Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Bölümümüz 1997 yılında kurulmuştur. Tıp Fakültesinin bir parçası olarak, tıp öğrencilerine ve aynı zamanda bölümümüzde eğitim alan asistan doktorlara teorik ve  uygulamalı dersler vermekteyiz. İlgili alandaki eğitim ve bilimsel araştırmaların yanı sıra misyonumuz hastalarımıza kaliteli, hızlı ve güncel tıbbi bakım sağlamaktır. Hem ayaktan hem de yatan hastalara tıbbi bakım sağlamaktayız. Poliklinik hizmetleri,  5. sokaktaki 2003 yılında açılan poliklinik binasında  beş öğretim üyesi tarafından verilmektedir. Bölümümüzde tüm akciğer hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi için poliklinik hizmetleri verilmektedir. Yakın takibe ihtiyacı olan hastalar hastaneye yatırılır ve bu alandaki iki  uzmanımız tarafından diğer tıbbi bölümlerle işbirliğini içeren multidisipliner bir yaklaşım sağlanır. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı tanı ve tedavi alanında yer alan başlıca hastalıklar: Astım, Alerjik hastalıklar, Akut ve Kronik bronşit, Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), Akciğer kanseri, Plevral hastalıklar, Mezotelyoma, Akciğer enfeksiyonu hastalıkları, Pnömoni, Tüberküloz, İnterstisyel akciğer hastalığı, Sarkoidoz, Pulmoner emboli, Mesleki akciğer hastalıkları, Uykuda solunum bozuklukları ve Sigara bağımlılığıdır. Bölümümüzdeki tüm tanı ve tedavi prosedürleri, akademik personeller, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı uzman ve asistanları, uzman hemşire ve destek personeli tarafından gerçekleştirilir. İyi donanımlı ve kaliteli bir solunum fonksiyon test laboratuvarı, bronkoskopi ünitesi, uyku hastalıkları merkezi ve sigara bırakma ünitesi mevcuttur.

Adres: Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 53 .Sokak No:48 (Zemin Kat) Bahçelievler Çankaya/ANKARA 
Telefon: 0312 2036868/5003
 

Bölüm Broşürleri