Doç. Dr. Sezin Akça Bayar

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sezin Akça Bayar

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

0312 203 68 68 / 1400


Eğitim Bilgileri


 • Tıpta Uzmanlık (2005), Başkent Üniversitesi, Göz Hastaliklari
 • Tıp Doktoru (2000), Gazi Üniversitesi, Tip
 • Çalışma Alanları


  • GÖZ HASTALIKLARI

  Ödüller


  • Akça Bayar S. ;En iyi fotoğraf yarışması birincilik ödülü. TOD", TOD KKTC", 05/10/2011.

  • Aksoy S, Akova Y, Çetinkaya A, Akça Bayar S, Eğrilmez S. ;En iyi makale ikincilik ödülü. TOD", Glokom- Katarakt 2010;5:138-141", 31/08/2011.

  Projeler


  • Akça Bayar S. ;PROTOKOL GX29185. ", Ankara", F. HOFFMAN, La Roche Ltd.", 01/01/2018.

  • Akça Bayar S. ;CRFB002A2405 OCTAVE. ", Ankara", OCTAVE", 30/10/2015.

  Kitaplar


  • Aydın P, Akça Bayar S. ;Görme yetersizliği; Tanım, sınıflama, yaygınlık ve nedenler. In:Pınar Aydın editors. Özel Eğitim Öğretmenliği Ders Kitabı: Az görenlere yardım. Ankara: Pagem Yayıncılık; 2017

  • Akça Bayar S. ;Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılık. In:Yonca A. Akova, Sirel Gür Güngör editors. Ofthalmology Board Review: Pearls of Wisdom. Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri; 2012. p.213-241.

  • Akça Bayar S. ;Bölüm 18: Altın Kapak Ağırlığı. In:Gökhan Gürelik editors. Oküloplastik Cerrahi Renkli Atlası. İstanbul: Hiperlink Eğitim İletişim Yay. San. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.; 2012. p.185-189.

  • Akça Bayar S. ;Bölüm 38: Horizontal rektus rezeksiyonu. Bölüm 39: Alt oblik geriletme/ Anterior transpozisyon. In:Gökhan Gürelik editors. Oftalmolojide Cerrahi Uygulamalar Hersh PS, Zagelbaum BM, Cremers SL.. Ankara: Atlas Kitapçılık; 2012. p.204-215.

  • Akça Bayar S. ;Bölüm 4: Retinal Vasküler Hastalık. In:F. Cem Küçükerdönmez editors. Özet Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası, Wills Göz Hastnesi, ?Retina?. Yazarlar: Allen C. Ho, Gary C. Brown, J. Arch McNamara. Ankara: Veri Medikal Yayıncılık; 2008

  • Akça Bayar S. ;Bölüm 8: Korneayı Etkileyen Sistemik ve İmmünolojik Durumlar. In:Özlem Evren editors. Özet Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası, Wills Göz Hastanesi, ?Kornea?. Yazarlar: Christopher J. Rapuano, Wee-Jin Heng. Ankara: Veri Medikal Yayıncılık; 2008

  • Akça Bayar S. ;Bölüm 12: Orbita İnflamasyonu. In:a Altan-Yaycıoğlu, Yonca A. Akova editors. Özet Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası, Wills Göz Hastanesi, Oküloplastik. Ankara: Veri Medikal Yayıncılık; 2008

  • Akça Bayar S. ;Bölüm 8: Fizyolojik Olmayan Görme Kaybı?. In:Şansal Gedik editors. Özet Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası, Wills Göz Hastanesi, Nörooftalmoloji. Ankara: Veri Medikal Yayıncılık; 2008

  • Akça Bayar S. ;Bölüm 1: Aferent Görme Yollarının Muayenesi. In:Şansal Gedik, Yonca A. Akova editors. Özet Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası, Wills Göz Hastanesi, Nörooftalmoloji. Ankara: Veri Medikal Yayıncılık; 2008

  • Akça Bayar S. ;Bölüm 2: Göz Kapağı İnflamasyonu. In:Rana Altan-Yaycıoğlu editors. Özet Klinik Oftalmoloji ve Renkli Atlası, Wills Göz Hastanesi, Oküloplastik. Ankara: Veri Medikal Yayıncılık; 2008

  • Küçükerdönmez FC, Akça Bayar S. ;Refraktif Cerrahi. In:Tayfun Bavbek editors. Yanoff Ophthalmology. : Hayat Tıp Kitapçılık; 2007

  Makaleler


  • Sarıgül SA, Akça BS, Yılmaz G. ;Choroidal Osteoma and Secondary Choroidal Neovascularization Treated with Ranibizumab.. Turk J Ophthalmol., 2017; 47(4):243-246.

  • Akça BS, Sarıgül SA, Yaman PE, Yılmaz G. ;Spontaneous Regression of Optic Disc Pit Maculopathy in a Six-Year-Old Child.. Turk J Ophthalmol., 2017; 47(1):56-58.

  • Oner O, Akça BA, Oto S, Gokmen O, Tekindal M. ;Contrast Sensitivity in Microtropic and Anisometropic Eyes of Successfully Treated Amblyopes.. Turk J Ophthalmol 2017; 47:56-58., 2017; 47:56-58.

  • Ulaş B, Pelit A, Akça Bayar S, Öner Ö. ;Primer alt oblik kas hiperfonksiyonu tedavisinde alt oblik kas zayıflatma cerrahi sonuçlarımız.. Türkiye Klinikleri ve Oftalmoloji, 2017; :-.

