Karadeniz Ereğli Diyaliz Merkezi

Birim Kalite Sorumluları


                       BÖLÜM SORUMLULARI LİSTESİ                                                                                 KU.LS.01

İDARİ SORUMLU

Güven ÖZCAN

 

İdari Sorumlu

MESUL MÜDÜR

Dr.Işıl COŞAN

 

Mesul Müdür/Sorumlu Doktor

KALİTE DİREKTÖRÜ SORUMLUSU

Dilek PULAT YALÇIN

Filiz OKYAY BOSTANCI

 

Kalite Direktörü

Kalite Direktörü Yrd.

BİRİM GÖSTERGE SORUMLUSU

Güven ÖZCAN

Dr.Hüseyin KIRMIZI

Filiz OKYAY BOSTANCI

 

İdari Sorumlu

Birim Gösterge Sorumlusu

Sorumlu Hemşire

HASTA HAKLARI SORUMLUSU

Güven ÖZCAN

 

İdari Sorumlu

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ SORUMLUSU

Filiz OKYAY BOSTANCI

 

Sorumlu Hemşire

EĞİTİM HEMŞİRESİ

Serap GÜNEY

 

Eğitim Hemşiresi

ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ

Büşra GÜLSOY

 

Enfeksiyon Sorumlu Hemşiresi

HASTA KABUL- ARŞİV- DOKÜMANTASYON ve FATURA TAHAKKUK SORUMLUSU

Dilek PULAT YALÇIN

 

Hasta Kabul – Arşiv – Dokümantasyon – Fatura Tahakkuk Sorumlusu

TEKNİK BAKIM ONARIM SORUMLUSU

Zeki MORCU

 

Teknik Bakım Onarım Sor.

KURUM EV İDARESİ SORUMLUSU

Sevil TURAN

 

Yard.Pers.Şefi

ULAŞIM SORUMLULARI

Muhammet AVCI

 

Araç Sürücüsü

ÇEVRE YÖNETİMİ KALİTE SORUMLUSU

Ayşe KÖYLÜ

 

Çevre Mühendisi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KALİTE SORUMLUSU

Turgut AYDIN

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

 

Hazırlayan

 

Kontrol Eden

Onaylayan

Revizyon Tarihi: 19.12.2023

Revizyon No:02

Dilek PULAT YALÇIN

Kalite Direktörü

Dilek PULAT YALÇIN

Kalite Direktörü

Güven ÖZCAN

İdari Sorumlu

Sayfa Sayısı:1 / 3

Uygulama Tarihi: 02.06.2020