Previous Page  16-17 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16-17 / 64 Next Page
Page Background

üremeyi

üremeyi

İnfert l te olgularının %15’ b l nmeyen nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenlerden

b r n n z h nsel stres olduğu ler sürülmekted r. Kadınlarda stres n, hormon sev yeler n n

değ şmes ne ve yumurta oluşumunda bozulmaya neden olab ld ğ düşünülmekted r.

Ayrıca, kron k stres n depresyona neden olab leceğ göz önüne alındığında, depresyonun

yumurta kal tes n olumsuz etk lemes de başka b r sorun olmaktadır.

Gebel k sten yorsa haftada k kez l şk ye g rmek öneml d r.

Çünkü düzenl adet gören kadınların yumurtlama dönemler bel rl d r. Yumurtlamanın olası

olduğu günlerde l şk ye g rm ş olmak öneml d r. Bazı ç ftlerde nfert l ten n tek sebeb l şk -

n n düzenl olmamasıdır.