Doç. Dr. Sare Mıhcıokur

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sare Mıhcıokur

Halk Sağlığı Anabilim Dalı


0 312 212 04 34 / 2151Eğitim


      2004 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Doktora Programı - PhD.      
      1998 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Yükseklisans Programı - MPH      
      1989 Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi - MD      
      1979 - 1982

Rijks Universiteit, Hukuk Fakültesi, Utrecht/Hollanda

     
      1979

Spaarne Scholengemeenschap, Haarlem / Hollanda

     
      1973

Parkwijk School, Haarlem / Hollanda

     

Deneyim


      2022

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Başkanı

     
      2021

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Doçent Doktor

     
      2019

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Dr. Öğretim Üyesi

     
      2010

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Öğretim Görevlisi

     
      2008 Başkent Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı      
      2000 - 2008 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık, Spor ve Kültür Dairesi Başkanlığı, Öğrenci Sağlık Merkezi, Ankara      
      1994 - 2000 Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara      
      1992 - 1994 Çankırı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi Nüfus Planlaması Kliniği      
      1989 - 1992 Çankırı, Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi      

Üyelikler


     

Ankara Tabip Odası

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)

     

Uzmanlık Alanları


     
  •  Ergen, Gençlik Dönem ve Sorunları
  •  Üreme / Cinsel Sağlık, Aile Planlaması ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
  •  Kadına Yönelik Şiddet, Flört Şiddeti
  •  Çocuk Yaşta. Erken ve Zorla Evlilikler
  •  İş Sağlığı ve Güvenliği
     

Bilimsel Yayınlar


     

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1 AKIN AYŞE, GÜÇİZ DOĞAN BAHAR, BAHAR ÖZVARIŞ ÜMMÜHAN ŞEVKAT, MIHÇIOKUR SARE (2012).

Introducing medical abortion in Turkey: Perspectives of physicians. International Journal of Gynecology

Obstetrics, 118, 57-61., Doi: 10.1016/j.ijgo.2012.05.012

2 MIHÇIOKUR SARE, AKIN AYŞE, BAHAR ÖZVARIŞ ÜMMÜHAN ŞEVKAT, GÜÇİZ DOĞAN BAHAR (2015).

The unmet need for safe abortion in Turkey: a role for medical abortion and training of medical

students. Reproductive Health Matters, 22(sup44), 26-35., Doi: 10.1016/S0968-8080(14)43790-X

3 MIHÇIOKUR SARE, AYVAZOĞLU SOY EBRU HATİCE, TÜRKÇELİK EZGİ, AKIN AYŞE, HABERAL MEHMET

(2019). Gender Imbalance and the Relationship Between Living Donors and Recipients in Liver

Transplantations in an Organ Transplant Center in Turkey. Experimental and Clinical Transplantation,

Doi: 10.6002/ect.MESOT2018.O82

4 MIHÇIOKUR SARE, AYVAZOĞLU SOY EBRU HATİCE, TÜRKÇELİK EZGİ, AKIN AYSE, HABERAL MEHMET

(2019). Gender Disparity and the Relationship Between Living Donors and Recipients in Kidney

Transplants in an Organ Transplant Center in Turkey. Experimental and Clinical Transplantation, Doi:

10.6002/ect.MESOT2018.P109

5 MIHÇIOKUR SARE, DOĞAN GÜLSER, Kocalar Gülsüm, ERDAL RENGİN, HABERAL MEHMET (2019).

Emergency Department Visits After Kidney, Liver, andHeart Transplantation in a Hospital of a

University inTurkey: A Retrospective Study. Experimental and Clinical Transplantation(1), 264-269.,

Doi: 10.6002/ect.MESOT2018.P120

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1 AKIN AYŞE, MIHÇIOKUR SARE (2016). Kadınların Egitim Düzeyi? Sağlıklı Olmalarını Neden ve Nasıl

Etkiliyor?. Türkiye Klinikleri J Public Health-Special Topics, 2(2), 1-9.

2 MIHÇIOKUR SARE, ÇAN GAMZE (2015). Demografik Degisim ve Çocuk Saglıgı. Türkiye Klinikleri J Public

Health-Special Topics, 1(2), 6-13.