  • Akça BS, Altinors D, Asena L. ;Pink staining of silicone hydrogel contact lenses: First experience.. Bosphorus Medical Journal, 2016; 3(3):100-102.

  • Orhan B, Malbora B, Akça BS, Avcı Z, Alioglu B, Ozbek N. ;Ophthalmologic findings in chi ia: A single- center study. Turk J Ophthalmol 2016, 2016; 46:62-67.

  • Gökgöz Özışık G, Akkoyun İ, Oto S, Akça Bayar S, Tarcan A, Kayhan Z, Yilmaz G. ;Untersuch segment complications after ung der Aderhautdicke bei aggressiver posteriorer Retinopathia praematurorum, Threshold Disease und Frühgeborenenretinopathie ohne Laserphotokoagulation. Der Ophthalmologe, 2016; (113):58-65. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Evin Ş, Sezin AB, Onur G, Eylem YP, Sibel O, Sibel TK. ;Could be a new finding in Perrault Syndrome: Goniodysgenesis. Medical Network Ophthalmology, 2015; 22(2):126-128.

  • Akça Bayar S, Gökmen O, Yaman Pınarcı E, Akkoyun I, Aydın Akova Y. ;Tek taraflı santral arter ve ven tıkanıklığı ile diğer gözde optik nöropatinin ilk bulgu olarak ortaya çıktığı Akut Retinal Nekroz Olgusu. Ret-Vit Özel Sayı, 2015; 23:129-133.

  • Saırgül A, Akça Bayar S, Şingar E, Yaman Pınarcı E, Oto S. ;A Case of Multiple Sclerosis Presented with 5th, 6th and 7th Cranial Nerve Paralysis. Turk J Ophthalmol, 2015; 45(2):81-83.

  • Akca Bayar S, Yaman Pınarcı E, Sarıgül A, Yılmaz G. ;The development of the optic neuropathy and foveal pseudocyst in a case after high voltage electrical injury: Three years follow-up. TOG, 2014; 44-5:410-412.

  • Yılmaz G, Akça Bayar S. ;Diyabetik makula ödeminde steroid tedavisi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics, 2014; 7(2):55-62.

  • Akça Bayar S, Sarıgül A. ;Pediatrik Şaşılıklar. Selçuklu Tıp Dergisi, 2014; 1(4):271-278.

  • Gökmen O, Akça Bayar S. ;Endoftalmi kliniği ve tedavisi.. Ret-Vit, 2014; 22:242-247.

  • Bayar S, Pınarcı E, Karabay G, Akman A, Oto S, Yılmaz G. ;Clear lens phacoemulsification in Alport syndrome: refractive results and electron microscopic analysis of the anterior lens capsule.. Eur J Ophthalmol., 2014; 24(3):345-351. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Bayar S, Küçükerdönmez C, Öner O, Aydın Akova Y. ;Subconjunctival bevacizumab in the impending recurrent pterygia.. Int Ophthalmol., 2014; 34(3):541-547. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Akça Bayar S, Ercan E, Yaman Pınarcı E, Akman A. ;Mitomisin-C li trabekülektomi sonrası kronik hipoton makulopatisi gelişen iki hastada tedavi seçenekleri. Glokom Katarakt, 2013; 8(3):205-208.

  • Akça Bayar S, Yılmaz G. ;Retina dejenerasyon ve distrofilerinde maküler ödem ve tedavisi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics, 2013; 6(1):168-1741.

  • Pınarcı E, Kılıc I, Bayar S, Sızmaz S, Akkoyun I, Yılmaz G. ;Clinical characteristics of peripheral exudative hemorrhagic chorioretinopathy and its response to bevacizumab therapy.. EYE, 2013; 27(1):111-112. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Pınarvı E, Karacal H, Öncel B, Bayar S, Karakaya M. ;The inner diameter of the optic disc pit decreases with pars plana vitrectomy.. Int Ophthalmol, 2013; 33(2):199-201. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Pınarcı E, Bayar S, Sızmaz S, Yeşilırmak N, Akkoyun I, Yılmaz G. ;Anterior segment complications after phacovitrectomy in diabetic and nondiabetic patients.. Eur J Ophthalmol., 2013; 23(2):223-229. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Pınarcı E, Yeşilırmak N, Bayar S, Sızmaz S, Akkoyun I, Yılmaz G. ;The results of pars plana vitrectomy and silicone oil tamponade for endophthalmitis after intravitreal injections.. Int Ophthalmol, 2013; 33(4):361-365. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Aydın Akova Y, Akça Bayar S. ;Kuru göz tedavisinde güncel tedavi yöntemleri. J Exp Clin Med, 2012; 29:58-65.

  • Sızmaz S, Gür Güngör S, Akça Bayar S, Yılmaz G, Akkayın İ. ;Laser Photocoagulation in Intermediate Uveitis Associated with Retinoschisis. Ocular Immunology and Inflammation, 2012; (20):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Akça Bayar S, Akman A, Çetinkaya A, Pınar Yamancı E, Tekindal MA, Aydın Akova Y. ;Clinical comparison of rebound tonometer with Goldmann applanation tonometer: Effects of central corneal thickness. Glokom-Katarakt, 2012; 7(3):177-183.

  • Küçüködük A, Akça Bayar S. ;Pediatrik Kataraktlar: Derleme. GLOKOM KATARAKT, 2012; 7:260-267.

