Öğr. Gör. Ezgi Türkçelik

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Ezgi Türkçelik

Halk Sağlığı Anabilim Dalı


Eğitim


     

· Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Sosyal Psikoloji Doktora Programı PhD

. Lund Üniversitesi, İsveç

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uluslararası Yüksek Lisans Programı M.S.

. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (eğitimimi Lund Üniversitesi’nde sürdürmek üzere ayrıldım)

. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü B.S.

     

Deneyim


     

. Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

. Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) Müdür Yardımcısı ve Toplumsal Cinsiyet Uzmanı

. Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evi-Psikolog

· Şizofreni Hasta ve Yakınları Derneği, Ankara

. Stajyer Psikolog Gülhane Askeri Tıp Akademisi

. Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Koruma ve Destek Projesi BÜKÇAM, Internationale Bund ve

Nilüfer Kadın Kooperatifi işbirliği (Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir) Proje Asistanı ve

Çalışma grubu uzmanı

. Azerbaycan’da Ev İçi Şiddet Mağduru Kadınların Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ve Sosyal Ekonomik

Yönden Güçlendirilmesi Projesi (UNFPA ve Azerbaycan Avukatlar Konfederasyonu)

 

 

Eğitici

. Destek Merkezi, Sağlık Personeli ve kolluk Kuvveti için rehberlerin hazırlanması Ek-6

. Destek Merkezi Çalışanları Eğitimi (15-19 Temmuz2013, Bakü )

. Sağlık Çalışanları Eğitimi (8-10 Eylül 2013, Kaçmaz)

. Kolluk Kuvveti Çalışanları Eğitimi (11-13 Eylül 2013, Kaçmaz)

     

Uzmanlık Alanları


     

Halk Sağlığı Öğretim Görevlisi

Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve

Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) Müdür Yardımcısı,

Toplumsal Cinsiyet Uzmanı

     

Bilimsel Yayınlar


     

• Akın A. ve Türkçelik Türkel, E. (2020). Sağlık Hizmetlerine Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Haritalama ve İzleme Çalışması: 2017-2020 Güncellemesi. ISBN: 978-625-7666-01-5

 

•Türkçelik Türkel, E. ve Çiçekoğlu M. (2020). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Gelişmeler ve Sorun Alanları

S.Üner, P.Okyay (Ed.), Türkiye Sağlık Raporu 2020 içinde (213-220 ss.). Ankara: Hipokrat Yayınevi.

ISBN: 978-605-7874-83-2

 

•Akın, A. , Mıhçıokur, S. , Türkçelik, E. Demir, C. (2019). Çocuk Yaşta evliliklerin Önlenmesi Projesi:

Sağlık Aracıları Kaynak Kitabı.

 

• Akın, A. , Mıhçıokur, S. , Türkçelik, E. Demir, C. (2019). Çocuk Yaşta evliliklerin Önlenmesi Projesi:

Sosyal Hizmet Sunucuları Kaynak Kitabı.

 

•Mıhçıokur, S. , Ayvazoğlu Soy, E. H. , Türkçelik, E. , Akın, A., Haberal, M. (2019). Gender Disparity and

the Relationship Between Living Donors and Recipients in Kidney Transplants in an Organ Transplant

Center in Turkey. Experimental and Clinical Transplantation,

 

•Mıhçıokur, S. , Ayvazoğlu Soy, E. H. , Türkçelik, E. , Akın, A., Haberal, M. (2019). Gender Imbalance

and the Relationship Between Living Donors and Recipients in Liver Transplantations in an Organ

Transplant Center in Turkey. Experimental and Clinical Transplantation,

 

•Türkçelik, E. ve Akın A. Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Eşitsizlikler ve Sağlık. Akın A,

editör. Eşitsizlikler ve Sağlık Sonuçları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.46-54.

 

• Akın A. ve Türkçelik, E. (2018). Sağlık Hizmetlerine Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve

İzleme Çalışması. ISBN: 978-605-64847-8-0

 

•Türkçelik, E. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı, Sorunlar ve Gelişmeler. (2014). Türkiye Sağlık

Raporu 2014 içinde.

 

•Türkçelik, E. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı, Sorunlar, Gelişmeler. (2012). Türkiye Sağlık

Raporu 2012 içinde.

 

•Akın, A., Uysal, N. Gündoğan, S., Mıhçıokur, S., Tüzel Bayrakçeken, G., Türkçelik, E. Ankara İli Kadına

Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı) (2011). Ankara: Ankara Valiliği.