Prof. Dr. İmren (Vardarlı) Akkoyun

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. İmren (Vardarlı) Akkoyun

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı


0312 203 68 68 /5006-5007Eği̇ti̇m


      2014 Profesör ünvanını almıştır.      
      2008 Doçentlik sınavında başarılı olarak Doçent ünvanını almıştır.      
      2004 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında göreve başlamıştır. Bu birimde sırasıyla, uzman, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent kadrolarında çalışmıştır.      
      1998 Türkiye-Tıp ve Uzmanlık Denklik sınavını başarıyla tamamlamıştır.      
      1996 - 2003 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Mannheim Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında uzman doktor ve Oberarzt (Senior Physician) olarak görev yapmıştır.      
      1995 - 1996 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Mannheim Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında uzman doktor olarak görev yapmıştır.      
      1991 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Almanya) Tıp Fakültesinde Tıp Öğrenimi      
      1991 Ruprecht-Karls-Universtät Heidelberg - Almanya'da Doktora tezini üstün başarı (magna cum laude) ile tamamlamıştır.      
      1991 - 1995 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Mannheim Tıp Fakültesi (Almanya) Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Göz ihtisasını tamamlamıştır.      
      1984 Alexander von Humboldt Gymnasium (Fen Lisesi)/ Almanya      

Deneyi̇m


      Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Mannheim Tıp Fakültesi (Almanya) Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Prof. Dr. J.B. Jonas ile yoğun olarak retina, vitreus, retinal-vasküler hastalıklar ve sinir lifi hastalıkları üzerinde çalışmıştır.      
      Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Mannheim Tıp Fakültesi (Almanya) Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Prof. Dr. V. Seibert in prematüre retinopatisi çalışma ekibinde yer almış, uluslararası geçerli olan kriterler çerçevesinde aktif olarak prematüre retinopatisi tetkik, tanı ve tedavi protokollarını uygulamıştır.      
      Prof. Dr. E. Zrenner (Universitätsklinikum Tübingen) nezaretinde nörooftalmolojik çalışmalarda bulumuştur.      
      Prof. Dr. A. Kampik nezaretinde Fellow olarak Ludwig-Maximilians-Universität München (Almanya) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında özellikle vitreoretinal ara yüzey hastalıkların cerrahi tedavisi üzerinde ve konjenital katarakt cerrahisi üzerinde çalışmıştır.      
      Prof. Dr. K. Gorgas ın (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Institut für Anatomie und Zellbiologie) nezaretinde histolijik göz-doku analizi ve kesit teknikleri üzerinde çalışmıştır.      
      Prof. Dr. H.P. Hammes in (Medizinische Fakültät Mannheim der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg-Almanya) nezaretinde hücre kültürü ve proliferatif retinopati deneysel hayvan modeli üzerinde çalışmıştır.      
      Fellow olarak Ludwig-Maximilians-Universität München Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarında Dr. K. Eibel ile çalışmıştır.      
      Erasmus programı çerçevesinde Universitätsklinikum Erlangen / Augenklinik (Almanya) Oftalmopatoloji laboratuvarında Prof. Dr. L. Holbach nezaretinde retinal/retinal-vasküler patolojik doku analizi konusunda çalışmıştır.      
      Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi- Ankara da, Oksijen endükte retinopati fare modeli ve diabetik retinopati fare modeli kurmuştur ve çalışmalarını sürdürmektedir.      