  • Akça Bayar S, Gökmen O, Yaman Pinarci E, Altinörs D, Gedik Ş. ;Corneal Endothelial decompansation and ocular hypotony in a case with temporal arteritis. J Neuroophthalmol., 2012; 32:385-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Pinarci EY, Bayar SA, Sizmaz S, Canan H, Yilmaz G. ;Late capsular block syndrome presenting with posterior capsule opacification.. J Cataract Refract Surg, 2012; 38(4):672-676. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Akça Bayar S, Şingar E, Yılmaz G. ;Diffüz Fotoreseptör Distrofileri: Derleme. Retina Vitreus, 2012; 20(4):243-249.

  • Huddam B, Azak A, Akça Bayar S, Özkara S. ;Ocular tuberculosis in a patient undergoing hemodialysis therapy.. Ther Apher Dial, 2011; (19):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Gökmen O, Akça Bayar S, Metindoğan S, Aydın Akova Y. ;Kronik böbrek yetmezliği olan bir olguda intrakraniyal apse ve koroid tüberkülomu gelişimi. Retina-Vitreus, 2011; 19(4):85-88.

  • Eren Akar E, Akova Y, Çetinkaya A, Akça Bayar S. ;Tüberkülozlu olgularda göz tutulum bulguları. MNO, 2010; 17(3):214-219.

  • Aksoy S, Aydın Akova Y, Çetinkaya A, Akça Bayar S, Eğrilmez S. ;Katarakt cerrahisi sırasında uygulanan Limbal gevşetici kesilerin Korneal astigmatizmayı düzeltici etkisi.. Glo-Kat, 2010; 5:138-141.

  • Akça Bayar S, Dursun Altınörs D, Küçükerdönmez C, A Akova Y. ;Severe corneal changes following intravitreal injection of bevacizumab. Ocul Immunol Inflamm, 2010; (18):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Akça Bayar S, Yılmaz G. ;Katarakt cerrahisi sırasında vitreusa düşen lens parçaları ve GİL luksasyonları. . Retina-Vitreus, 2010; (18):1-7.

  • Akça Bayar S, Küçükerdönmez C, Adıbelli F, Suveren EH, Yılmaz G, Akman A, Aydın Akova Y. ;Neovasküler glokom tedavisinde intravitreal bevacizumab uygulamasının uzun dönemdeki etkinliği.. Glokom-Katarakt, 2009; 4(4):210-215.

  • Dursun Altınörs D, Akça Bayar S. ;Konjonktivayı etkileyen dermatozlar, noninflamatuar vasküler anomaliler, beslenme bozuklukları, yapısal ve ekzojen bozukluklar. Türkiye Klinikleri, 2008; 1(3):127-132.

  • Aydın Akova Y, Akça Bayar S. ;Keratokonjonktivitis sikka. Türkiye Klinikleri, 2008; 1(3):119-126.

  • Altan Yaycıoğlu R, A Akova Y, Akça S, Gür S, Öktem C. ;Effect on astigmatism of the location of clear corneal incision in phacoemulsification of cataract. J Cataract Refract Surg, 2007; 141(6):515-518. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • A Yaycıoğlu R, A Akova Y, Akça S, Yılmaz G. ;Inflammation of the Posterior Uvea: Findings on Fundus Fluorescein and Indocyanine Green Angiography. Ocul Immunol Inflamm, 2006; 14:171-179. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Altinors DD, Akça Bayar S, Akova Y, Bilezikçi B, Goto E, Doğru M, Tsubota K. ;Smoking associated with damage to the lipid layer of the ocular surface. Am J Ophthalmol., 2006; 141(6):1016-1021. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Gedik Ş, Yılmaz G, Akça Bayar S, A. Akova Y. ;An atypical case of idiopathic retinal vasculitis, aneurysms, and neuroretinitis (IRVAN) syndrome. EYE, 2005; (19):469-471. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Dursun D, Akça S, A Akova Y. ;Graft-versus- Host olan Bir Olguya Yaklaşım Korneal Perforasyon Gelişimi.. MNO (Medical Network Oftalmoloji), 2005; 12(1):79-81.

  • Akça S, Dursun D, A Akova Y. ;Penetran Keratoplasti ve Glokom. Türk Oftalmoloji Dergisi, 2004; 33:141-148.

  • Akça S, Dursun D, A Akova Y. ;Kontakt Blefarokonjonktivitli Bir Olguya Yaklaşım. MNO, 2004; 11(3):255-.

  • Bozbeyoğlu S, Dursun D, Akça S, A Akova Y. ;Saydam Korneal Fakoemülsifikasyonda Postoperatif Refraktif Astigmatizma Sonuçları. Türk Oftalmoloji Dergisi, 2003; 33:627-630.

