Background Image
Previous Page  10 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 12 Next Page
Page Background

Kalın barsağın tümünü ya da büyük kısmını

ameliyatla

çıkartmak

gerekebilir.

Ameliyatı

gerektiren durumlar şunlardır:

1. Yoğun ilaç tedavisine rağmen iyileşmeyen

çok şiddetli aktif hastalar

2. Yıllarca sık tekrarlayan ataklar nedeniyle

hastanın iyileşmemesi

3. Hastalığa bağlı komplikasyonların (şiddetli

kanama, barsakta delinme, darlık)

görülmesi

4. İlaç tedavisine bağlı komplikasyonların

gelişmesi

5. Kalın barsakta kanser gelişme riskinin

belirmesi

Ülseratif kolit için günümüzde geçerli tedavi

yöntemi kalın barsak ve rektumun tamamen

çıkarılmasına

dayanan

ameliyattır

(Total

proktokolektomi). 1980 yılı başlarına kadar bu

ameliyatın uygulanmasından sonra hastanın ince

barsağının karnına bağlanması zorunlu oluyordu

(ileostomi). Son yıllarda ince barsağın son kısmından

rezervuar (depo) kapasitesi olan poş yapılmaya

başlandı (ileal poş). Böylece hastanın normal yoldan

tuvalet ihtiyacını yapması mümkün olmaktadır.

Ameliyat, laparoskopik yöntemle yapılabilir, böylece

çok daha az iz kalır ve böylesi büyük bir ameliyatın

hasta üzerinde yarattığı kötü etkiler en aza indirilmiş

olur.

Ülseratif kolitte ne zaman

ameliyat gerekir?

www.baskent-ank.edu.tr

9