Karadeniz Ereğli Diyaliz Merkezi

Kalite Yönetim Birimi


Kalite Yönetim Sistemimiz

Merkezlerimizde  kalite yönetim sisteminin kurulmasının amacı; Öncelikle bu sistemin tüm merkezlerimizde uygulanmasını sağlayarak hasta ve çalışan güvenliğimiz ile hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, kalite gelişimini sürekli hale getirerek bir kurum kültürü  yaratmak, sağlıkta kalite standartları ( Diyaliz) ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hastalarımıza hizmet sunmaktır.  Merkezlerimizde  kalite çalışmaları, üst yönetim ve klinik kalite yönetim sorumlularının katılımı ve desteği ile “ Kalite Yönetim Birimi” tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)- Diyaliz Seti doğrultusunda yürütülmektedir.

Kalite süreçlerimizi yönetirken esas aldığımız SKS Diyaliz Setine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/6537/0/sks-diyaliz-kitabipdf.pdf

ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ (İÇ DENETİM)

  • Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz Seti) gereği diyaliz merkezlerimizde yılda 1 defa öz değerlendirme yapılmaktadır.
  • Öz değerlendirme ekiplerimiz; Bağlı bulunduğumuz Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kalite Yönetim Temsilcilerinden oluşmaktadır.
  • Öz değerlendirme sıklığımız, yılda 1 defa yapılır.
  • Öz değerlendirme planımız, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz Seti içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır ve ilgili birime bildirilir.
  • Öz değerlendirme öncesinde tüm çalışanlar, iç denetim takvimi ve planı konusunda çağrı formu ile bilgilendirilir.

 

KALİTE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

Yıl içinde düzenli aralıklarla merkez kalite sorumluları, Kalite Yönetim Direktörü, İdari Sorumlu, Sorumlu Hemşire, Eğitim Hemşiresi, Enfeksiyon Hemşiresi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi’nin de katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

Merkezlerimizde Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak, bu olayları izlemek, bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.

BİNA TURLARI (FİZİKSEL ALAN DENETİMLERİ)

Merkezlerimizde; Hasta& hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte kliniklerimizin fiziki koşulları ve teknik altyapısını kontrol etmek amacıyla düzenli aralıklarla (3 ayda bir) bina turları yapılmaktadır.

Diyaliz Merkezimizce oluşturulan ekipler,  merkezin büyüklüğü dikkate alınarak   yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve işleyişini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Bina turlarında diyaliz merkezlerimizde ki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler, düzeltici/ önleyici faaliyetler önceliklerine göre yapılmaktadır.

 

ANKET UYGULAMALARI

Yılda bir defa tek seferde hasta ve hasta yakınlarına Hasta Deneyim Anketleri yapılmakta olup sonuçlar Kurumsal Kalite Sistemine girilmekte analizler incelenerek gerektiğinde iyileştirme süreci Kalite  Birimi tarafından yönetilmektedir.

Yılda bir defa tek seferde interaktif olarak Çalışan Geri Bildirim Anketleri yapılmakta olup sonuçlar Kurumsal Kalite Sistemine girilmekte analizler incelenerek gerektiğinde iyileştirme süreci Kalite  Birimi tarafından yönetilmektedir.

 Anket uygulamalarında kullandığımız Anket Uygulama Rehberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/30308/0/anket-uygulama-rehberi-son-basim-11042019pdf.pdf

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Gösterge Yönetimi Rehberi kapsamında Diyaliz Merkezleri için belirlenen gösterelerin takibi yapılmakta olup TÜRGÖS’e veri girişleri yapılmaktadır.

Süreçlerde kullandığımız Gösterge Yönetim Rehberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/45623/0/sks-gosterge-yonetimi-rehberi-rev02325042023pdf.pdf