Motilite Laboratuvarı

Gastrointestinal Motilite Laboratuvarı


Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda kurulmuş olan Motilite Laboratuvarı’nda gastrointestinal sistemin fonksiyonel hastalıklarına tanı konulmaktadır.

Motilite kelime anlamı olarak hareket edebilme yeteneği, hareket gücü, hareketlilik şeklinde tanımlanır. Gastrointestinal motilite ise mide ve bağırsak ile ilgili hareketlilik olarak açıklanır. 

Laboratuvarımızda yapılan işlemlere yönelik hastalık belirtileri:

 • Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH)
 • Yutma güçlüğü (disfaji)
 • Ağrılı yutma (odinofaji)
 • Göğüs ağrısına yol açan yemek borusu hastalıkları (akalazya, “fındıkkıran” özofagus, diffüz özofagus spazmı, vb.)
 • Gaz kaçırma (gaz inkontinensi)
 • Dışkı kaçırma (fekal inkontinens)
 • Kabızlık (konstipasyon)

Laboratuvarımızda yapılan tetkikler ve verilen eğitimler:

 • Özofagus manometrisi
 • 24 saatlik pH monitörizasyonu
 • Anorektal manometri
 • Kolon transit (geçiş) süresinin belirlenmesi
 • Pelvik taban rehabilitasyonu: “biofeedback” tedavisi