  Bildiriler


  • Oto S, Gökgöz G, Sezenöz A, Bayar S. ;Distance stereopsis in patients with accommodative esotropia.. AAPOS 44tb Annual meeting 18-22 Mar 2018, USA: USA; 18/03/2018 - 22/03/2018

  • Oto S, Sezenöz A, Akkoyun İ, Bayar S, Yılmaz G. ;Oct findings and visual prognosis in children with unilateral myelnated retinal nerve fibers and high myopia.. EPOS: ingiltere; 31/08/2017 - 02/09/2017

  • Yılmaz G, Yeşilırmak N, Yaman Pınarcı P, Akça Bayar S, Sızmaz S, Akkoyun İ. ;The results of Pars Plana vitrectomy and silicone oil tamponade for endophthalmis after intravitreal injections. ACS Turkey Chapter Meeting: Ankara Turkey; 11/05/2017 - 12/05/2017

  • Akça Bayar S. ;Ambliyopide güncel tedaviler (Nörovizyon, Gözlükler, Dikoptik).. TOD 37. Nisan Kursu: ankara; 07/04/2017 - 09/04/2017

  • Akça Bayar S. ;Ambliyopi tanı ve tedavisinde güncelleme. Konu: Likit kristal gözlüklerin tedavide kullanımı. TOD 50 Ulusal Kongre: Antalya; 09/11/2016 - 13/11/2016

  • Bayar S, Pınarcı E, Akkoyun İ, Yılmaz G. ;Sınıs IIIA 450 nm diod laser ile oluşan maküler tam kat delik ve tedavisi.. TOD 50 Ulusal Kongre: Antalya; 09/11/2016 - 13/11/2016

  • Bayar S, Pınarcı E, Öztürk C, Çoban M, Akkoyun İ, Yılmaz G. ;Tedavi edilmiş ve skara gitmiş koroidal neovasküler membran zemininden gelişen tam kat maküler delik olgularının değerlendirilmesi.. TOD 50 Ulusal Kongre: Antalya; 09/11/2016 - 13/11/2016

  • Yılmaz G, Akça Bayar S, Ercan E, Akkoyun İ. ;Vitreomaküler traksiyon sendromunda intravitreal uyguladığımız perfloropan (C3F8) gas tamponad sonuçlarımız.. TOD 50 Ulusal Kongre: Antalya; 09/11/2016 - 13/11/2016

  • Ulaş B, Pelit A, Oto S, Bayar S, Öner Ö. ;İki merkezli çalışmada primer alt oblik kas hiperfonksiyonu tedavisinde alt oblik kas zayıflatma cerrahi sonuçlarımız.. TOD 50 Ulusal Kongre: Antalya; 09/11/2016 - 13/11/2016

  • Yüce A, Oto S, Bayar S. ;İntermittan ekzotropyalı olgularda uzak ve yakın stereopsis değerleri ile newcastle kontrol skorlarının karşılaştırılması. TOD 50 Ulusal Kongre: Antalya; 09/11/2016 - 13/11/2016

  • Oto S, Yüce A, Bayar S. ;Correlation of dıstance stereoacuity with newcastele control scores in intermittant exotropia.. 38th Meeting Of The European Strabismolmological Association.: Budapest; 28/09/2016 - 01/10/2016

  • Akar S, Gökyiğit B, Aygit A, Pınarcı E, Bayar S, Oto S. ;Changes in corneal topography and refractive error after variorus extraocular muscles surgery.. 38th Meeting Of The European Strabismolmological Association.: Budapest; 28/09/2016 - 01/10/2016

  • Akar S, Gökyiğit B, Kırandı E, Bayar S, Oto S. ;Endothelial cell density following extraocular muscle surgery.. 38th Meeting Of The European Strabismolmological Association.: Budapest; 28/09/2016 - 01/10/2016

  • Yılmaz G, Ercan Z, Pınarcı E, Bayar S, Akkoyun I. ;ILM soyulmasını takiben gelişen iyatrojenik eksantrik tam kat makula delikleri.. TOD 49. Ulusal kongre: istanbul; 04/11/2015 - 08/11/2015

  • Akça Bayar S. ;Şaşılık Kurs 2 : Şaşılık Muayene Yöntemleri. TOD 49. Ulusal kongre: istanbul; 04/11/2015 - 08/11/2015

  • Akar S, Pınarcı E, Kırandı E, Bayar S, Oto S. ;Multiple ekstraokular kas anomalileri ile birlikte görülen bir wilderwanc sendromu olgusu.. TOD 49. Ulusal kongre: istanbul; 04/11/2015 - 08/11/2015

  • Oto S, Bayar S, Ercan E, Bulam B, Yılmaz G, Akkoyun I, Tekindal M. ;Hipermetropik çoçuklarda izlenen fovea morfolojisi değişkenliği.. TOD 49. Ulusal kongre: istanbul; 04/11/2015 - 08/11/2015

  • Bayar S, Tanrıaşkı G, Akkoyun I, Yılmaz G. ;Santral ven veya ven dal tıkanıklığı olgularında intravitreal deksametazon implant (Ozurdex) uygulamasının etkinliği.. TOD 49. Ulusal kongre: istanbul; 04/11/2015 - 08/11/2015

  • Akar S, Gökyiğit B, Pınarcı E, Akça Bayar S, Oto S, Yılmaz Ö. ;Results of strabismus surgery in hypoactive children with psychomotor developmental delay compared with developmentally intact children.. 3 rd World Congress of Paediatric Ophthalmology and Strabismus.: ispanya; 04/09/2015 - 06/09/2015

  • Oto S, Akkoyun I, Ercan Z, Bayar S, Tekindal M, Yılmaz G. ;Risk factors and prevalence of strabismus in premature infants at 3 to 5 years of age.. 3rd World Congress of Paediatric Ophthalmology and Strabismus: Barcelona, Spain; 04/09/2015 - 06/09/2015

  • Akkoyun I, Gokgoz OG, Oto S, Bayar S, Tarcan A, Kayhan Z, Yilmaz G. ;Analysis of choroidal thickness in AP-ROP, threshold disease and ROP without laser photocoagulation. 15th Congress of Euretina, September, 2015, Nice: nice; 01/09/2015 - 30/09/2015