3 MIHÇIOKUR SARE, AKIN AYŞE (2015). Çocuk Yasta, Zorla Evlilikler ve Ergen Gebelikleri. Türkiye

Klinikleri J Public Health-Special Topics, 1(2), 22-31.

4 MIHÇIOKUR SARE, TÜRKÇELİK EZGİ, BİLGİLİ AYKUT ÜMMÜHAN NİHAL, DURUKAN ELİF, AKIN AYŞE

(2015). Bir Üniversitenin Bazı Öğrencilerinin Mediko Sosyal Merkezine Basvuru Nedenleri,

Memnuniyeti ve Beklentileri. Saglık ve Toplum, 25(1), 48-53.

5 MIHÇIOKUR SARE, AKIN AYŞE (2015). Flört Siddeti - ”Siddet’li Sevgi” Dating Violence - ”Violent Love”.

Sağlık ve Toplum, 25(2), 9-15.

6 MIHÇIOKUR SARE, ERBAŞ FERYAL, AKIN AYŞE (2010). Çocuk Gelinler ve Beklenen Olumsuz Sonuçları.

Sağlık ve Toplum (Journal of Health and Society), 20(1), 3-12.

7 BILGILI AYKUT ÜMMÜHAN NİHAL, MIHÇIOKUR SARE, AKIN AYŞE (2009). Medikal Abortus Türkiye’de

Gerekli mi?. Sağlık ve Toplum (Journal of Health and Society), 19(4), 24-30.

8 MIHÇIOKUR SARE, KIRAN SİBEL, ÖZKIZIKLI ENSAR, AL AYHAN, AKIN AYŞE (2007). Hacettepe

Üniversitesi sağlık merkezlerinde genç dostu sağlık hizmeti modeli. Hacettepe Tıp Dergisi, 38(3), 153-

158.

9 MIHÇIOKUR SARE, AKIN AYŞE (1998). Dünya’da ve Türkiye’de Anne Ölümleri. Sağlık ve Toplum

(Journal of Health and Society) Kadın Sağlığı, 8(3-4), 37-44.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

1 Türkiye Için Yeni Bir Seçenek: Tıbbi Düşük (Medikal abortus) (2013)., AKIN AYSE, GÜÇİZ DOĞAN

BAHAR, BAHAR ÖZVARIŞ ÜMMÜHAN ŞEVKAT, ÇELİK KEZBAN, MIHÇIOKUR SARE, BİLGİLİ AYKUT

ÜMMÜHAN NİHAL, Tutkun Ofset, Editör: Prof. Dr. Ayşe Akın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 144, ISBN:978-

975-8571-53-6.

2 Ankara İli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı (2011-2015) (2011)., AKIN AYŞE, PAKSOY

ERBAYDAR NÜKET, GÜNDOĞAN SEHER, UYSAL NALAN, BAYRAKÇEKEN GÖKÇE, MIHÇIOKUR SARE,

TÜRKÇELİK EZGİ, T.C. Ankara Valiliği Yayını, Editör: Prof. Dr. Ayşe Akın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 96,

ISBN:978-605-363-820-9.

3 Sağlık Hizmeti Sunanların Güvenli Düşük ve Tıbbi Düşük Konusundaki Görüşleri ve Algıları (2012).,

AKIN AYŞE, GÜÇİZ DOĞAN BAHAR, BAHAR ÖZVARIŞ ÜMMÜHAN ŞEVKAT, ÇELİK KEZBAN,MIHÇIOKUR

SARE, Tutkun Ofset, Editör: Prof. Dr. Ayse Akın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 85.

