Prof. Dr. Dilek (Dursun) Altınörs

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Dilek (Dursun) Altınörs

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı


0312 203 68 68 / 1400


Eğitim Bilgileri


 • Tıpta Yandal Uzmanlığı (1999), Miami Universitesi, Bascom Palmer Goz Hastanesi, Mia, Fl, Göz Hastaliklari
 • Lisans (1998), Başkent Üniversitesi, Göz Hastaliklari
 • Tıpta Uzmanlık (1998), Başkent Üniversitesi, Göz Hastaliklari
 • Tıp Doktoru (1994), Ankara Üniversitesi, Tip
 • Çalışma Alanları


  • GÖZ HASTALIKLARI

  Makaleler


  • Altınörs D, Asena L. Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty: Outcomes in the First Year of Experience.. Exp Clin Transplant. 2018 Mar;16(Suppl 1):101-103., 2018; 16:101-103. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

  • Asena L, Altınörs D. Adenoviral Keratokonjonktivit: Olgu Sunumları ile Derleme. MN Oftalmoloji, 2018; 25(1):45-52.

  • Asena L, Akman A, Güngör S, Dursun AD. Comparison of Keratometry Obtained by a Swept Source OCT-Based Biometer with a Standard Optical Biometer and Scheimpflug Imaging. Curr Eye Res., 2018; 9:1-7. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Simsek C, Oto S, Yilmaz G, Altinors D, Akman A, Gungor S. Comparison of the mechanical properties of the anterior lens capsule in senile cataract, senile cataract with trypan blue application, and pseudoexfoliation syndrome.. J Cataract Refract Surg., 2017; 43(8):1054-1061. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Asena L, Altınörs D, Cezairlioğlu Ş, Bölük S. Effect of dry eye on Scheimpflug imaging of the cornea and elevation data.. Can J Ophthalmol., 2017; 52(3):313-317. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Asena L, Şıngar ÖE, Burcu A, Ercan E, Çolak M, Altınörs D. Comparison of clinical outcome with different treatment regimens in acute adenoviral keratoconjunctivitis.. Eye (Lond)., 2017; 31(5):781-787. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Asena L, Altınörs D. A better way to treat Acute Adenoviral Keratoconjunctivitis. Topical 2% cyclosporine may reduce symptoms better than palliative therapy.. CATARACT & REFRACTIVE SURGERY TODAY EUROPE,, 2017; :27-30. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

  • Akça BS, Altinors D, Asena L. Pink staining of silicone hydrogel contact lenses: First experience. Bosphorus Medical Journal, 2016; 3(3):100-102.

  • Asena L, Doğru İ, Altınörs D. Neuropsychiatric findings in non-sjögren's syndrome dry eye patients.. Italian Review of Ophthalmology, 2016; 2:71-83. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Asena L, Dd AD. Visual Rehabilitation After Penetrating Keratoplasty.. Exp Clin Transplant., 2016; 14(3):130-134. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Asena L, Suveren E, Karabay G, Dursun AD. Human Breast Milk Drops Promote Corneal Epithelial Wound Healing. Curr Eye Res., 2016; 19:1-7. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Asena L, İ D, Altınörs D. . Neuropsychiatric findings in non-sjögren's. . Italian Review of Ophthalmology, 2016; 2:71-83. ( ? )

  • Altınörs D, Asena L. Sistemik hastalıklar ve kuru göz.. MN Oftalmoloji, 2016; 23:53-59.

  • Altınörs D, Asena L. Sistemik Hastalıklar ve Kuru Göz-Derleme.. MN Oftalmoloji, 2016; 23(1):53-59.

  • Yeşilırmak N, Özdemir ES, Altınörs D. .Effect of dexamethasone intravitreal implant in a corneal graft rejection.. Int J Ophthalmol., 2016; 18(9):475-477. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Asena L, Altınörs D. Clinical outcomes of scleral Misa lenses for visual rehabilitation in patients with pellucid marginal degeneration.Cont Lens Anterior. Eye, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Asena L, Dursun Altınörs D. Topical Bevacizumab for the Treatment of Ocular Surface Squamous Neoplasia. J Ocul Pharmacol Ther., 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Yeşilırmak N, Dursun Altınörs D. A silicone hydrogel contact lens after 7 years of continuous wear.. Cont Lens Anterior Eye., 2013; 36(4):204-206. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Akca Bayar S, Gökmen O, Pınarcı E, Dursun Altınörs D, Gedik Ş. Corneal endothelial decompansation and ocular hypotony in a case with temporal arteritis.. J Neuroophthalmol., 2012; 32(4):385-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Akça Bayar S, Dursun Altınörs D, Küçükerdönmez C, Aydın Akova Y. Severe corneal changes following intravitreal injection of bevacizumab.. Ocul Immunol Inflamm., 2010; 18(4):268-274. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Karalezli A, Borazan M, Dursun Altınörs D, Dursun R, Kıyıcı H, Aydın Akova Y. Conjunctival impression cytology, ocular surface, and tear-film changes in patients treated with systemic isotretinoin. Cornea, 2009; 28(1):46-50. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Kanık I, Özçürümez G, Küçükerdönmez C, Dursun Altınörs D, Aydın Akova Y. Yeni kuşak antidepresan ve antipsikotiklerin göz yüzeyine etkileri. Türkiye Klinikleri, 2008; 17:272-275.

