Prof. Dr. Gaye Ulubay

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gaye Ulubay

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

0312 203 05 43Eği̇ti̇m


      1998 Tıpta Uzmanlık - Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi      
      1990 Lisans - Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi      

Deneyi̇m


      2007 Yardımcı Doçentlik - Göğüs Hastalıkları Başkent Üniversitesi      
      2007 Doçentlik - Göğüs Hastalıkları Başkent Üniversitesi      
      2005 Postdoctoral visiting fellow - UCLA- Harbor Hospital, David Geffen Research School, Division of Pulmonary Disease and Critical Care, Cardiopulmonary Exercise Testing Laboratory (Tübitak 2219 bursu ile) 2005 Haziran-Eylül      
      2003 Öğr.Gör.Dr. - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD      
      1999 - 2003 Uzman Doktor - Ankara Büyükşehir Belediye Hastanesi      
      1993 - 1998 Dr. Araştırma Görevlisi - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD      
      1990 - 1993 Pratisyen Doktor - Görele (Giresun) Devlet Hastanesi, Elazığ Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi      

Üyeli̇kler


      Türk Toraks Derneği: 1994- günümüze dek European Respiratory Society: 2005- günümüze dek      

Uzmanlık Alanları


      Solunum Fonksiyon Testleri Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri KOAH      

Bi̇li̇msel Yayınlar


      100'ü aşkın yakın ulusal ve uluslararası bilimsel makale, kitap bölümü ve bildirisi Vardır ve yayınları 50'ye yakın ulusal-uluslararası atıf almıştır. Çeşitli bilimsel dergilerin danışma kurullarında yeralmakta ve hakemlik yapmaktadır.      

Ödüller ve Belgeler


      2006 Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Sınavı Başarı Belgesi- 2006, Antalya      
      2005 TÜBİTAK Destekli Proje, 2219 bursu ile "Distinguishing ventilation/perfusion mismatching due to airway disease from that due to cardiovascular diseases non-invasively"-2005.      
      1999 Ankara Üniversitesi VIII. Araştırma Teşvik Yarışması Prof. Dr A. Lütfü Tat ödülü ikinciliği, 1999.      

Bi̇li̇msel ve İdari̇ Olarak Üstlendi̇ği̇ Görevler


      2010 Türk Toraks Derneği Pulmoner Vasküler Hastalıklar Güz Sempozyumu Sekreterliği.      
      2010 Türk Toraks Derneği Tanı Yöntemleri ÇG Başkanlığı      
      2010 Türk Toraks Derneği Genel Sekreterliği      
      2010 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Başhekim Yardımcılığı      
      2008 - 2010 Türk Toraks Derneği Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu Sekreterliği      
      2007 - 2010 Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği.      
      2007 Türk Toraks Derneği Türk Toraks Dergisi Editör Yardımcılığı.      
      2006 - 2008 Türk Toraks Derneği "Pulmoner Rehabilitasyon" Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği.