Prof. Dr. Ayşe Nurdagül Akın

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Nurdagül Akın

Halk Sağlığı Anabilim Dalı


0 312 212 04 34Eğitim


     

-İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi MD 1965
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. /Toplum Hekimliği / Halk Sağlığı AD. Uzmanlık
1970
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Uzmanlık
1973
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD Doçent 1976
- İngiltere Southampton Üniversitesi: Kadın-Doğum Obgyn Departmanı ve
Community Medicine Bölümü……… İleri eğitim/ Sertifika 1972 - 1974
- İngiltere, Londra Halk Sağlığı Okulunda İstatistik,Epidemiyoloji ve Demografi
Kursu Sertifika 1979-1980 (bir yıl)
- İngiltere Southampton Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, 6 ay
1985
- Dünya Sağlık Örgütü Cenevre bursu ile “sosyal obstetri” alanında ileri
çalışmalar.
- İngiltere Edinburgh Üniversitesi, Üreme Sağlığı Kursu Sertifika 1980
- Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı AD. Profesör 1982

     

Deneyim


      2015 - 2017

WHO- Merkez-Cenevre “Gender Advisory Panel-Danışma Kurulu Başkanı

     
      2012 - 2016

Halk Sağlığı AD Başkanı olarak görev yaptı

     
      2008

Hacettepe Üniversitesinden emekliliğini müteakip, Başkent
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD’da göreve başladı

     
      2008

Başkent Üniversitesi Kadın – Çocuk Sağlığı
ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) Müdürü ve Tıp
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

     
      2007 - 2017

WHO- Merkez-Cenevre “Gender Advisory Panel- GAP Danışma
Kurulu üyesi

     
      2001 - 2008

Hacettepe Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezini kurdu (HÜKSAM), Rektörlüğe bağlı olan bu merkezin müdürü olarak görevlendirildi

     
      2001 - 2002

DSÖ-Avrupa Bölgesi 51. Genel Kurul İcra Başkanı

     
      2000 - 2001

DSÖ-Avrupa Bölgesi Daimi Komite Başkanı

     
      2000 - 2001

DSÖ-Avrupa Bölgesi 50. Genel Kurul İcra Başkan Yardımcısı

     
      1999 - 2008

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Merkezleri Koordinatörü

     
      1999 - 2000

DSÖ-Avrupa Bölgesi Daimi komite ikinci Başkanı

     
      1997 - 2000

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi daimi komite (SCRC) üyesi (Türkiye adına)

     
      1995 - 2002

Uluslararası, nüfus programları yönetim konseyi (ICOMP) yönetim kurulu üyesi.

     
      1994 - 1995

Dünya Sağlık Örgütü, UNDP, UNFPA, Dünya Bankası’nın desteklediği insan
üremesinde araştırma, geliştirme ve araştırma eğitimi özel programının karar,
koordinasyon komitesinin (PCC) 4 yıl süre ile Türkiye yi temsilen üyesi ve bu
komitenin 1994-95 yıllarında bir yıl süre ile başkanı.

     
      1992 - 1997

Türkiye, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Genel Müdürü

     
      1992 - 1997

Sağlık Bakanlığı AÇS-AP Genel Müdürü olarak görev yaptım ve ülkede yürütülen rutin AÇS/AP programlarından sorumlu
olmasının yanı sıra kadın-anne ve çocuk sağlığı ile ilgili olarak toplam 24 Ulusal
program Dr. A. Akın’ın sorumluluğu ve rehberliğinde gerçekleştirilmiştir

     
      1990 - 1995

DSÖ/ Avrupa bölgesi üreme sağlığı bölümünün yayın organı olan Entre- Nous”un Editörler kurulu üyesi

     
      1990 - 2010

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı yayını “Toplum ve Sağlık” bilimsel dergisi yayın kurulu üyesi (1990-2010) 2010 dan itibaren ve halen Editörü).

     
      1987 - 1988

Çubuk Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi grup başkanı

     
      1984 - 1989

DSÖ-Avrupa Bölgesi, Sağlık Hizmetleri Araştırma Danışma Kurulu Üyesi. Bu dönemde, “Priority Research for Health For All” dökümanının
hazırlanmasına katkıda bulundu.

     
      1978 - 2008

Dünya Sağlık Örgütü-Hacettepe Üniversitesi İşbirliği Merkezi Koordinatörü

     
      1975 - 1988

Çubuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümü sorumlusu.

     
      1974 - 2008

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında akademik
personel.

     
      1972 - 1974

İngiltere-Southampton Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Toplum Hekimliği bölümlerinde uzman olarak çalışma

     
      1968 - 1971

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında asistan

     
      1967 - 1968

Ankara, Ergazi Sağlık Ocağı tabibi

     
      1966 - 1970

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında asistan

     
      1965 - 1966

Erzurum, Çat Merkez Sağlık Ocağı tabibi

     

Üyelikler


     

Türk Tabipleri Birliği – üyesi
 Ankara Tabip Odası Üyesi
 Türk Jinekoloji Derneği Üyesi
 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Üyesi
 Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Üyesi
 Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu
üyesi
 Sağlık ve Sosyal Yardım vakfı kurucu üyesi ve halen 2. Başkan ve Yönetim
Kurulu Üyesi

     

Bilimsel Yayınlar


     

Kadın-Anne ve üreme sağlığı-Aile Planlaması konularında Türkçe ve İngilizce olmak
üzere pek çok yayını olup bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.


