Background Image
Previous Page  6 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 16 Next Page
Page Background

Sıklıkla haftalar-aylar süren karın ağrısı, ishal,

kilo kaybı yakınmaları olan hastalarda Crohn

hastalığından şüphe edilir. Basit kan tetkikleri,

kansızlık ve iltihaplanmanın bazı bulgularını

gösterebilir. Daha ileri tetkikler ince ve kalın barsak

lmleridir. Tanı için en önemli tetkiklerden biri

kolonoskop adı verilen bükülebilir cihazlarla kalın

barsağın

ve

ince

barsağın

son

kısmının

incelenmesidir. Bu inceleme sırasında tanıda önemli

olabilecek biyopsiler alınarak patolojik inceleme için

gönderilebilir.

Mide- barsak kanalı biyopsi alınmasına

duyarlı olmadığı için biyopsi alınma işlemini hasta

hissetmez. Alınan parçaların patolojik açıdan

mikroskop

ile

değerlendirilmesi

hastalığın

tanınmasını sağlar. Ayrıca ince barsağın radyolojik

tetkiki, karın bölgesinin bilgisayarlı tomogra si ve

manyetik rezonansı da (MR) tanıya yardımcı olan

tetkiklerdir.

Hastalığın bütün bulguları aynı anda

görülmeyebilir. Bazen gizli kansızlığa bağlı sadece

halsizlik ve yorgunluk yakınmaları ya da eklemlerde

şişmeler ile başlayabilir. Bazı hastalarda hastalığın ilk

başlangıcı apendisit semptomlarına benzer ve tanı

apendisit düşünülerek yapılan ameliyat sırasında

konulur.

Crohn hastalığı nasıl teşhis edilir?

www.baskent-ank.edu.tr

5