Previous Page  14-15 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14-15 / 64 Next Page
Page Background

Kalp naklinde amaç

kalp yetmezliği olan

bireyin uzun

ve kaliteli yaşayabilmesidir.

Bu nedenle alınan kalbin

performansının yeterli olması beklenir. Vericide beyin

ölümü kalbe ait nedenle gerçekleşmişse (Aritmi, kalp

enfarktüsü), öncesinde kalp hastalığı mevcutsa (Romatiz-

mal veya konjenital kalp hastalığı), kalbin durup yeniden

çalıştırıldığı kalpler kullanılmaz. Verici kalbin az olması

nedeniyle, kalp nakli yapılamadığında alıcının yaşama

olasılığı çok düşük ise bu durumlarda normalde kullanıl-

mayacak olan verici kalbi kullanılabilir (Marginal donor).

Özellikle kalbin vericiden çıka-

rılmasından, alıcıda nakil yapı-

lıp kalbin çalıştırıldığı ana kadar

olan süre çok önemlidir. Bu süre

4 saatin altında olmalıdır. Maksi-

mum 6 saati geçmemelidir. Bu sü-

reyi kısa tutabilmek için mümkün

olduğunca emniyet şartlarına

dikkat edilerek tüm işlem süratle

yapılmalıdır. Kalp şehirler arası

alınacaksa en uygun ulaşım vası-

tası tercih edilmelidir. Bu sürenin

uzaması nakil yapılan kalbin per-

formansının azalması sonucunda

başarının azalması demektir.

Başkent Üniversitesi Ankara hastanesinde ilk kalp nakli Şubat 2003 tarihinde

yapıldı. Hastanemizde günümüze kadar toplamda 123 hastaya kalp nakli yapılmış

olup, yılda 10-15 hastaya yapılabilir noktasına gelinmiştir. Başkent Üniversitesi

Adana Hastanesi’nde Aralık 2016’da ilk kalp nakli yapıldı. Yapılan kalp nakli

sayılarındaki azlık, kalp yetmezliği hastasının olmamasından veya yapılmasındaki

zorluklardan değil sadece ve sadece vericinin az olmasından kaynaklanmaktadır.

Hastanın tedavisinin sadece kalpnakli ile olabileceği kararı Kardiyolog, KalpDamar Cerrahı ,

Psikiyatrist ve Anestezist tarfından oluşan konsey tarafından kabul edilmelidir. Sonrasında hasta ve

ailesine kalp nakli ile ilgili bilgilendirme yapılıp Sağlık Bakanlığı bekleme listesine bildirilir. Bu noktadan

sonra sıralama tamamen Sağlık Bakanlığı kontrolü ve güvencesi altındadır. Bekleme listesi normal ve

acil liste olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Normal listede olan hastalar genellikle evde bekleyen çok sıkıntısı

olmayan hastalardır. Bu hastalara sıranın gelme olasılığı çok düşükdür. Acil şartlarını oluşturan hastalar

hastanede yatıp yoğun tedavi gerekliliği olan hastalardır. Beklenen kalp çıktığında vericiden alınan kalp

bakanlık görevlileri tarafından öncelikle acil listesindeki hastalarla eşleştirilir. Uygun alıcı bulunmaz ise

kalp normal listesindeki hastalara teklif edilir. Hasta acil listesinde iken genel durumu çok kötüleşir geçici

destek cihazı kullanma geregi duyulur noktaya gelirse kalp ilk kez bu konumdaki hastaya sunulur. Bu

durumdaki hastalar için süre hayati öneme sahiptir. Geçiçi destek cihazı ile yaşam süresi kısıtlıdır. Belli sü-

rede kalp çıkmadığında hasta kaybedilir. Görüldüğü gibi organ bağışı hayat kurtarıcı bir aktivitedir. Çok

acil durumdaki bir hastaya kalp bulmada zorlanılırken normal listedeki hastalar yaşam kalitesi düşük

şekilde uzun süreler beklemek zorunda kalırlar.

Gerçekleştirdiğimiz

100.

Kalp Nakli ameliyatı

kutlamasından bir kare...

Kalp naklinde cinsiyetin önemi yoktur. Genelde aynı cins

olması tercih edilmesine rağmen erkekden alınan kalp

kadına nakil yapılabilir veya tersi olabilir. Kalp naklinde

yaş sınırıda yoktur. Ancak kliniğimizde prensip olarak

vericinin az olması nedeniyle 50 yaşın üzerinde kalp

nakli yapılmamaktadır. Ülkemizde ve hastanemizde 1

yaş altında uygun vericinin olmaması nedeniyle de kalp

nakli yapılamamıştır. Ancak bekleme listemizde 1 yaşın

altında hastamız mevcuttur. Türkiye’de en küçük yaşta

kalp nakli yapılan hasta, Başkent Üniversitesi Ankara

Hastanesinde yapılmış olup 12 aylıkdır. Hastanemiz-

de 0-1 aylık dönemde dahi kalp nakli yapabilmek için

uygun alt yapı mevcutdur.

Kalp hastalıklarında ilaç

tedavilerinin, girişimsel

tedavilerin veya cerrahi

tedavi yöntemlerinin

faydalı olmadığı

dönemlerde hastalık

daha da ilerleyerek

yaşam kalitesinin çok

bozulduğu, beklenen

tahmini yaşam süresinin

çok kısaldığı bir duruma

gelinir. Bu durum son

dönem kalp yetmezliği

olarak tariflenir. Bu

noktadaki hastalarda

çözüm KALP NAKLİ dir.

Kalp naklinde alıcı ve

verici arasında ilk dik-

kat edilecek parametre

kan grubudur. Kalp

nakli acil işlem olması

ve sadece kadavra

(Beyin ölümü olan

kişi) den yapılabilmesi

nedeniyle daha hassas

doku grupları çalışı-

lamaz. Sadece alıcı ve

verici arasında kan

naklinde uygulandığı

gibi uygun kan grupları

olması aranır. Özel du-

rumlarda genel verici,

genel alıcı şekli düşü-

nülebilir. Hatta yeni

doğan döneminde (0-1

ay) kan grubuna dikkat

edilmeksizin kalp nakli

yapılabilir.

Diğer dikkat edile-

cek parametre vucut

ağırlığı (VA) dır. Verici,

alıcı arasında VA’ı farkı

%20 oranında az veya

fazla olabilir. Vericinin

VA’ı alıcıdan %20 den

daha az olursa kardi-

yak performans yeterli

olmayacaktır. VA’ı %20

den daha fazla olursa

kalp debisinin fazla

olmasına bağlı kan

basıncında yükselme

ve özellikle beyinle

ilğili olumsuzluklar, ve

kalbin alıcı gögsüne

sıgmaması gibi durum-

lar ile karşılaşılabilir.

FEYZANUR

’un takibini yapan, uygun kalp çıktığında

Kalp Nakli Operasyonunu yönetecek olan

Kalp Damar

Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan değerli doktorumuz

Prof. Dr. Atilla Sezgin

’in hazırlamış

olduğu Kalp Nakli ile ilgili yazı ile başbaşa bırakıyoruz.

14

15