Background Image
Previous Page  6 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 12 Next Page
Page Background

Hastalık gebe kalmaya engel midir?

Bazı hastalarda stresli dönemlerde hastalığın

alevlendiği görülse de, genelikle stres ile hastalığın

alevlenmesi arasında belirgin bir ilişki yoktur.

Barsak

infeksiyonları

(örneğin;

amip

infeksiyonu) gripal infeksiyon, antibiyotikler ve

muhtemelen

ağrı

kesici

ilaçlar

hastalığın

alevlenmesini tekikleyebilir.

Hastalığın akti eşmesine neden olan

faktörler var mıdır?

Ülseratif kolit gebe kalmanızı ya da sağlıklı

bebek sahibi olmanızı engellemez. Hamilelik ve

doğum sırasındaki riskiniz, normal kişilerden farklı

değildir.

Hastalığın

aktif

dönemlerinde

gebe

kalınması önerilmez. Gebelik sırasında hastaların bir

kısmında hastalık alevlenirken bazı hastalarda

hastalık iyleşebilir. Bazı hastalarda ise doğumu

takiben bir kaç hafta içinde alevlenme olabilir.

Gebelik sırasında hastalığın alevlenmesi

halinde lavman yolu ile veya ağızdan kortizon

kullanmak gerekebilir. Kortizonun anne karnındaki

bebeğe zararlı etkisi gösterilmemiştir. Bununla

birlikte yüksek dozda kortizon hapları almakta olan

hastaların bebeklerini emzirmemesi önerilir.

www.baskent-ank.edu.tr

5