Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Torasentez

Belli hastalıklardan dolayı plevra adı verilen akciğer membranları arasında sıvı birikimi (plevral effüzyon)  olabilir. Torasentez işlemi, lokal anestezi altında, plevral aralıktan numune alındıktan sonra sıvının laboratuvarda incelenmesini içerir. Bazı durumlarda, bu sıvının bir kısmı boşaltılır (plevral drenaj). Perkütan akciğer biyopsisi, ultrasonografi veya tomografi eşliğinde lokal anestezi yapılarak akciğerin periferik tümör kitlelerinden ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmasıdır.

 

Bölüm Broşürleri