ve büyük

memeleri nedeni ile, sırt ağrıları, cilt pişik-

leri gibi sorunlar yaşarlar. Bunun yanında

orantılı bir vücuda sahip olmak isteyen her

hastaya bu ameliyat yapılabilir.

Jinekomasti:

Erkek memesinin fizyolojik

veya patolojik büyüklüğü olarak açıklana-

bilen bu durum plastik cerrahinin ilgilendiği

toplumda sıkça görülen bir sorundur.

Meme Büyütme:

Az gelişmiş veya küçük

göğüslerin normale getirilmesi için uygula-

nan silikon implantlar, jel kıvamında silikon

veya serum fizyolojik ile doldurulmuş olan

ve yine silikondan yapılan bir zar ile kaplıdır.

Değişik vasıfta, şekil ve projeksiyonda olan

bu implantlar takıldıktan sonra 4-5 gün için-

de normal aktivitenize dönebilirsiniz.

Liposuction:

Vücuda şekil verme ameliya-

tıdır.

İletişim Bilgileri

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok.

No:48 Bahçelievler Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 212 29 12 /304