Prof. Dr. Dilek (Dursun) Altınörs

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Dilek (Dursun) Altınörs

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı


0312 203 68 68 / 1400


Eğitim Bilgileri


 • Tıpta Yandal Uzmanlığı (1999), Miami Universitesi, Bascom Palmer Goz Hastanesi, Mia, Fl, Göz Hastaliklari
 • Lisans (1998), Başkent Üniversitesi, Göz Hastaliklari
 • Tıpta Uzmanlık (1998), Başkent Üniversitesi, Göz Hastaliklari
 • Tıp Doktoru (1994), Ankara Üniversitesi, Tip
 • Çalışma Alanları


  • GÖZ HASTALIKLARI

  Makaleler


  • Altınörs D, Asena L. ;Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty: Outcomes in the First Year of Experience.. Exp Clin Transplant. 2018 Mar;16(Suppl 1):101-103., 2018; 16:101-103. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

  • Asena L, Altınörs D. ;Adenoviral Keratokonjonktivit: Olgu Sunumları ile Derleme. MN Oftalmoloji, 2018; 25(1):45-52.

  • Asena L, Akman A, Güngör S, Dursun AD. ;Comparison of Keratometry Obtained by a Swept Source OCT-Based Biometer with a Standard Optical Biometer and Scheimpflug Imaging. Curr Eye Res., 2018; 9:1-7. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Simsek C, Oto S, Yilmaz G, Altinors D, Akman A, Gungor S. ;Comparison of the mechanical properties of the anterior lens capsule in senile cataract, senile cataract with trypan blue application, and pseudoexfoliation syndrome.. J Cataract Refract Surg., 2017; 43(8):1054-1061. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Asena L, Altınörs D, Cezairlioğlu Ş, Bölük S. ;Effect of dry eye on Scheimpflug imaging of the cornea and elevation data.. Can J Ophthalmol., 2017; 52(3):313-317. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Asena L, Şıngar ÖE, Burcu A, Ercan E, Çolak M, Altınörs D. ;Comparison of clinical outcome with different treatment regimens in acute adenoviral keratoconjunctivitis.. Eye (Lond)., 2017; 31(5):781-787. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Asena L, Altınörs D. ;A better way to treat Acute Adenoviral Keratoconjunctivitis. Topical 2% cyclosporine may reduce symptoms better than palliative therapy.. CATARACT & REFRACTIVE SURGERY TODAY EUROPE,, 2017; :27-30. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

  • Akça BS, Altinors D, Asena L. ;Pink staining of silicone hydrogel contact lenses: First experience. Bosphorus Medical Journal, 2016; 3(3):100-102.

  • Asena L, Doğru İ, Altınörs D. ;Neuropsychiatric findings in non-sjögren's syndrome dry eye patients.. Italian Review of Ophthalmology, 2016; 2:71-83. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Asena L, Dd AD. ;Visual Rehabilitation After Penetrating Keratoplasty.. Exp Clin Transplant., 2016; 14(3):130-134. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Asena L, Suveren E, Karabay G, Dursun AD. ;Human Breast Milk Drops Promote Corneal Epithelial Wound Healing. Curr Eye Res., 2016; 19:1-7. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Asena L, İ D, Altınörs D. ;. Neuropsychiatric findings in non-sjögren's. . Italian Review of Ophthalmology, 2016; 2:71-83. ( ? )

  • Altınörs D, Asena L. ;Sistemik hastalıklar ve kuru göz.. MN Oftalmoloji, 2016; 23:53-59.

  • Altınörs D, Asena L. ;Sistemik Hastalıklar ve Kuru Göz-Derleme.. MN Oftalmoloji, 2016; 23(1):53-59.

  • Yeşilırmak N, Özdemir ES, Altınörs D. ;.Effect of dexamethasone intravitreal implant in a corneal graft rejection.. Int J Ophthalmol., 2016; 18(9):475-477. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Asena L, Altınörs D. ;Clinical outcomes of scleral Misa lenses for visual rehabilitation in patients with pellucid marginal degeneration.Cont Lens Anterior. Eye, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Asena L, Dursun Altınörs D. ;Topical Bevacizumab for the Treatment of Ocular Surface Squamous Neoplasia. J Ocul Pharmacol Ther., 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Yeşilırmak N, Dursun Altınörs D. ;A silicone hydrogel contact lens after 7 years of continuous wear.. Cont Lens Anterior Eye., 2013; 36(4):204-206. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Akca Bayar S, Gökmen O, Pınarcı E, Dursun Altınörs D, Gedik Ş. ;Corneal endothelial decompansation and ocular hypotony in a case with temporal arteritis.. J Neuroophthalmol., 2012; 32(4):385-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Akça Bayar S, Dursun Altınörs D, Küçükerdönmez C, Aydın Akova Y. ;Severe corneal changes following intravitreal injection of bevacizumab.. Ocul Immunol Inflamm., 2010; 18(4):268-274. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Karalezli A, Borazan M, Dursun Altınörs D, Dursun R, Kıyıcı H, Aydın Akova Y. ;Conjunctival impression cytology, ocular surface, and tear-film changes in patients treated with systemic isotretinoin. Cornea, 2009; 28(1):46-50. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Kanık I, Özçürümez G, Küçükerdönmez C, Dursun Altınörs D, Aydın Akova Y. ;Yeni kuşak antidepresan ve antipsikotiklerin göz yüzeyine etkileri. Türkiye Klinikleri, 2008; 17:272-275.