Üyeli̇kler


     
 • Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Üyesi
  • TOD ROP Komisyonu Üyesi
  • TOD Tıbbi Retina birimi ve Vitreoretinal Cerrahi birimi aktif üyesi
 • Alman Oftalmoloji Derneği (Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, DOG)
  • DOG Uluslararası Oftalmoloji Çalışma Grubu Üyesi
  • DOG Oftalmopatoloji Çalışma Grubu Üyesi
 • EURETINA  (European Society of Retina Specialists) Üyesi
 • EVER - European Association for Vision and Eye Research Üyesi
     

Uzmanlık Alanları


      Vitreoretinal Cerrahi
Vitrektomi cerrahileri
Retina Dekolmanı
Maküler hol , Epiretinal membran cerrahileri
İleri evre Proliferatif Diabetik Retinopati
Travma cerrahisi

Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu:
Laser ve Göz içi ilaç enjeksiyon tedavileri

Retinal vasküler hastalıklar - Retina Damar Tıkanıklıkları
Prematüre Retinopatisi - takip ve tedavisi
Laser ve vitreoretinal cerrahi

Endoftalmi
Cerrahi ve tıbbi tedavi

Katarakt cerrahisi
Fakoemulsifikasyon
Pediatrik Katarakt
     

Bi̇li̇msel Yayınlar


      Prof. Dr. İmren Akkoyun halen Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında klinik ve bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.      
     

A Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1.    Güngör SG, Akkoyun I, Reyhan NH, Yeşilırmak N, Yılmaz G. Choroidal Thickness in Ocular Sarcoidosis during Quiescent Phase Using Enhanced Depth Imaging Optical Coherence Tomography. Ocul Immunol Inflamm. 22:287-93 (2014)
                                                                                                             
