Prof. Dr. Ayşe Elif Küpeli

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Elif Küpeli

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

0312 203 05 43


Eğitim


      1999 - 2003
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık
     
      1992 - 1998
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
     

Deneyim


      2014
Doçent Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD
     
      2011 - 2014
Yardımcı Doçent Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD
     
      2008 - 2011
Uzman Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD
     
      2004 - 2008
Uzman Özel Mesa Hastanesi
     
      1999 - 2003
Araştırma görevlisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD
     

Bilimsel ve İdari Olarak Üstlendiği Görevler


     
Göğüs Hastalıkları AD Dönem IV Staj Sorumlusu
     
     
Mezuniyet sonrası Koordinatör Yardımcısı
     
     
Asistan Oryantasyon Programı Sorumlusu
     

Tezler


     

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı :
Tez başlığı: Yayma negatif akciğer tüberkülozlu olgularda serum ve bronkoalveoler lavajda tumor nekrozis faktör-alfa, interferon-gamma ve IL-2’nin tanısal değerleri
Tez danışmanı: Prof. Dr. Sumru Beder
Projelerde Yaptığı Görevler: Metabolik Sendrom varlığı KOAH'lı olgularda akut alevlenme riskini arttirir mı? Başkent Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştirma Projeleri