  • Dursun Altınörs D, Akça Bayar S. Konjonktivayı etkileyen dermatozlar, noninflamatuar vasküler anomaliler, beslenme bozuklukları, yapısal ve ekzojen bozukluklar. Türkiye Klinikleri, 2008; 1(3):119-126.

  Bildiriler


  • Asena L, Altınörs D. The effect of suturing technique on postpenetrating keratoplasty astigmatism in keratoconus patients.. . 2ndJoint Meeting of the Turkish Transplantation Society and The Turkic World Transplantation Society 1-3 November 2017 Ankara, Turkey: Ankara; 01/11/2017 - 03/11/2017

  • Altınörs D, Asena L. . Descemet?s Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK): Outcomes in the first year of experience.. . 2ndJoint Meeting of the Turkish Transplantation Society and The Turkic World Transplantation Society 1-3 November 2017 Ankara, Turkey: Ankara; 01/11/2017 - 03/11/2017

  • Gökgöz G, Sezenöz SA, Asena L, Altınörs D. Erişkin ambliyop hastalarda LASİK Tedavisi.. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya: Antalya; 27/10/2017 - 29/10/2017

  • Altınörs D, Asena L. Limbal stem cell transplantation for restoration of ocular surface health in bilateral limbal stem cell deficiency. ESCRS 2017, Lisbon: Lisbon; 07/10/2017 - 11/10/2017

  • Altınörs D, Asena L, Yüce A. Comparison of Ocular Discomfort After Three Different Epithelial Debridement Techniques for Corneal Collagen Cross Linking.. The XXXV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) 7-11 October 2017, Lisbon, Portugal.: Portekiz; 07/10/2017 - 11/10/2017

  • Altınörs D. Kuru Göz Hastalığında Klinik Kornea ve oküler yüzey beceri aktarım program(Oturum Başkanlığı). Todem: istanbul; 01/04/2017

  • Asena L, Özdemir E, Burcu A, Ercan E, Çolak M, Altınörs D. Akut adenoviral keratokojonktivitte farklı tedavi protokolleri ile elde edilen klinik sonuçların karşılaştırılması.. TOD 50 Ulusal Kongre: Antalya; 09/11/2016 - 13/11/2016

  • Cezairlioğlu Ş, Asena L, Altınörs D. Kombine penetran keratoplasti ve skleral sütüre arka kamara intraoküler lens implantasyonunun sonuçları.. TOD 50 Ulusal Kongre: Antalya; 09/11/2016 - 13/11/2016

  • Asena L, Tanrıaşıkı G, Helvacıoğlu F, Özgün G, Deniz E, Altınörs D. Farelerde deneysel kornea epidel defekti modelinde farklı terapötik ajanların etkilerinin karşılaştırılması. TOD 50 Ulusal Kongre: antalya; 09/11/2016 - 13/11/2016

  • Asena L, Altınörs D. Scleral lenses in the management of Pellucid Marginal Degeneration.. 46th ECLSO Congress: paris; 30/09/2016 - 01/10/2016

  • Asena L, Altınörs D, Yılmaz G. Visual rehabilitation after penetrating keratoplasty.. . Joint Congress ofthe Turkish Transplantation Society and the Turkic World Transplantation Society: bakü; 01/06/2016 - 03/06/2016

  • Asena L, Altınörs D, Yılmaz G. The effect of suturing technique on post-penetrating keratoplasty astigmatism in keratoconus patients.. . Joint Congress ofthe Turkish Transplantation Society and the Turkic World Transplantation Society: bakü; 01/06/2016 - 03/06/2016

  • Altınörs D. Etki Mekanizması ve Klasik Uygulama. 39. Bahar Sempozyumu: istanbul; 27/05/2016 - 29/05/2016

  • Altınörs D. Olgularla kontakt lens.. TOD Ankara Bilimsel gece toplantısı: ankara; 21/04/2016