A2.     Akkoyun I, Yılmaz G Choroidal Thickness after Scleral Buckling Surgery versus Pars Plana Vitrectomy in Macula-Off Rhegmatogenous Retinal Detachment - Klin Monbl Augenheilkd. 2014 Jun 5. Epub ahead of print] German (2014)
A3.     Akkoyun I, Pınarcı EY, Yeşilırmak N, Yılmaz G. Choroidal thickness after scleral buckling surgery in macula-off rhegmatogenous retinal detachment.  Ophthalmologe 2013 DOI 10.1007/s00347-013-2978-8 © Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2013)
A4.     Akkoyun I, Yılmaz G. Optical coherence tomography-, anatomical- and functional outcome after scleral buckling surgery in macula-off rhegmatogenous retinal detachment. Klin Monbl Augenheilkd 230:814-9 (2013)
A5.    Pinarci EY, Yesilirmak N, Bayar SA, Sizmaz S, Akkoyun I, Yilmaz G. The results of pars plana vitrectomy and silicone oil tamponade for endophthalmitis after intravitreal injections. Int Ophthalmol 33:361-5 (2013)
A6.    Anuk İnce D, Gülcan H, Hanta D, Ecevit A, Akkoyun I, Kurt A, Tarcan A. Poor postnatal weight gain predicts stage 3+ retinopathy of prematurity in very low birth weight infants. Turk J Pediatr 55:304-8 (2013)
A7.     Pinarci EY, Bayar SA, Sizmaz S, Yesilirmak N, Akkoyun I, Yilmaz G. Anterior segment complications after phacovitrectomy in diabetic and nondiabetic patients. Eur J Ophthalmol 23:223-9 (2013)
A8.    Kaya FS, Akkoyun I, Haberal Reyhan  AN, Dağdeviren A, Yılmaz G, Oto S, Akova YA. Effect of intravitreal octreotide acetate injection on retinal neovascularization, morphology, and apoptotic cell death in an oxygen-induced retinopathy mouse model. Turk J Med Sci 42:1519-1527 (2012)
A9.    Akkoyun I, Karabay G, Haberal N, Dagdeviren A, Yilmaz G, Oto S, Erkanli L, Akova YA. Structural consequences after intravitreal bevacizumab injection without increasing apoptotic cell death in a retinopathy of prematurity mouse model.  Acta Ophthalmol Acta Ophthalmol 90:564-70 (2012)
A10.   Akkoyun I, Yilmaz G, Oto S, Kahraman B, Haberal N, Akova YA. The Impact of triamcinolone acetonide on retinal endothelial cells in a retinopathy of prematurity mouse model. Acta Ophthalmol Scand 85:791-4 (2007)
A11. Akkoyun I, Oto S, Yilmaz G, Gurakan B, Tarcan A, Anuk D, Akgün S, Akova YA. Risk factors in the development of mild and severe retinopathy of prematurity. J AAPOS 10:449-453 (2006)
A12. Jonas JB, Spandau UH, Kamppeter BA, Degenring RF, Kreissig I, Akkoyun I, Vossmerbaeumer U. Duration of the effect of intravitreal triamcinolone acetonide in eyes with exudative age-related macular degeneration. J Ocul Pharmacol Ther 22:194-199 (2006)
A13. Jonas JB, Akkoyun I, Kamppeter B, Kreissig I, Degenring RF. Intravitreal triamcinolone acetonide for treatment of central retinal vein occlusion. Eur J Ophthalmol 15:751-758 (2005)
A14. Jonas JB, Martus P, Degenring RF, Kreissig I, Akkoyun I. Predictive factors for visual acuity after intravitreal triamcinolone treatment for diabetic macular edema. Arch Ophthalmol 123:1338-1348 (2005)
A15. Jonas JB, Degenring RF, Kreissig I, Akkoyun I, Kamppeter BA. Intraocular pressure elevation after intravitreal triamconolone acetonide injection. Ophthalmology 112:593-598 (2005)
A16. Müller H, Weiss C, Kuntz S, Akkoyun I, Schaible T. Are there predictors for proliferative retinopathy of prematurity and is supplemental oxygen a useful conservative treatment option Klin  Padiatr 217:53-60 (2005)
A17. Jonas JB, Akkoyun I, Kreissig I, Degenring RF. Diffuse diabetic macular oedema treated by intravitreal triamcinolone acetonide: a comparative, non-randomised study. Br J Ophthalmol 89:321-326 (2005)
A18. Jonas JB, Degenring RF, Kreissig I, Friedemann T, Akkoyun I. Exudative age-related macular degeneration treated by intravitreal triamcinolone acetonide. A prospective comparative nonrandomized study. Eye 19:163-170 (2005)
A19. Jonas JB, Akkoyun I, Kamppeter B, Kreissig I, Degenring RF. Branch retinal vein occlusion treated by intravitreal triamcinolone acetonide. Eye 19:65-71 (2005)
A20. Jonas JB, Akkoyun I, Budde WM, Kreissig I, Degenring RF. Intravitreal reinjection of triamcinolone for exudative age-related macular degeneration. Arch Ophthalmol 122:218-222 (2004)
A21. Vardarli I, Baier LJ, Hanson RL, Akkoyun I, Fischer C, Rohmeiss P, Basci A, Bartram CR, Van der Woude FJ, Janssen B. Gene for susceptibility to diabetic nephropathy in type 2 diabetes maps to 18q22.3-23. Kidney Int 62:2176-2183 (2002)
