Background Image
Previous Page  2 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 16 Next Page
Page Background

Crohn hastalığı sindirim sistemini oluşturan

ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakları

tutabilen, tutulan bölümde kalınlaşma ve ülserler

oluşturan bir hastalıktır. Barsaktaki kalınlaşma bu

bölgelerde darlıkların oluşmasına yol açabilir.

Hastalıklı alan birkaç santimetre uzunluğunda

olabileceği gibi bir metreyi aşan uzunlukta da

olabilir. Ağızdan anüse kadar barsağın herhangi bir

yerini tutabilse de en sık olarak, ince barsağın son

bölümünde ve kalın barsakta hastalığa neden

olmaktadır.

Anüs

bölgesinde “ stül”

olarak

isimlendirilen, iltihabın aktığı delikler bulunabilir.

Crohn hastalığı uzun süreli, süreğen ancak

tedavisi mümkün bir hastalıktır. Kimi yönleri ile

Crohn hastalığına benzeyen ancak yalnızca kalın

barsakta tutulum yapan ülseratif kolit ile birlikte

in amatuvar barsak hastalıklarının önemli bir

kısmını oluştururlar.

Crohn hastalığı nedir?

www.baskent-ank.edu.tr

1

Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı,

gastrointestinal kanalın, nedeni

bilinmeyen, süregen, aktif ve sessiz

dönemlerle seyreden in amatuvar

hastalıklarıdır.