  • Asena L, Altınörs D, Bayar S. Pink Staining of Silicone Hydrogel Contact Lenses: First Experience.. 45th ECLSO Congress: izmir; 16/12/2015 - 17/12/2015

  • Altınörss D. Olgularla Oküler Yüzey Hastalıkları. TOD Bursa Şubesi: Eskişehir; 27/11/2015

  • Sezenöz A, Altınörs D, Asena L. Korneoskleral dermoid kist eksizyonu.. TOD 49. Ulusal kongre: istanbul; 04/11/2015 - 08/11/2015

  • Sarıgül A, Asena L, Altınörs D, Akçay E. Korneal dermoid kist.. TOD 49. Ulusal kongre: istanbul; 04/11/2015 - 08/11/2015

  • Asena L, Dursun Altınörs D. Visual and Refractive Outcome of Combined Penetrating Keratoplasty, Cataract Extraction, and Intraocular Lens Implantattion.. 1ST Congress of the Turkic World Transplantation Society: kazagistan; 20/05/2015 - 22/05/2015

  • Asena L, Cezairlioğlu Ş, Dursun Altınörs D. Results of combined penetrating keratoplasty and implantation of scleral sutured posterior chamber intraucular lenses. 1ST Congress of the Turkic World Transplantation Society: kazagistan; 20/05/2015 - 22/05/2015

  • Dursun Altınörs D. Kornea enfeksiyonlarında injeksiyon.. Kocaeli Ünv. Tıp Fakültesi Göz Okulu: kocaeli; 02/05/2015 - 03/05/2015

  • Şimşek C, Oto S, Yılmaz G, Akman A, Dursun Altınörs D, Gür Güngör S. Evaluation of human anterior lens capsule elastic modulus and morphology in different types of cataracts using nanoindentation.. ASCRS-ASOA symposium & Congress: usa; 17/04/2015 - 21/04/2015

  • Altınörs D. Cross-Lx. 48. TOD Kongresi: antalya; 05/11/2014 - 09/11/2014

  • Dursun Altınörs D, Erkanlı Asena L, Gökmen O. Cataract Surgery in A Patient With Superiorly Located Keratoconus. ESCRS: LONDON; 13/09/2014 - 17/09/2014

  • Dursun Altınörs D, Erkanlı L. Cataract surgery in a patient with Congenital Aniridia and Total Corneal Neovascularization. ESCRS: LONDON; 13/09/2014 - 17/09/2014

  • Dursun Altınörs D, Erkanlı L. Big eyes big problems: Successful cataract surgery and iridoplasty in a patient with megalocornea. ESCRS: LONDON; 13/09/2014 - 17/09/2014

  • Dursun Altınörs D, Erkanlı Asena L. The Visual and Refractive Outcome of Combined Penetrating Keratoplasty, Cataract Extraction, and Intraocular Lens Implantation.. 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation: İSTANBUL; 10/09/2014 - 13/09/2014

  • Dursun Altınörs D, Suveren E, Karabay Ü, Aydın Akova Y. Effects of human breast-milk on corneal epithelial healing in a in vitro model.. AAO&MEACO 2010: Chicago; 16/10/2010 - 19/10/2010

  • Dursun Altınörs D, Akça Bayar S, Küçükerdönmez C. Corneal complications of intravitreal injections of Bevacizumab for AMD.. AAO&MEACO 2010: Chicago; 16/10/2010 - 19/10/2010

  • Akça Bayar S, Dursun Altınörs D, Küçükerdönmez C, Akman A, Aydın Akova Y. Severe corneal changes following intravitreal injection of bevacizumab.. XXVII Congress of the ESCRS: paris; 04/09/2010 - 08/09/2010

  • Yılmaz G, Akça Bayar S, Akman A, Erkanlı L, Dursun Altınörs D. Late capsular block syndrome.. XXVII Congress of the ESCRS: paris; 04/09/2010 - 08/09/2010

  • Dursun Altınörs D. Kornea birimi kursu. Fungal ve paraziter keratitler. TOD 43. Ulusal Göz Kongresi: antalya; 11/11/2009 - 15/11/2009

  • Küçükerdönmez C, Dursun Altınörs D, Aydın Akova Y. Afakik gözlerde skleral fikse edilen katlanabilir hidrofobik göziçi lenslerin klinik sonuçları.. TOD 43. Ulusal Göz Kongresi: antalya; 11/11/2009 - 15/11/2009

  • Kücükerdönmez C, Aydın Akova Y, Dursun Altınörs D. Outcomes of sclerally fixated foldable intraocular lenses in aphakic eyes. SOE: Amsterdam; 13/06/2009 - 16/06/2009