A22. Vogele C, Seiberth V, Jendritza W, Akkoyun-Vardarlı I, Liesenhoff H. Computer program for retinopathy of prematurity screening. Ophthalmologe 96:82-86 (1999)
A23. Seiberth V, Linderkamp O, Vardarlı I. Transscleral vs transpupillary diode laser photocoagulation for the treatment of  threshold retinopathy of prematurity. Arch Ophthalmol 115:1270-1275 (1997)
A24. Schwegler JS, Knorz MC, Akkoyun I, Liesenhoff H. Basic, not acidic fibroblast growth facor stimulates proliferation of  cultured human retinal pigment epithelial cells. Mol Vis 3:10 (1997)
A25. Seiberth V, Linderkamp O, Vardarlı I, Knorz MC, Liesenhoff H. Diode-Laserphotocoagulation for  Stage 3+ Retinopathy of Prematurity. Graefes Arch  Clin  Exp Ophthalmol Ophthalmologe 223:489-493 (1995)
A26. Seiberth V, Linderkamp O, Vardarlı I, Knorz MC, Liesenhoff H.  Diode laser photocoagulation for threshold retinopathy of prematurity in eyes with tunica vasculosa lentis. Am J Ophthalmol 119:748-751 (1995)
A27. Jonas JB, Degenring RF, Kreissig I, Akkoyun I. Safety of intravitreal high-dose reinjection of triamcinolone acetonide. Am J Ophthalmol 138:1054-1055 (2004)
A28. Jonas JB, Degenring RF, Kamppeter BA, Kreissig I, Akkoyun I. Duration of the effect of intravitreal triamconolone acetonide as treatment for diffuse diabetic macular edema. Am J Ophthalmol 138:158-160 (2004)
A29. Halama N, Yard-Breedijk A, Vardarli I, Akkoyun I, Yard B, Janssen B, van der Woude FJ. The Kruppel-like zinc-finger gene ZNF236 is alternatively spliced and excluded as susceptibility gene for diabetic nephropathy. Genomics 82:406-411 (2003)
A30. Vardarlı I, Vardarlı I, Teuber J, Schlote-Sautter B, Schwedes U, Schmidt R, Feldmann U, Usadel KH. Circadian and pulsatile levels of human thyroid-stimulating hormone (TSH) in various stages of hyperthyroidism. Klin Wochenschr 66:1039 (1988)
A31.   Vardarlı I, Vardarlı I, Schmidt R, Paschke R, Schaaf L, Schlote-Sautter B, Teuber J, Feldmann U, Usadel KH. Significance of latent hyperthyrodism. Klin Wochenschr 67:543-50 (1989)
A32.  Pinarci EY, Kilic I, Bayar SA, Sizmaz S, Akkoyun I, Yilmaz G. Clinical characteristics of peripheral exudative hemorrhagic chorioretinopathy and its response to bevacizumab therapy. Eye 27:111-2 (2013)
A33.   Sızmaz S, Güngör SG, Bayar SA, Yılmaz G, Akkoyun I. Laser photocoagulation in intermediate uveitis associated with retinoschisis. Ocul Immunol Inflamm  20:372-4 (2012)
A34.  Yesilirmak N, Pinarci EY, Akkoyun I, Yilmaz G. Adhesion of heavy silicone oil to the anterior surfaces of the posterior lens capsule. Eur J Ophthalmol23:436-8 (2013) 
A35. Cindik N, Özkay  F, Süren D, Akkoyun I, Gökdemir M, Varan B, Alehan F, Özbek N, Tokel K. Gaucher Disease with Communicating Hydrocephalus and Cardiac Involvement. Clin Cardiol Oct  33:E26-30 (2010)
A36. Akkoyun I, Gedik S, Varan B, Agildere AM, Akova YA. Papilloedema and brain abscess associated with isolated left superior vena cava draining in to the left atrium. Klin Monatsbl Augenheilkd 223:924-926 (2006)
A37.   Akkoyun I, Baskin E, Caner H, Agildere MA, Boyvat F, Akova YA. Hemicentral retinal artery occlusion associated with moyamoya syndrome. Opthalmologe 103:888-891 (2006)
A38. Jonas JB, Martus P, Degenring RF, Kreissig I, Akkoyun I. Intravitreal trıamcinolone in diabetic macular edema In reply. Arch Ophthalmol 124:1507 (2006)
A39. Jonas JB, Akkoyun I, Kamppeter B, Kreissig I, Degenring RF. Reply to intravitreal triamcinolone acetonide as treatment of branch retinal vein occlusion. Eye 20:728 (2006)
A40. Jonas JB, Degenring RF, Kreissig I, Akkoyun I, Kamppeter BA. IOP after triamcinolone acetonide  - Author reply. Ophthalmology 112:2244-2245 (2005)
A41. Jonas JB, Degenring RF, Kreissig I, Akkoyun I, Kamppeter BA. Intravitreal triamcinolone and IOP Author reply. Ophthalmology 113:159-160 (2006)
A42. Seiberth V, Linderkamp O, Vardarlı I. Limbus-Based external reference coagulation in transscleral diode laser photocoagulation for threshold retinopathy of prematurity Author reply. Arch Ophthalmol 116:1404 (1998)
A43.  Vardarlı I, Akkoyun I, Fischer C, Rohmeiss P, Basci A, Bartram CR, Janssen B, van der Woude FJ. Genetics of diabetic retinopathy in Turkish patients with typ 2 diabetes mellitus. American Diabetes Association 63th Scientific Session, New Orleans, USA. Diabetes 52 (Suppl. 1): A489-A489 (2003)  

BUluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
B1.  Akkoyun I, Yilmaz G, Oto S, Karabay G, Nihan H, Erkanli N, Bacanli D, Akova AY. Structural consequences after intravitreal bevacizumab injection in a retinopathy of prematurity mouse model. Abstract e4335; European Association for Vision and Eye Research (EVER) - Portoroz, Slovenia; September 30 - October 3, 2009 (2009)
B2.  Akkoyun I, Yilmaz G, Oto S, Haberal N, Bacanli D, Tufan H, Akova YA. Effects of high dose triamcinolone acetonide on proliferation of retinal endothelial cells in a rop-mouse-model. European Association for Vision and Eye Research, EVER, Vilamoura, Portugal. Abstract Nr. 4242, October 4-7, 2006
B3.  Akkoyun I, Degenring FR, Kreissig I, Jonas JB. Intraocular pressure elevation after intravitreal triamcinolone acetonide injection. XIII. Afro-Asian congress of ophthalmology, Abstract book, 87 İstanbul, June18-22, 2004
B4. Degenring RF, Kreissig I, Akkoyun I, Jonas BJ. Prospective comparative study on intravitreal triamcinolone as treatment of exudative age-related macular degeneration. XIII. Afro-Asian congress of ophthalmology, Abstract book, İstanbul, June 18-22, 2004
B5.  Degenring FR, Kamppeter B, Kreissig I, Akkoyun I, Jonas BJ. Duration of the effect of intravitreal triamcinolone acetonide as treatment of diffuse diabetic macular edema. XIII. Afro-Asian congress of ophthalmology, Abstract book İstanbul, June 18-22 2004
B6.  Vögele C, Seiberth V, Jendritza W, Vardarlı I, Knorz MC. Computerprogramm für das Screening auf Retinopathia praematurorum. Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, DOG-Mannheim. Ophthalmologe (Suppl 1) 94:122;1997
B7.  Seiberth V, Vardarlı  I, Knorz MC, Liesenhoff H. Retinopathia praematurorum Stadium 3+: transpupilläre versus transsklerale Diodenlaserkoagulation. Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, DOG-Mannheim. Ophthalmologe (Suppl 1) 92:163;1995
B8. Seiberth V, Vardarlı I, Knorz MC, Liesenhoff H. Diodenlaserkoagulation der Retinopathia Praematurorum Stadium 3+. 7. Jahrestagung der Retinologischen Gesellschaft, Lübeck Travemünde. Abstract Nr. 31, 17-18. Juni 1994
B9. Oto S, Akkoyun I, Aksoy S, Yazici C, Akca SA, Erkanli L, Akova YA. Strabismus and significant refractive errors in prematüre infants in first year of life. ASCRS Symposium  on cataract, IOL and refractive surgers; April 3-8, 2009
B10.   Akkoyun I, Yilmaz G, Oto S, Erkanli L, Haberal N, Babacan D, Tufan H, Akova YA. Effect of intravitreal bevacizumab on retinal endothelial cells and vitreal inflammatory activity. The Second Meeting of the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe (SOIE), Cappadocia-Turkey. Abstract PP-58, June 12-15 (2008)
B11.     Kahraman BA, Akova YA, Akkoyun I. Diagnosis, treament and visual outsomes in patients with retinal vasculatis. The Second Meeting of the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe (SOIE), Cappadocia-Turkey. Abstract PP-10, June 12-15 (2008)
B12. Bayar SA, Akova YA, Akkoyun I, Suveren EH. Central retinal vascular occlusion with contralateral optic neuropathy as manifestations of ARN. The Second Meeting of the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe (SOIE), Cappadocia-Turkey. Abstract PP-30, June 12-15 (2008)
