Previous Page  20-21 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20-21 / 64 Next Page
Page Background

İLK MÜDAHALE HATALARI!

Bir kazazedeye yapılan ilk müdahale, ancak yerinde

ve zamanında yapıldığında İLK YARDIM niteliği ka-

zanır. Tüm iyi niyetimizle faydalı olmaya çalışırken;

yersiz, gereksiz veya yanlış müdahalelerimiz çocu-

ğumuza zarar verebilir! Bilmeden bulunabileceğimiz

bu zararlı müdahalelerden kaçınmanın tek yolu ise

BİLMEK!

Neleri Bilmeliyiz?

• Düşme ve çarpmalar,

• Yanıklar, elektrik çarpmaları

• Soluk yoluna yabancı cisim kaçması

• Yabancı cisim yutulması

• Kimyasal madde içilmesi (beslenme / soluk yolu yanık-

ları, zehirlenmeler)

“En iyi tedavi, hastalığı önlemektir”

düşün-

cesiyle ilk görevimiz, bu olasılıkları müm-

kün olduğunca azaltmak olmalı.

Kaza olasılığını sıfıra indirmemiz mümkün değil, fakat “kaza

geliyorum demez” atasözü, ancak gerekli önlemler alındığı

takdirde anlamlı!

Çocuğumuzun, tüm önlemlerimize rağmen başına gelen ev

kazası hallerinde ise; temel olarak yapılması gerekenlerle,

kaçınılması gerekenlerin ayırdedilmesi önem taşır.

DÜŞME VE ÇARPMALAR

Yaşları gereği, tehlikeleri öngörme yetileri ve kendilerini koruyacak refleksleri

henüz sınırlı çocuklarımız; bu kazaları en sık beşik, yatak, masa, koltuk, mama

sandalyesi gibi eşyalardan düşme şeklinde yaşar. Merdivenler, balkonlar,

pencereler de ciddi sonuçları olan düşmelerin yaşandığı yerlerdir. Zeminin

kayganlığı veya barındırdığı engeller de; risklerden habersiz, heyecanla dün-

yayı keşfederek gelişmekte olan çocuğumuzun, koşarken hattâ yürürken düş-

mesine neden olabilir. Kendimizi onların heyecanına kaptırdığımızda veya

dikkatimizi dağıtan başka durumlar eşlik ettiğinde, kucağımızdan dahi düş-

meleri mümkündür. Ev eşyalarının çocuklarımızın üzerine devrilip, düşmesi

durumları da bu kaza türü kapsamında değerlendirilebilir.

Ç

ocuklarımızın başına gelen

kazaların büyük kısmı evlerde

meydana gelmektedir.

Ev kazaları;

özellikle okul

öncesi (0 – 6 yaş) dönemdeki

çocuklarımızın çeşitli tür ve

şiddette zarar görmelerine,

geçici veya kalıcı sağlık sorun-

larına ve hatta can kayıpları-

na neden olmakta. Bu konu

önemli, çünkü ev kazalarının

büyük çoğunluğu önlenebilir

olaylar. Önlenemediğinde ise,

kazaya uğrayan çocuklarımızı,

kazanın yarattığı sorunlara ek

bir başka tehlike beklemekte,

bu da ilk müdahale hataları-

dır.

Uzm. Dr. Ender Fakıoğlu

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

EV KAZALARI

18

19