  • Dursun Altınörs D, Akça Bayar S. ;Konjonktivayı etkileyen dermatozlar, noninflamatuar vasküler anomaliler, beslenme bozuklukları, yapısal ve ekzojen bozukluklar. Türkiye Klinikleri, 2008; 1(3):119-126.

  Bildiriler


  • Asena L, Altınörs D. ;The effect of suturing technique on postpenetrating keratoplasty astigmatism in keratoconus patients.. . 2ndJoint Meeting of the Turkish Transplantation Society and The Turkic World Transplantation Society 1-3 November 2017 Ankara, Turkey: Ankara; 01/11/2017 - 03/11/2017

  • Altınörs D, Asena L. ;. Descemet?s Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK): Outcomes in the first year of experience.. . 2ndJoint Meeting of the Turkish Transplantation Society and The Turkic World Transplantation Society 1-3 November 2017 Ankara, Turkey: Ankara; 01/11/2017 - 03/11/2017

  • Gökgöz G, Sezenöz SA, Asena L, Altınörs D. ;Erişkin ambliyop hastalarda LASİK Tedavisi.. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya: Antalya; 27/10/2017 - 29/10/2017

  • Altınörs D, Asena L. ;Limbal stem cell transplantation for restoration of ocular surface health in bilateral limbal stem cell deficiency. ESCRS 2017, Lisbon: Lisbon; 07/10/2017 - 11/10/2017

  • Altınörs D, Asena L, Yüce A. ;Comparison of Ocular Discomfort After Three Different Epithelial Debridement Techniques for Corneal Collagen Cross Linking.. The XXXV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) 7-11 October 2017, Lisbon, Portugal.: Portekiz; 07/10/2017 - 11/10/2017

  • Altınörs D. ;Kuru Göz Hastalığında Klinik Kornea ve oküler yüzey beceri aktarım program(Oturum Başkanlığı). Todem: istanbul; 01/04/2017

  • Asena L, Özdemir E, Burcu A, Ercan E, Çolak M, Altınörs D. ;Akut adenoviral keratokojonktivitte farklı tedavi protokolleri ile elde edilen klinik sonuçların karşılaştırılması.. TOD 50 Ulusal Kongre: Antalya; 09/11/2016 - 13/11/2016

  • Cezairlioğlu Ş, Asena L, Altınörs D. ;Kombine penetran keratoplasti ve skleral sütüre arka kamara intraoküler lens implantasyonunun sonuçları.. TOD 50 Ulusal Kongre: Antalya; 09/11/2016 - 13/11/2016

  • Asena L, Tanrıaşıkı G, Helvacıoğlu F, Özgün G, Deniz E, Altınörs D. ;Farelerde deneysel kornea epidel defekti modelinde farklı terapötik ajanların etkilerinin karşılaştırılması. TOD 50 Ulusal Kongre: antalya; 09/11/2016 - 13/11/2016

  • Asena L, Altınörs D. ; Scleral lenses in the management of Pellucid Marginal Degeneration.. 46th ECLSO Congress: paris; 30/09/2016 - 01/10/2016

  • Asena L, Altınörs D, Yılmaz G. ;Visual rehabilitation after penetrating keratoplasty.. . Joint Congress ofthe Turkish Transplantation Society and the Turkic World Transplantation Society: bakü; 01/06/2016 - 03/06/2016

  • Asena L, Altınörs D, Yılmaz G. ;The effect of suturing technique on post-penetrating keratoplasty astigmatism in keratoconus patients.. . Joint Congress ofthe Turkish Transplantation Society and the Turkic World Transplantation Society: bakü; 01/06/2016 - 03/06/2016

  • Altınörs D. ;Etki Mekanizması ve Klasik Uygulama. 39. Bahar Sempozyumu: istanbul; 27/05/2016 - 29/05/2016

  • Altınörs D. ;Olgularla kontakt lens.. TOD Ankara Bilimsel gece toplantısı: ankara; 21/04/2016

