Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Anabilim dalımız 1994 yılında kurulmuş olup, 1994-2002 yılları arasında hizmet verdiği A-Blok binasından, 2002 yılında C-Blok 3. kata taşınmıştır. 4 poliklinik muayane odası, 3 özel muayene odası, küçük cerrahi girişimlerin uygulandığı ameliyathane, görme alanı odası, fundus floresein anjiyografi, fotodinamik tedavi ve lazer odası ile öğretim görevlileri odalarından oluşmaktadır. Anabilim Dalımız Prof Dr. Gürsel Yılmaz başkanlığında; kornea-kontakt lens, uvea, glokom, medikal retina ve vitreoretinal cerrahi, şaşılık ve nörooftalmoloji birimleri ile en son bilgi ve teknolojiler ışığında hizmet vermektedir. Bu sayılan birimlerde günlük ortalama 200 hastaya bakılmaktadır. Birimlerde hastalar, sorumlu öğretim üyesi gözetiminde uzman ve araştırma görevlisi ile birlikte görülmektedir. Anabilim Dalında haftanın 5 günü ameliyathanede yılda ortalama 2000 civarında ameliyat gerçekleştirilmektedir.