Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler
Anabilim Dalımız Göğüs Hastalıklarının ilgi alanına giren hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili hizmetler poliklinik ve yataklı servislerde verilmektedir. Prof. Dr. Şule Akçay Anabilim Dalı Başkanığı görevini yürütmektedir. Poliklinik hizmetleri, Beşevlerdeki yataklı servislerin bulunduğu ana binaya ek olarak 2003 yılında faaliyete geçirilen 5. sokakta bulunan poliklinik binasında 5 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevisi ile verilmektedir. Aynı birimde, solunum fonksiyon testi laboratuvarımız bulunmaktadır. Bu laboratuvarda CO difüzyon ölçümü, nitrogen washout ile akciğer volümleri ölçümü, body box plethismography, Resting Energy Expenditure (REE), 6- dakika yürüme testi ve kardiyopulmoner egzersiz testleri (KPET) uygulanmaktadır. KPET ve REE yöntemleri ile ilgili çalışmalar Prof.. Dr. Gaye Ulubay tarafından uygulanmaktadır.


Bronkoskopi işlemi ana binada bulunan bronkoloji laboratuvarında videobronkoskop ile gerçekleştirilmektedir. Bronkoalveoler lavaj (BAL) lenfosit subset flow-sitometrik analizi merkezimizde yapılmaktadır. Girişimsel bronkoskopik işlemlerin sorumluluğu Prof. Dr. Elif Küpeli tarafından üstlenilmiştir. Transbronşiyal iğne aspirasyonu ve akciğer biyopsileri girişimsel bronkoskopi işlemleri arasındadır.

Koruyucu hekimlik alanında 2003 yılından bu yana 'sigara bırakma polikliniği Prof. Dr. Şule Akçay tarafından yürütülmektedir. 

Uyku Bozuklukları Merkezi sorumlu öğretim üyeleri; Prof. Dr. Şerife Savaş Bozbaş ve Prof. Dr. Elif Küpeli'dir.

Üniversitemizin ülkemizdeki en başta gelen organ transplantasyon merkezlerinden biri olması nedeniyle, anabilim dalımız, solid organ transplantasyonu uygulanan ve kronik böbrek, kronik karaciğer yetmezlikli hastalarda karşılaşılan akciğer sorunları konusunda önemli bir klinik tecrübeye sahiptir.

Anabilim Dalımız öğretim üyeleri ulusal uzmanlık derneklerinin  yönetim kurullarında aktif görevler üstlenmekte, ulusal ve uluslar arası toplantılarında uzmanlık alanımızla ilgili çalışmalarıyla, bilimsel ve eğitim aktivitelerine düzenli olarak katkı sunmaktadır.

Bölüm Broşürleri