  • Asena L, Altınörs D, Bayar S. ;Pink Staining of Silicone Hydrogel Contact Lenses: First Experience.. 45th ECLSO Congress: izmir; 16/12/2015 - 17/12/2015

  • Altınörss D. ;Olgularla Oküler Yüzey Hastalıkları. TOD Bursa Şubesi: Eskişehir; 27/11/2015

  • Sezenöz A, Altınörs D, Asena L. ;Korneoskleral dermoid kist eksizyonu.. TOD 49. Ulusal kongre: istanbul; 04/11/2015 - 08/11/2015

  • Sarıgül A, Asena L, Altınörs D, Akçay E. ;Korneal dermoid kist.. TOD 49. Ulusal kongre: istanbul; 04/11/2015 - 08/11/2015

  • Asena L, Dursun Altınörs D. ;Visual and Refractive Outcome of Combined Penetrating Keratoplasty, Cataract Extraction, and Intraocular Lens Implantattion.. 1ST Congress of the Turkic World Transplantation Society: kazagistan; 20/05/2015 - 22/05/2015

  • Asena L, Cezairlioğlu Ş, Dursun Altınörs D. ;Results of combined penetrating keratoplasty and implantation of scleral sutured posterior chamber intraucular lenses. 1ST Congress of the Turkic World Transplantation Society: kazagistan; 20/05/2015 - 22/05/2015

  • Dursun Altınörs D. ;Kornea enfeksiyonlarında injeksiyon.. Kocaeli Ünv. Tıp Fakültesi Göz Okulu: kocaeli; 02/05/2015 - 03/05/2015

  • Şimşek C, Oto S, Yılmaz G, Akman A, Dursun Altınörs D, Gür Güngör S. ;Evaluation of human anterior lens capsule elastic modulus and morphology in different types of cataracts using nanoindentation.. ASCRS-ASOA symposium & Congress: usa; 17/04/2015 - 21/04/2015

  • Altınörs D. ;Cross-Lx. 48. TOD Kongresi: antalya; 05/11/2014 - 09/11/2014

  • Dursun Altınörs D, Erkanlı Asena L, Gökmen O. ;Cataract Surgery in A Patient With Superiorly Located Keratoconus. ESCRS: LONDON; 13/09/2014 - 17/09/2014

  • Dursun Altınörs D, Erkanlı L. ;Cataract surgery in a patient with Congenital Aniridia and Total Corneal Neovascularization. ESCRS: LONDON; 13/09/2014 - 17/09/2014

  • Dursun Altınörs D, Erkanlı L. ;Big eyes big problems: Successful cataract surgery and iridoplasty in a patient with megalocornea. ESCRS: LONDON; 13/09/2014 - 17/09/2014

  • Dursun Altınörs D, Erkanlı Asena L. ;The Visual and Refractive Outcome of Combined Penetrating Keratoplasty, Cataract Extraction, and Intraocular Lens Implantation.. 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation: İSTANBUL; 10/09/2014 - 13/09/2014

  • Dursun Altınörs D, Suveren E, Karabay Ü, Aydın Akova Y. ;Effects of human breast-milk on corneal epithelial healing in a in vitro model.. AAO&MEACO 2010: Chicago; 16/10/2010 - 19/10/2010

  • Dursun Altınörs D, Akça Bayar S, Küçükerdönmez C. ;Corneal complications of intravitreal injections of Bevacizumab for AMD.. AAO&MEACO 2010: Chicago; 16/10/2010 - 19/10/2010

  • Akça Bayar S, Dursun Altınörs D, Küçükerdönmez C, Akman A, Aydın Akova Y. ;Severe corneal changes following intravitreal injection of bevacizumab.. XXVII Congress of the ESCRS: paris; 04/09/2010 - 08/09/2010

  • Yılmaz G, Akça Bayar S, Akman A, Erkanlı L, Dursun Altınörs D. ;Late capsular block syndrome.. XXVII Congress of the ESCRS: paris; 04/09/2010 - 08/09/2010

  • Dursun Altınörs D. ;Kornea birimi kursu. Fungal ve paraziter keratitler. TOD 43. Ulusal Göz Kongresi: antalya; 11/11/2009 - 15/11/2009

  • Küçükerdönmez C, Dursun Altınörs D, Aydın Akova Y. ;Afakik gözlerde skleral fikse edilen katlanabilir hidrofobik göziçi lenslerin klinik sonuçları.. TOD 43. Ulusal Göz Kongresi: antalya; 11/11/2009 - 15/11/2009

  • Kücükerdönmez C, Aydın Akova Y, Dursun Altınörs D. ;Outcomes of sclerally fixated foldable intraocular lenses in aphakic eyes. SOE: Amsterdam; 13/06/2009 - 16/06/2009