Background Image
Previous Page  9 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 16 Next Page
Page Background

Crohn hastalığı gebe kalmaya engel midir?

Crohn hastası kadınların normale göre gebe

kalma olasılığı az da olsa düşüktür. Bunun nedeni

yumurtlama

dönemlerindeki

düzensizlikler,

hastalıklı barsak bölümünün komşu olduğu

yumurtalık tüplerini etkilemesi olabilir. Hastalığın

aktif olduğu dönemlerde gebelikten kaçınılmalıdır.

Hastalık ha f aktif veya sessiz döneminde ise gebe

kalmak için engel bir durum bulunmamaktadır.

Kullanılmakta olan ilaçların çoğu gebelik döneminde

de kullanılabilir. Gebelik esnasında genellikle

aktivasyon görülmemekte hatta yakınmalarda

azalma olabilmektedir.

Crohn hastalığı bebek açısından özel bir risk

oluşturmaz. Annenin gıda ve özellikle demir

alımının yeterli olmasına dikkat edilmelidir.

Crohn hastalığı bebek açısından özel

bir risk oluşturmaz. Annenin gıda ve

özellikle demir alımının yeterli

olmasına dikkat edilmelidir.

www.baskent-ank.edu.tr

8