Background Image
Previous Page  8 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 16 Next Page
Page Background

Fiziksel aktivite veya iş hayatı,

hastalığı kötü etkiler mi?

Fiziki aktivite ve iş hayatı hastalığı kötü yönde

etkilemez. Hastalığın alevlenme dönemlerinde

hastaneye yatma veya bir süre yatak istirahati

gerekebilir. Bu dönemler dışında hasta spor da dahil

olmak üzere normal zik aktivitesini ve iş hayatını

sürdürme yönünde cesaretlendirilmelidir.

Crohn hastalığının oluşumunda veya

aktivasyonunda sıkıntı, üzüntünün rolü olduğuna

dair bilimsel veri yoktur. Ancak sıkıntılı, depresif bir

kişinin hastalığın bulguları ile başa çıkması daha zor

olacaktır. Stres ve üzüntü hastalığın nedeni değil,

sonucu gibi görünmektedir.

Hastalık stres veya üzüntüden etkilenir mi?

www.baskent-ank.edu.tr

7