  • Akar S, Gökyiğit B, D Aygıt E, Akça Bayar S, Oto S, Yılmaz Ö. ;Isolated third nevre palsy following coronary angiography. 12th meeting ISA KYOTO: japan; 01/12/2014 - 04/12/2015

  • Aras S, Gökyiğit B, Kurt T, Çiçek U, Kaynak P, Öztürk C, Karabulut G, Y Pınarcı E, Akça Bayar S, Oto S. ;Combined rectus muscle transposition with posterior fixation sutures for the surgical treatment of double-elevator palsy (Agugmented knapp procedure).. 12th meeting ISA KYOTO: japan; 01/12/2014 - 04/12/2014

  • Akar S, Gökyiğit B, Aygıt E, Yaman Pınarcı E, Akça Bayar S, Oto S, Yılmaz Ö. ;Farklı ekstraoküler kas cerrahileri sonrası refraksiyon ve kornea topografisindeki değişiklikler. TOD 48. Ulusal Kongresi: Antalya; 05/11/2014 - 09/11/2014

  • Akça Bayar S, Ercan E, Akay T, Akkoyun I, Yılmaz G. ;Karotis arter stenozunda stent veya endarterektomi sonrası macula ve koroid kalınlıklarının karşılaştıırlması. TOD 48. Ulusal Kongresi: Antalya; 05/11/2014 - 09/11/2014

  • Akça Bayar S, Sarıgül A, Yılmaz G. ;Koroid osteomlu bir olgu. TOD 48. Ulusal Kongresi: Antalya; 05/11/2014 - 09/11/2014

  • Akça Bayar S, Öncel Açıkalın B, Pınar Yamancı E, Aydın Akova Y. ;Tear osmolarity in unilateral pseudoexfoliation syndrome. XXXII Congress of the ESCRS: London UK; 13/09/2014 - 17/09/2014

  • Akça Bayar S, Eroğlu Çorak F, Asena L, Kal A, Şimşek HC, Yılmaz G. ;Evaluation of choroidal thickness using enhanced depth imaging by spectral domain optical coherence tomography in patients with pseudoexfoliateion syndrome. 14th Euretina Congress: London UK; 11/09/2014 - 14/09/2014

  • Akça Bayar S. ;Pediatrik Tartışmalı Olgu Sunumları. TOD STRABISMUS Kocaeli Üniversitesi Şaşılık ve Çocukluk Çağında Görülen Göz problemleri: Kocaeli; 03/05/2014 - 04/05/2014

  • Oto S, Akca Bayar S, Bulam B, Yılmaz G, Akkoyun I, Tekindal MA. ;Unique foveal contour changes in a series of children with hypermetropia.. ASCRS: Boston; 25/04/2014 - 29/04/2014

  • Akça Bayar S, Yaman Pınarcı E, Yılmaz G. ;Çocukluk döneminde gelişen optik pite bağlı makulopatide spontan gerileme.. TOD 47. Ulusal Kongresi: Antalya; 06/11/2013 - 10/11/2013

  • Oto S, Eroğlu Çorak F, Şahin Fİ, Akça Bayar S, Öner Ö, Tekindal MA. ;Komitan ezotropya alt gruplarında kalıtım etkisi kalıtım paternleri ve aile bireylerinde kayma prevalansı. TOD 47. Ulusal Kongresi: Antalya; 06/11/2013 - 10/11/2013

  • Ercan ZE, Akça Bayar S, Yaman Pınarcı E, Akkoyun İ, Yılmaz G. ;Tek taraflı karotis tıkanıklıklarında koroid ve santral makula kalınlıklarının karşılaştırılması. TOD 47. Ulusal Kongresi: Antalya; 06/11/2013 - 10/11/2013

  • Akça Bayar S, Ercan ZE, Oto S, Pınar Yamancı E, Tekindal MA. ;Ambliyopik gözlerde koroid ve santral makula kalınlıklarının karşılaştırılması. TOD 47. Ulusal Kongresi: Antalya; 06/11/2013 - 10/11/2013

  • Yılmaz G, Gökgöz G, Yaman Pınarcı E, Akça Bayar S, Çetinkaya A. ;Macular changes with optic coherence tomography (OCT) in patients with Alport syndrome. 13th Congress of Euretina: Hamburg Geröany; 26/09/2013 - 29/09/2013

  • Akça Bayar S, Küçükerdönmez C. ;Perforasyon tamiri sonrası gelişen yoğun kornea-limbal vaskülarizasyonda subkonjonktival bevacizumab uygulaması. TOD 46. Ulusal Kongresi: Antalya; 17/10/2012 - 21/10/2012

  • Yılmaz G, Akça Bayar S, Yaman Pınarcı E, Sızmaz S, Akkoyun İ. ;Vitreomaküler traksiyon sendromlu olgularımızda 23 G vitrektomi sonuçlarımız. TOD 46. Ulusal Kongresi: Antalya; 17/10/2012 - 21/10/2012

  • Yılmaz G, Yaman Pınarcı E, Akça Bayar S, Sızmaz S, Akkoyun İ. ;Phacoemulsification and IOL implantation combined with transconjunctival 23 gauge vitrectomy in eyes with dense vitreous hemorrhage.. XXX Congress of the ESCRS: Milan, ITALY; 08/09/2012 - 12/09/2012

