Background Image
Previous Page  7 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 16 Next Page
Page Background

Crohn hastalığında genelleştirilmiş bir

beslenme klavuzu yoktur.

Her hasta farklıdır ve kurallar her hasta için

belirlenmelidir.

Hastalığın akut alevlenmelerinde beslenme,

diyetin serbest bırakıldığı semptomsuz

dönemlerden farklıdır.

Yanlış yeme, içme hastalığın alevlenmesine

neden olmaz.

Alevlenmenin tekrarını önleyici veya tedavi

edici etkisi olan bir diyet yoktur.

Crohn hastalığı ile beslenme arasında

ilişki var mıdır?

Sigara içmenin, romatizmal ilaç ve aspirin

kullanımının, hormonal değişiklerin ve

enfeksiyonların Crohn hastalığının

alevlenmesine neden oldukları iyi

bilinmektedir. Özellikle sigara, hastalığın

şiddetlenmesine ve kontrolünün

güçleşmesine neden olmaktadır.

www.baskent-ank.edu.tr

6