Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Solunum fonksiyon testleri laboratuvarı

Solunum fonksiyon testi, akciğer fonksiyonunun spirometre adı verilen özel bir cihazla ölçülmesini içerir ve çalışma saatleri içinde randevusuz olarak yapılır. Sonuç testin sonunda verilir. Solunum fonksiyon testi,  akciğerlere hava akımını arttırmak için verilen bronkodilatör adı verilen ilaca verilen cevabı değerlendirmek için bazı hastalarda ilaç sonrası tekrar yapılır.

Bu laboratuvarda CO diffüzyon ölçümü, nitrogen washout ile akciğer hacmi ölçümü, body box pletismografisi, istirahat enerji tüketimi (REE), 6 dakikalık yürüme testi ve kardiyopulmoner egzersiz testleri (KPET) uygulanmaktadır. Solunum fonksiyon testi ünitemiz ülke çapında kendi türünün referans ünitesidir. SFT laboratuvarı kurma aşamasında sayısız merkez, teknisyen ve hekim eğitimi için ünitemize başvurmakta ve sıklıkla  mezuniyet öncesi ve sonrası SFT eğitimi kursları düzenlenmektedir.

 

Bölüm Broşürleri