  • Oto S, Akça Bayar S, Öner Ö. ;The relationship between the amblyopia depth and anisometropia magnitude age effect and role of microtropia. 2nd Congress of World Pediatric Ophthalmology and Strabismus.: Milan, Italy; 07/09/2012 - 09/09/2012

  • Akça Bayar S, Oto S, Bulam B, Yeşilırmak N, Tekindal MA, Yazıcı AC. ;Long term refractive changes in patients with accommodative esotropia non refractive amblyopia and anisometropic amblyopia. 2nd Congress of World Pediatric Ophthalmology and Strabismus.: Milan, Italy; 07/09/2012 - 09/09/2012

  • Pelit A, Oto S, Akça Bayar S, Öner Ö. ;Results of inferior oblique muscle weakening surgeries in the treatment of primary inferior oblique muscle overaction. 2nd Congress of World Pediatric Ophthalmology and Strabismus.: Milan, Italy; 07/09/2012 - 09/09/2012

  • Oto S, Akkoyun İ, Yeşilırmak N, Akça Bayar S, Yılmaz G. ;Refractive outcomes in 3 5 year old premature children laser treated for aggressive posterior retinopathy. 38th Meeting of European Pediatric Ophthalmology Society (EPOS): Sweeden; 17/06/2012 - 19/06/2012

  • Akça Bayar S, Oto S, Gökmen O, Sezer T, Alehan F. ;Ocular findings and motility disturbances in children with mental retardation. 16th Afro-Asian Congress of Ophthalmology: İstanbul; 13/06/2012 - 16/06/2012

  • Oto S, Çorak Eroğlu F, Sakin F, Yazıcı A, Akça Bayar S, Yılmaz Z. ;The prevalence of strabismus in families with accommodative, partial accommodative, and congenital esotropia.. 38th Annual Meeting of American Association for Pediatric Ophthalmolgy and Strabismus (AAPOS): San Antonio, TX, USA; 24/03/2012 - 28/03/2012

  • Aydın Akova Y, Akça Bayar S, Küçükerdönmez C, Öner Ö. ;Subconjunctival bevacizumab in impending recurrent pterygium Long term follow up. AAO, American Academy of Ophthalmology: Amerika; 22/10/2011 - 25/10/2011

  • Öner Ö, Akça Bayar S, Oto S, Tekindal MA, Akova Y. ;Başarıyla Tedavi Edilmiş Mikrotrop Olgularda Kontrast Duyarlılık Sonuçları. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Yuvarlak Masa Toplantısı. Göz Travmaları. Konu: Lens Yaralanmaları: Kıbrıs; 05/10/2011 - 09/10/2011

  • Öner Ö, Oto S, Akça Bayar S, Sezer T, Gökmen O, Akova Y. ;Serebral Palsili Olgularımızdaki Ortoptik Bulgular. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Yuvarlak Masa Toplantısı. Göz Travmaları. Konu: Lens Yaralanmaları: Kıbrıs; 05/10/2011 - 09/10/2011

  • Akça Bayar S, Oto S, Öner Ö, Tekindal MA, Akova Y. ;İki ile beş yaş arası çocuklarda Plusoptix videoretinoskopi ile Sure-Sight el otorefraktometresi ve Topcon otorefraktometresi ölçümlerinin karşılaştırılması. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Yuvarlak Masa Toplantısı. Göz Travmaları. Konu: Lens Yaralanmaları: Kıbrıs; 05/10/2011 - 09/10/2011

  • Yılmaz G, Akça Bayar S, Akkoyun İ, Yeşilırmak N, Yaman Pınarcı E. ;Longterm results after phacovitrectomy and foldable intraocular lens implantation in diabetic and non-diabetic patients. ESCRS: Vienna, Austria; 17/09/2011 - 20/09/2011

  • Akça Bayar S, Oto S, Sezer T, Gökmen O, Koz K, Alehan F, Aydın Akova Y. ;Ocular motility disturbances in children with hydrocephalus. 33nd meeting of the Europian Strabismological Association (ESA): Bruge, Belgium; 11/09/2011 - 14/09/2011

  • Oto S, Eroğlu F, Sakin F, Özer Ö, Yılmaz Z, Akça Bayar S, Akova YA. ;C. 3211 A G mutation in MYH13 gene could be important in esotropia patients. 33nd meeting of the Europian Strabismological Association (ESA): Bruge, Belgium; 11/09/2011 - 14/09/2011

  • Oto S, Akkoyun İ, Asena L, Yazıcı AC, Akça Bayar S, Aksoy S, Yılmaz G, Aydın Akova Y. ;The prevelance and risk factors of strabismus in premature infants. 33nd meeting of the Europian Strabismological Association (ESA): Bruge, Belgium; 11/09/2011 - 14/09/2011

  • Küçükerdönmez C, Aydın Akova Y, Karalezli A, Akça Bayar S. ;Refractive and visual outcomes of transscierally fixated foldable IOLs in aphakic eyes.. ASCRS: ABD; 25/03/2011 - 29/03/2011

  • Oto S, Akkoyun I, Aksoy S, Yazıcı AC, Akça Bayar S, Eren E, Erkanlı L, Çorak F, Yılmaz G, Aydın Akova Y. ;Agrasif posteriyor prematüre retinopatisi olan olgularda birinci yılda kayma sıklığı ve önemli refraksiyon kusurlarının değerlendirilmesi.. . TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: antalya; 29/09/2010 - 30/09/2010

