Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Polisomnografi (PSG, uyku testi)

PSG, uykuda gelişen solunum  hastalıklarının tanı ve tedavisi için yapılır. Hasta değerlendirilmeli ve  test için randevu almalıdır. Uyku sırasında gelişen solunum değişiklikleri bilgisayarla değerlendirilir. Uyku apnesi tanısı alan hastalara hava yollarına basınçlı hava vererek solunum yollarının açık kalmasını sağlayan cihaz takılarak  test tekrar edilir. Gece nöbetçi teknisyen sizin uykunuzu, solunumunuzu ve nabzınızı izlemek için elektrotları yerleştirecek ve gerektiğinde müdahale etmek için testin tamamlanmasını (08:00'e kadar) bekleyecektir.

Uyku testinden önce dikkat edilmesi gerekenler: Rahat bir uyku için gündüz kestirmeden, çay ve kahveden uzak durmanız önerilir. Erkek hastalar sakallarını tıraş etmelidir. Kullanmakta olduğunuz  herhangi bir uyku ilacını kullanmak için yetkili doktora danışmalısınız. Testin doğruluğu için gece boyunca refakatçiniz olmamalıdır. Metal aksesuarlar ve elektronik cihazlar getirmemelisiniz, çünkü bunlar kaydı bozabilir. Cep telefonunuzu kapatmalı ve varsa takma dişlerinizi çıkarmalısınız. Hastalara kıyafetlerini ve eşyalarını saklamaları için dolaplar verilir. Evden çıkmadan önce hafif bir yemek önerilir. Hasta test akşamı saat 22: 00'den önce hastaneye gelmelidir. Bölüm sekreteryasından uyku testi (polisomnografi testi) ve hastaneye yatış prosedürleri hakkında bilgi  alabilirsiniz.

 

Bölüm Broşürleri