Prof. Dr. Ayşe Elif Küpeli

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Elif Küpeli

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

0312 203 05 43Eği̇ti̇m


      1999 - 2003 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık      
      1992 - 1998 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi      

Deneyi̇m


      2014 Doçent Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD      
      2011 - 2014 Yardımcı Doçent Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD      
      2008 - 2011 Uzman Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD      
      2004 - 2008 Uzman Özel Mesa Hastanesi      
      1999 - 2003 Araştırma görevlisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD      

Bi̇li̇msel ve İdari̇ Olarak Üstlendi̇ği̇ Görevler


      Göğüs Hastalıkları AD Dönem IV Staj Sorumlusu      
      Mezuniyet sonrası Koordinatör Yardımcısı      
      Asistan Oryantasyon Programı Sorumlusu      

Tezler


     

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı :
Tez başlığı: Yayma negatif akciğer tüberkülozlu olgularda serum ve bronkoalveoler lavajda tumor nekrozis faktör-alfa, interferon-gamma ve IL-2’nin tanısal değerleri
Tez danışmanı: Prof. Dr. Sumru Beder
Projelerde Yaptığı Görevler: Metabolik Sendrom varlığı KOAH'lı olgularda akut alevlenme riskini arttirir mı? Başkent Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştirma Projeleri