  • Akça Bayar S, Oto S, Canan Yazıcı A, Aydın Akova Y. ;Risk faktors for binocular sensorial outcomes in anisometropic ambiyopia with and without microtropia.. XI International Strabismological Association.: istanbul; 22/09/2010 - 25/09/2010

  • Oto S, Akça Bayar S, Eren E, Canan Yazıcı A, Güneş Y, Çorak Eroğlu F, Aydın Akova Y. ;Long-Term refractive changes in patients with accommodative esotropia.. XI International Strabismological Association.: istanbul; 22/09/2010 - 25/09/2010

  • Akça Bayar S, Oto S, Yazıcı A, Gunes Y, Eren E, Aydın Akova Y. ;Factors Influencing Binocular Sensory Outcomes in Accommodative Esotropia Patients: Long-Term Follow-up. XI International Strabismological Association.: istanbul; 22/09/2010 - 25/09/2010

  • Koçtekin B, Gündoğan N, Koçak Altıntaş A, Akça Bayar S, Yazıcı A, Şimşek A. ;Üniversite öğrencilerinde renkli görme yeteneği ile dominant göz ve görsel derinlik algısı ilişkisinin incelenmesi: Başkent Üniversitesi örneği. 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi Türk Fizyolojik Birimler Derneği: Edirne; 14/09/2010 - 17/09/2010

  • Akça Bayar S, Küçükerdönmez C, Adıbelli F, Akman A, Aydın Akova Y. ;The long term effect of intravitreally injected bevacizumab in treatment of neovascular glaucoma.. XXVII Congress of the ESCRS: paris; 04/09/2010 - 08/09/2010

  • Akça Bayar S, Yılmaz G, Aydın Akova Y. ;Akut lösemili çoçuklarda saptanan arka segment bulguları.. TOD 43. Ulusal Göz Kongresi: antalya; 11/11/2009 - 15/11/2009

  • Oto S, Akkoyun I, Aksoy S, Yazıcı C, Akça Bayar S, Erkanlı L. ;Strabismus and significant refractive errors in premature infants in first year of life. ESRCS: Spain; 12/09/2009 - 16/09/2009

  • Akça Bayar S, Akkoyun I, Oto S, Gürsel EÖ, Alehan F, Aydın Akova Y. ;Congenital cataract as the first symptom in patient with mitochondrial diease and lactic asidosis. I World Congress of Pediatric Ophthalmology and Strabismus: Spain; 12/09/2009 - 13/09/2009

  • Akman A, Akça Bayar S, Çetinkaya A. ;Clinical Comparison of Rebound Tonometer with Goldman Applanation Tonometer: Influence of Central Corneal Thickness. World Glaucoma Congress: Vienna, Austria.; 06/07/2009 - 09/07/2009

  • Aksoy S, Aydın Akova Y, Akça Bayar S. ;Limbal relaxing incision combined with cataract surgery for the correction of preexisting corneal asrigmatism. ASCRS: USA; 03/04/2009 - 08/04/2009

  • Eren E, Aydın Akova Y, Akça Bayar S, Metindoğan S. ;Tüberküloz olgularımızdaki oküler bulgular. TOD 42. Ulusal Göz Kongresi: antalya; 19/11/2008 - 23/11/2008

  • Akça Bayar S, Oto S, Kaya S, Yazıcı AC, Aydın Akova Y. ;Ambliyopi alt gruplarındaki ambliyopijenik faktörlerin incelenmesi. TOD 42. Ulusal Göz Kongresi: antalya; 19/11/2008 - 23/11/2008

  • Oto S, Akkoyun I, Aksoy S, Akça Bayar S, Metindoğan S, Öztürk V, Aydın Akova Y. ;Prematüre olgularda şaşılık insidansının belirlenmesi. TOD 42. Ulusal Göz Kongresi: antalya; 19/11/2008 - 23/11/2008

  • Akça Bayar S, Oto S, Pelit A, Cantürk S, Bakar C, Akgün S, Aydın Akova Y. ;Akomodatif ezotropya olgularında binoküler sensoriyel sonuçları etkileyen faktörler. TOD 42. Ulusal Göz Kongresi: antalya; 19/11/2008 - 23/11/2008

  • Akça Bayar S, Oto S, Aksoy S, Akkoyun I, Aydın Akova Y. ;Ophthalmic findings in chidren with periventricular leucomalacia.. 32 meeting of the european strabismological association.: Munich, Germany; 07/09/2008 - 10/09/2008

  • Akça Bayar S, Oto S, Kaya S, Yazıcı AC, Aydın Akova Y. ;Risk factors in subtypes ofanisometropic amblyopia.. 32 meeting of the european strabismological association.: Munich, Germany; 07/09/2008 - 10/09/2008

  • Oto S, Akça Bayar S, Metindoğan S, Canan Yazıcı A, Cantürk S, Aydın Akova Y. ;Comparison of clinical features and outcome of patients with primary and secondary microtropia.. 32 meeting of the european strabismological association: Munich, Germany; 07/09/2008 - 10/09/2008

  • Akça Bayar S, Aydın Akova Y, Eren E. ;Peripheral retinal vasculitis associated with multiple sclerosis.. the second meeting of the society for ophthalmo-immunoinfectiology in europea SOIE: cappadocia, Turkey; 12/06/2008 - 15/06/2008

