Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Akciğer Nakli

 Hastanemizde akciğer nakli ile ilgili eğitimler tamamlanmış olup, ülkemiz için önemli bir ihtiyaç olan akciğer nakli için yetkili kurumların onayı beklenmektedir. Üniversitemiz ülkemizin önde gelen organ nakil merkezlerinden biri olduğundan, bölümümüz solid organ nakli yapılan kronik böbrek yetmezliği ve kronik karaciğer yetmezliği olan hastalarda gelişen akciğer problemlerinde önemli klinik deneyime sahiptir.

Bölümümüz öğretim üyeleri, ulusal uzman dernek kurullarında aktif rol almakta, ulusal ve uluslararası toplantılarda bilimsel ve eğitimsel faaliyetlere düzenli olarak katkıda bulunmaktadır.

 

Bölüm Broşürleri