   Akın, A, “Emergence of the Family Planning Program in Turkey”, in The Global
Family Planning Revolution, Three Decades of Population Policies and
Programs, Ed. Robinson, W. C., Ross, J. A., The World Bank, Washington DC,
2007, s.85-102. The Worldbank. http://siteresources.worldbank.org/


   Akın, A.; “From Research to Practice: Use of Non-Physicians in Family
Planning Services in Turkey”, Health Human Care Resource Availability: The
Impact on Health in Turkey. France: Cahiers de Sociologie et de Demographie
Medicales 50, 4, 2010, ss. 445-462.


   Akın, A., Özvarış, B. Ş. (2012). Bölüm 6: Kadın Sağlığı/ Üreme Sağlığı ve Aile
Planlaması, Halk Sağlığı Temel Bilgiler Kitabı içerisinde. (Ed. Güler, Ç., Akın
L.) Ankara: Hacettepe Üniversitesi yayını, ss. 210-241.


   Akin,A., Moazzam,A.; “Celebrating the 25th anniversary of the International
Conference on Population and Development: A perspective from Turkey” Int J.
Gynecol Obstet 2019; 1–2 wileyonlinelibrary.com/journal/ijgo, 2019
International Federation of Gynecology and Obstetrics.


   Akın,A.; “Türkiye’de Değişen Nüfus ve Sağlık Politikaları Doğrultusunda,
İsteyerek Düşükler ve Üreme Sağlığı Hizmet Sunumunda Geleceğe Bakış”
Turkısh journal of publıc health - Türkiye halk sağlığı dergisi kasım 2012, cilt
10, düşükler özel sayı 1, ed.Bulut,A.ss., 43-60


   “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı” Ed.Akın,A.,Özpınar,S.;Nobel
Yayınları,yayın No.2179,ISBN-978-605-7928-88-7, Aralık 2018 (Birinci Baskı)

   Akın, A. ; Özpınar, S.: Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın Sağlığı- (Güncellenmiş 2.
Baskı) Nobel Yayınevi- Mart 2023 Yayın No-2179; Sağlık Bilmleri No:036, ISBN:
978-605-7928-88-7, E-ISBN;978-625-402-434-4, Ankara. (355 sayfa Kitap)


   Akın,A.: Toplumsal Cinsiyet, Eşitlik, ve İnsan Hakları “Toplumsal Cinsiyet Ve
Kadın Sağlığı- Akın, A. ; Özpınar S.: Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın Sağlığı- Ed.
(Güncellenmiş 2. Baskı) içinde ss .1-16.


   Türkiye Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durum Analizi Raporu: Türmen, T.;
Akın, A. (Ed). (2021); ISBN 978-605-70326-3-8 - CİSÜ Platformu,
www.cisuplatform.org.tr


   Türkiye Sağlık Raporu 2020 - Üner,S. ve Okyay, P. (Ed.). (2020). Ankara:
Hipokrat Yayınevi. ISBN: 978- 605-7874-83-2 www.hasuder.org.tr


   Akın,A.,Türkçelik,E.; Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi:
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi “Sağlık Hizmetlerine Erişimde
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması”, CEİD Yayınları:
9, ISBN: 978-605-64847-80, Aralık 2018, Ankara. İlk baskı 2018- Güncelleme
2020, Ankara


   Türkiye Sağlık Raporu 2020 ISBN: 978-605-7874-83-2


   Akın,A.; Günay;T. : Türkıye Sağlık Raporu-2020 Bölüm 2 Toplumsal Cinsiyet,
Kadın Sağlığı, Üreme Sağlığı Bölüm Editörleri, ss 123-221, Türkiye Sağlık
Raporu 2020 ISBN: 978-605-7874-83-2, Ankara


   Özvarış, B.,Ş.; Akın,A.:. “Anne Ölümleri”, Türkiye Sağlık Raporu Türkiye
Sağlık Raporu 2020 ISBN: 978-605-7874-83-2 içinde ss. 123 – 128, Ankara


   Akın, A.; Özvarış, B,Ş.:”Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nın (ICPD)
25. Yılında Nairobi Zirvesi: Dünyada ve Türkiye’de Neler Değişti?”, Türkiye
Sağlık Raporu 2020 ISBN: 978-605-7874-83-2 içinde ss. 137 – 149, Ankara


   Akın,A.; Terzi,Ö.; “İstenmeyen Gebelikler ve İsteyerek Düşükler, Türkiye
Sağlık Raporu-2020 içinde ss. 151- 163, Ankara

     

Ödüller ve Belgeler


     

Türk tabipleri Birliği TTB- Onur Ödülü - 1994

     
     

Prof.Dr. Nusret Fişek, Halk Sağlığı Bilim Ödülü - 1995

     
     

Hacettepe Üniversitesi Hizmet Ödülü - 1997

     
     

Hacettepe Üniversitesi 40 yıl Hizmet Ödülü - 2007

     
     

TTB – Hizmet ödülü

     
     

Dünya Sağlık Örgütü – Cenevre İcra Kurulu Kararı ile İhsan Doğramacı Aile Sağlığı ödülü - 2012

     
     

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bilim Ödülü - 2019

     
     

On the occasion of ICPD 25 – Nairobi Summit UNFPA Award for Dr’Akin’s contribution to Health of Women at the Global and National levels since 1994 ICPDCairo - 2019