  • Akça Bayar S, Aydın Akova Y, Erkanlı L. ;Analysis and evaluation of dry eye syndrome.. 9 th congress of the international society of dacryology and dry eye: İstanbul. Türkiye; 16/05/2008 - 18/05/2008

  • Akça Bayar S, Akova Y, Gür Güngör S. ;Management strategies in patients with limbal stem cell deficiency.. 9 th congress of the international society of dacryology and dry eye: İstanbul. Türkiye; 16/05/2008 - 18/05/2008

  • Aydın Akova Y, Akça Bayar S, Erkanlı L. ;Topical cyclosporine a (CSA) in treatment of keratoconjunctivitis sicca.. 9 th congress of the international society of dacryology and dry eye: İstanbul. Türkiye; 16/05/2008 - 18/05/2008

  • Oto S, Gedik Ş, Akça Bayar S, Kahraman B, Öztürk V, Akova Y. ;The incidence of disk drusen in children with accommodative esotropia.. 8th European Neuro-Ophthalmology Society (EUNOS) Meeting: İstanbul Türkiye; 26/05/2007 - 29/05/2007

  • Akova Y, A Yaycıoğlu R, Akça S, Gür S, Öktem Ç. ;Management of The Location of Corneal Incision Dependent on Preexisting Astigmatism in Phacoemulsification. XXIV. Congress of the ESCRS: London, England; 09/09/2006 - 13/09/2006

  • Akça S, Akova Y, Bilezikçi B, Karabay G, Bakar C. ;Effects of intracamerally injected agents on the corneal endothelial apoptosis of rats.. AVRO: Florida, USA; 30/04/2006 - 04/05/2006

  • Oto S, Akça S, Pelit A, Çetinkaya A, Yılmaz E, Akova Y. ;The Effect of Anisometropia in Accomodative Esotropia. 30th Meeting of the European Strabismological Association: Killarney, Co. Kerry, Ireland; 08/06/2005 - 11/06/2005

  • Akça S, Akova Y, Çetinkaya A, Akman A. ;Clinical Management of Phacoemulsification in Pseudoexfoliation Syndrome. American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS): Washington DC USA; 15/04/2005 - 20/04/2005

  • Akça S, Çetinkaya A, Akman A, Akova Y, Oto S. ;Effect of Viscoelastic Type on Postoperative IOP Changes in IOL Implantation. American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS): Washington DC USA; 15/04/2005 - 20/04/2005

  • Akça S, Gedik Ş, Gür S, Yılmaz G, Akova Y. ;Oral Anticoagulant Theraphy, Endocapsular Hematoma, and ND: YAG Capsulotomy.. American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS): Washington DC USA; 15/04/2005 - 20/04/2005

  • Akova Y, Gedik Ş, Akça S. ;Secondary bacterial keratitis associated with shield ulcer due to vernal conjunctivitis. American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS): Washington DC USA; 15/04/2005 - 20/04/2005

  • Akça S, Oto S, Akkuzu B, Aydın E, Bozbeyoğlu S, Akova Y. ;Orbita Fraktürü Olan Hastalara Klinik Yaklaşım ve Oküler Motilite Bulguları. XXVI. Kış Sempozyumu, Oküloplastik Cerrahide Yenilikler: Bursa; 24/12/2004 - 26/12/2004

  • Dursun D, Akça S, Akova Y, Bilezikçi B, Goto E, Doğru M, Tsubota K. ;Smoking and Ocular Surface: Damage on Lipid Layer?. 4th International Conference on the Lacrimal Gland, Tear film, Ocular surface and Dry eye Syndromes: Basic Science and Clinical Relevance.: Fajardo, Puerto Rico; 17/11/2004 - 20/11/2004

  • Akça Bayar S, Yaycıoğlu R, Aydın Akova Y, Yılmaz G. ;Posterior Uveal Inflammation: Fundus Florescein and Indocyanine Green Angiographic Features. XIII. AFRO-ASIAN Congress of Ophthalmology: İstanbul Turkey; 18/06/2004 - 24/06/2004

  • Akça S, Akman A, Aydın Akova Y. ;Relationship between central corneal thickness (CCT) and intraocular pressure (IOP) changes after phacoemulsification with clear corneal incision. XIII. AFRO-ASIAN Congress of Ophthalmology: İstanbul Turkey; 18/06/2004 - 24/06/2004

  • Bozbeyoğlu S, A Akova Y, Dursun D, Akça S. ;Postoperative astigmatism results in clear corneal phacoemulsification. ASCRS: San Diego, USA; 01/05/2004 - 05/05/2004

  • Akça S, Dursun D, Akova Y, Bilezikçi B, Goto E, Doğru M, Tsubota K. ;Sigara Kullanımının Oküler Yüzey Üzerindeki Etkileri. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: İstanbul; 04/10/2003 - 08/10/2003

  • Akça S, Dursun D, Akova Y. ;Corneal Perforation in a Case with Graft-Versus-Host Disease.. Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society and the Eurotransplant: Ankara; 25/06/2003 - 27/06/2003

  • Akça S, Dursun D, Akova Y. ;Conjuntivochalasis in Renal Transplant Patients. Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society and the Eurotransplant: Ankara; 25/06/2003 - 27/06/2003

  • Yılmaz G, Gedik Ş, Akça S, Akova Y. ;IRVAN Syndrome with Atypical Features.. EVER (European Association for Vision and Eye Research): Alicante; 02/10/2002 - 05/10/2002