Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

İlaç provokasyon testi

Bu test olası ilaç alerjisi tanısı olan hastalara uygulanır. Bu hastalar randevu alındığında Alerji ve İmmünoloji bölümünde değerlendirilir.

 

Bölüm Broşürleri