Previous Page  12-13 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12-13 / 64 Next Page
Page Background

Hastalığın tedavisi nasıl yapılır?

HIV’i kandan tamamen temizleyecek ya da hastalığı ortadan kaldıracak bir ilaç henüz geliştirile-

memiştir ancak tüm dünyada kullanılan ve çeşitli antiviral ilaçların kombine edildiği tedavi rejim-

leri umut vericidir. Bu tedavilerle virüsün çoğalması baskılanmakta ve vücudun savunma sistemi

enfeksiyonlar ile mücadele edebilecek kapasitede tutulmaktadır böylece hastaların yaşam süreleri

ve yaşam kaliteleri belirgin arttırılmaktadır. Dünya Sağlık örgütü verilerine göre 2015 yılı sonu

itibariyle 17 milyon HIV+ hasta tedavi almaktadır ve bu sayı toplam hasta sayısının %46’sına denk

gelmektedir. Dünya Sağlı Örgütü’nün önerisi olan ‘tüm HIV+ kişileri tedavi etme ilkesi’ ile antiviral

tedavi gereksinimi olan kişi sayısının 36.7 milyondan 28 milyona düşeceği düşünülmektedir. Teda-

vide kullanılan ilaçların edinilebilirliğinin artması hedefine 2020 yılında ulaşılması durumunda AIDS

epidemisinin (salgın) 2030 yılında sonlanması hedeflenmektedir.

Ülkemizde AIDS takip ve tedavisi belli merkezlerde yürütülmektedir. Bu hastalığın takip ve teda-

visi her sağlık kurumunda yapılmamaktadır. Büyük şehirlerde belli üniversite ve eğitim araştırma

hastanelerinde yapılırken küçük şehirlerde şüphelenilen ya da tanı alan hastalar bölge hastanele-

rine yönlendirilmektedir.

AIDS hastalarının yaşadığı zorluklar nelerdir?

HIV vücüdun savunma sistemi olan bağışıklık sistemini çökerterek ilerlediği için hastalığın kendisi

fiziksel açıdan oldukça yıpratıcıdır. Süreklilik gösteren halsizlik, sık tekrarlayan enfeksiyon hasta-

lıkları ve ömür boyu alınan yoğun ilaç tedavisi hem psikolojik hem fiziksel açıdan günlük hayatı

zorlaştırır.

Tüm dünyada hastaların tanılarını çevreleriyle paylaşmalarıyla birlikte karşılaştıkları damgalanma

ve ayrımcılık, sosyal ve özel hayatlarında önemli sorunlar doğurur. Hastalar için zaten zor olan

takip ve tedavi süreci iyice zorlaşır. Bu konuda yaşanan problemler ancak hastalık hakkında bilinç-

lenme ile azaltılabilir.

AIDS Nasıl

Bulaşır ?

AIDS Nasıl

Bulaşmaz

?

Dokunma

Ortak Eşya Kullanımı

Böcek

Isırması

Ortak

Tuvalet Kullanımı

Korunmasız İlişki

Madde

Enjeksiyonu

Kan

Transferi

Hamilelik, doğum, emzirme

10