4 Kaynakların Kısıtlı Oldugu Kosullarda Tıbbi Düsük Hizmeti Sunumu (original: Providing Medical

Abortion in Developing Countries: An Introductory Guidebook) (2004)., MIHÇIOKUR SARE, Gynuity

Health Projects, Editör: Prof. Dr. Ayse Akın, Doç. Dr. Berna Özbey Dilbaz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 41

5 Üniversite Gençlerinin Cinsel ve Üreme Sağlığı BeşÜniversite Çalışması (Özet Rapor) (2006)., AKIN

AYŞE, BAHAR ÖZVARIŞ ÜMMÜHAN ŞEVKAT, EROĞLU KAFİYE, MIHÇIOKUR SARE, Yücel Ofset

Matbaacılık, Editör: Prof. Dr. Ayşe Akın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 44.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1 Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın, Bölüm adı: (Kadının Statüsü ve Anne Ölümleri) (2003)., AKIN

AYŞE, MIHÇIOKUR SARE, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Editör: Prof. Dr. Ayşe Akın, Basım sayısı:1,

Sayfa Sayısı 320.

2 Halk Sağlığı ile İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar, Bölüm adı: (Sağlık Hizmetlerinde Toplumsal

Cinsiyet Temelli Yaklaşım) (2009)., MIHÇIOKUR SARE, BİLGİLİ AYKUT ÜMMÜHAN NİHAL, Gafker

Matbaası, Editör: Prof. Dr. Dilek Aslan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 274, ISBN:978-605-5867-13-3.

3 Türkiye Sağlık Raporu 2012, Bölüm adı: (Türkiye’de, Ergen / Genç Üreme Sağlığı / Cinsel Sağlık

Sorunları ve Bu Alandaki Gelişmeler.) (2012)., MIHÇIOKUR SARE, Halk Sağlığı, Editör: Kitap editörleri:

Prof. Dr. Melikşah Ertem, Doç. Dr. Tacettin İnandı, Prof. Dr. Gamze Çan, Prof. Dr. Alp Ergör, Doç. Dr.

C.Tayyar Saşmaz, Doç. Dr. Ferruh Ayoğlu, Uz. Dr. Mine Kaya, Bölüm editörü: Prof. Dr. Ayşe Akın, Basım

sayısı:1, Sayfa Sayısı 527, ISBN:978-975-97836-2-4.

4 Türkiye Sağlık Raporu 2014, Bölüm adı: (Türkiye’de, Ergen / Genç Üreme Sağlığı / Cinsel Sağlık

Sorunları ve Bu Alandaki Gelişmeler) (2014)., MIHÇIOKUR SARE, HASUDER Yayını 2014-8. Trakya

Üniversitesi Matbaası, Editör: Bas editörler: Prof. Dr. Melikşah Ertem, Prof. Dr. Gamze Çan. Bölüm

editörü: Prof. Dr. Ayşe Akın, Prof. Dr. Türkan Günay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 801, ISBN:978-605-

84926-4-6.

5 Halk Sağlığı ile İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar, Bölüm adı: (Gebelik Döneminde Öne Çıkan Sağlık

Sorunları ve Öncelikleri) (2009)., BİLGİLİ AYKUT ÜMMÜHAN NİHAL, MIHÇIOKUR SARE, Gafker

Matbaası, Editör: Prof. Dr. Dilek Aslan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 274, ISBN:978-605-5867-13-3.

6 Genç Dostu Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Hizmet Modeli ve İlgili Araştırmaların Sonuçları, Bölüm adı:

(Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Öğrenci Sağlık Merkezi’nde Cinsel ve Üreme Sağlığı Hizmet

Modeli Oluşturma Araştırması (2004-Ankara)) (2006)., MIHÇIOKUR SARE, AKIN AYŞE, Damla

Matbaacılık Reklamcılık ve Yayıncılık Tic. Ltd. Sti., Editör: Prof. Dr. Ayşe Akın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı

154.

7 Çağdaş Kadının Başucu Kitabı, Bölüm adı: (Göç ve Kadın Sağlığı) (2011)., MIHÇIOKUR SARE, AKIN AYŞE,

Morpa Ofset, Editör: Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 208, ISBN:978-975-92359-8.

8 Eşitsizlikler ve Sağlık Sonuçları, Bölüm adı: (Eşitsizlikler: Ergen ve Genç Sağlığı) (2018)., MIHÇIOKUR

SARE, ÇAN GAMZE, Türkiye Klinikleri, Editör: Ayşe Akın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 100, ISBN:978-605-

7505-62-0.