Background Image
Previous Page  9 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 12 Next Page
Page Background

Ülseratif kolit tamamen iyleşebilir mi?

Hastalığın belirti ve bulguları uzun süreli

tedavilerden sonra ortadan kaybolabilir. Ancak

hastaların çok büyük bir kısmında hastalık dönem

dönem alevlenmeler göstererek seyreder.

Yapılan çalışmalar ülseratif kolitli hastaların

yaşam sürelerinin normal popülasyondan farkı

olmadığını göstermiştir. Bir başka deyişle ülseratif

kolit ömrü kısaltmamaktadır. Hastalar genellikle

kontrollerini ve tedavilerini aksatmadıkları sürece

normal hayatlarını sürdürebilirler. Ülseratif kolit

hastalığı ve hastalıkta uygulanan tedavilerin çoğu

anne-baba olmaya engel yaratmamaktadır. Sadece

kadınlarda kalın barsağın tam çıkarılmasının (total

kolektomi ve poş olusturulması) gebe kalma şansını

azalttığı bilinmektedir. Bu nedenle doğurgan yaştaki

kadınlarda cerrahi kararı alınmadan önce iyi

düşünülmelidir.

Ülseratif kolit hayatımı nasıl etkiler?

www.baskent-ank.edu.tr

8