Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Ayaktan Tedavi Klinikleri

Bölümümüz tarafından 2003 yılında koruyucu hekimlik kapsamında kurulan "sigara bırakma polikliniği" 2003-2015 yılları arasında bölümümüz tarafından yürütülmüştür. 2015 yılından beri Aile Hekimliği Anabilim Dalı ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Hastanemizde tütün kontrolü konusunda eğitimli sertifikalı hekimler sigara bırakma hizmeti vermektedir. Öğretim üyelerimiz Başkent Üniversitesi Kampüsü'nde başlatılan "Tütünsüz Kampüs" projesine aktif olarak katılmakta ve ulusal tütün kontrol programlarına katkıda bulunmaktadır.

 

Bölüm Broşürleri