Previous Page  8-9 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8-9 / 64 Next Page
Page Background

Editörden...

Rize’de yaşayan aile Feyzanur’a ke-

sin olarak “kalp nakli olmalı “ tanısı

konduktan sonra, doktorlarının tali-

matıyla Ankara’ya taşınmak zorunda

kalıyorlar. Daha doğrusu Feyzanur

annesiyle birlikte Ankara’da, kardeş-

leri de babalarıyla birlikte Rize’de ya-

şamaya başlıyorlar. Feyzanur, Melek

Hanım ile Recep Ali Bey’in 3 çocu-

ğundan ortancası. Ailenin tek şans-

sızlığı Feyzanur’un rahatsızlığı değil

maalesef. Şu an 6 yaşındaki küçük

oğulları Ömer, 17 aylıkken geçirdiği

omurilik iltihaplanması nedeniyle

yürüyemez durumda. Büyük abinin

okulu, babanın işi, her şeyden önem-

lisi Ömer’in tedavisinde ailenin yakın

akrabalarının desteği gerektiğinden

aile ayrı yaşama kararı alıyor. Çünkü

Melek Hanım yaklaşık 2 sene boyun-

ca Feyzanur’la birlikte hastanede

kalıyor. Ömer’in fizik tedavisi de hala

devam ediyor, anne-babası büyük

bir ümitle oğullarının yürümesini,

koşmasını bekliyorlar.

FEYZANUR

3 YILDIR

KALP NAKLİ

OLMAYI BEKLİYOR.

Anne Melek Ha-

nım’ın röportaj

boyunca gözleri

hep ıslaktı. Ama

dimdik, kızının

yanında

güçlü

durmaya çalışan

bu anne, kızının

evde eğitimi, ta-

yininin

Anka-

ra’ya alınamama-

sı gibi hastalığın

getirdiği yan so-

runlarla

boğu-

şuyor. Feyzanur

ve annesinin rö-

portajıyla sizleri

başbaşa bırakıyo-

rum.

Kocaman gözlerinde

ışık parlayan, boyun-

dan büyük hayalleri

olan, hayata dört elle

sarılmış ufacık bir kız

çocuğu. Ufacık diyo-

rum çünkü hastalığı

“Restriktif ve Dilate

Kardiyomiyopati” yani

kalp yetmezliği bu

nedenle yaşıtlarından

çok daha geride kalmış

bir bedene sahip. Küçük

bedeni, minik kalbinin

hastalığına direnmeye

çalışıyor. Umudunu hiç

yitirmeden kalp nakli

olacağı günü bekliyor.

Büyüyünce veteriner olmak istiyorum.

Hayvanlar hastalanınca konuşamadıkları için

dertlerini anlatamıyorlar ya, ben çok üzülüyorum

onlara. O yüzden büyüyünce veteriner olup,

onları iyileştireceğim.

Dergimiz baskı

aşamasında iken

Feyzanur için uygun

bir kalp bulundu ve

nakil gerçekleştirildi.

8

9