Previous Page  22-23 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22-23 / 64 Next Page
Page Background

Başkent Üniversitesi İstanbul Diyaliz Merkezi;

Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Merkezi Vakfı tara-

fından 1982 yılında başlatılan sağlık çalışmaları kap-

samında, 1984 yılında Bostancı semtinde kronik böbrek

yetmezliği hastalarına hizmet vermeye başlamış ve 1992

yılında Altunizade semtine taşınmıştır. 25 yıl aynı

adreste diyaliz hastalarına hizmet verdikten sonra, 3

Temmuz 2017 tarihinde Çekmeköy semtindeki yeni binasına

taşınarak, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarını en

üst seviyede karşılayacak kaliteli sağlık hizmeti sun-

mak misyonu ile hizmet vermeye devam etmektedir.

iSTANBUL

DiYALiZ MERKEZi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