Background Image
Previous Page  5 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 12 Next Page
Page Background

Ülseratif kolit nasıl tedavi edilir?

Nedeni tam bilinmeyen, kronik bir hastalık

olmasına rağmen ülseratif kolit hastalığı günümüzde

başarı ile tedavi edilebilmektedir. Tedavide sürekli

doktor kontrolünde olmak esastır. Ülseratif kolit

tedavisi hastalığın şiddetine ve etkilediği barsak

alanına göre hekim tara ndan planlanmalıdır.

Genellikle ağızdan alınan haplar ve makattan

verilen lavmanlar ile tedaviye başlanır. Bu ilaçların

yetersiz kaldığı ya da hastalığın en başından şiddetli

seyrettiği olgularda tedaviye ağızdan veya damar

yolu ile kortikosteroid ilaçlar eklenmektedir.

Gereğinde ağır hastalar hastanede yatırılarak damar

yolundan beslenmelidir.

Ağır

kolitlerde

tedaviye

bağışıklığı

baskılayan ilaçlar verilebilir. Bazı durumlarda ise

hastalar

ancak

cerrahi

yolla

tedavi

edilebilmektedirler. Kortikosteroid ilaçlarla tedavi

süresi asla 3 ayı geçmemeli ve hastalar asla ilacı

aniden kendileri kesmemelidir. Ülseratif kolitte

hastalığa bağlı yakınmalar geçtikten sonra ilaçlar ile

idame tedavisine devam edilmesi önerilir. Kimi

zaman kortikosteroid ilaçlara dirençli ya da bağımlı

hastalarda immunomodülatör ilaçlar ya da yeni

biyolojik tedaviler uygulanabilir. Bu sayede

hastalığın

tekrar

alevlenmesi

engellenebilir.

Hastalığın tümüyle ortadan kalkması kalın barsağın

tamamının cerrahi (total kolektomi) olarak

çıkarılması ile mümkün olmaktadır.

www.baskent-ank.edu.tr

4