B13. Yılmaz G, Gedik Ş, Öztürk V, Akkoyun I, Akova YA. The effect of intravitreal triamcinolone on photodynamic therapy in age related macular degeneration. VIII. Mediterranean Ophthalmology Society Congress, Abstract book, Antalya, October 13-16, 2004
B14. Akkoyun I, Kreissig I, Budde WM, Degenring RF. Kataraktchirurgie kombiniert mit intravitrealer Injektion von triamconolone acetonide. Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, DOG-Berlin. Ophthalmologe (Suppl  1) 100:110; 2003
B15. Seiberth V, Linderkamp O, Vardarlı I, Jendritza W, Vögele C, Knorz MC. Sauerstoff zur Therapie der akuten Retinopathia Praematurorum Stadium 3+. Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, DOG-Mannheim. Ophthalmologe (Suppl 1) 94:122;1997
B16. Jendritza W, Seiberth V, Vardarlı I, Knorz MC, Lisenhoff H. Diodenlaser-Zyklophotokoagulation versus Zyklokryokoagulation bei therapierefraktären Glaukomen. Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, DOG-Mannheim. Ophthalmologe (Suppl 1) 93:166;1996
B17. Seiberth V, Vardarlı I, Knorz MC, Liesenhoff H. Acute retinopathy of prematurity: scleral buckling surgery in stage 4 and 5. Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, DOG-Mannheim. German J Ophthalmol (Suppl 1) 5:106; 1996
mology; 2006.533R1; Akkoyun I Reviewer
B18. Akkoyun I, Oto S, Yilmaz G, Tarcan A, Akova AY. Zone-I retinoapthy of prematurity, progression and scheduling of treatment. Abstract e341; European Association for Vision and Eye Research (EVER) - Portoroz, Slovenia; September 30 - October 3, 2009
B18. Bayar SA, Oto S, Aksoy S, Akkoyun I, Akova YA. Ophthalmic findigs in children with periventricular leucomalacia. Abstract p83; 32. Meeting of the European strabismological assocition, Mucnich, Germany; 7-10th Oct. 2008    
B19.   Dursun D, Akkoyun I, Kanık I, Akova YA. Effects of intracameral triamcinolone injec1tion in complicated cataract surgery. AAO&APAO, Las Vegas, USA, Abstract 28, November 11-14, 2006
B20.   Akova YA, Akkoyun I, Akman A. Intravitreal reinjection of triamcinolone for recurrent cystoid macular edema due to Behçet Disease. American Academy of Ophthalmology, AAO. Chicago, USA, Abstract 353, October 15-18, 2005
B22.  Akkoyun I, Kamppeter B, Kreissig I, Degenring RF, Jonas JB. Intravitreal triamcinolone acetonide as treatment of central retinal vein occlusion. XIII. Afro-Asian congress of ophthalmology. İstanbul, Abstract Nr. 051, June 18-22, 2004
B23.  Akkoyun I, Kamppeter B, Kreissig I, Degenring RF, Jonas JB. Intravitreal triamcinolone acetonide as treatment of branch retinal vein occlusion. XIII. Afro-Asian congress of ophthalmology. İstanbul, Abstract Nr. 052, June 18-22, 2004
B24.   Akkoyun I, Jonas JB. Vitreous Hemorrhage with Von Willebrand`s Syndrome. XIII. Afro-Asian congress of ophthalmology. İstanbul, Abstract Nr. 050, June 18-22, 2004
B25.   Yilmaz G, Akkoyun I, Akova Y. Reinjection rates of intravitreal triamcinolone. European Association for Vision and Eye Research, EVER, Vilamoura, Portugal. Abstract Nr. 140/1256, September 24-27, 2004
B26.   Akkoyun I, Budde WM, Kreissig I, Degenring RF, Jonas JB. Intravitreale Re-Injektion von Triamcinolone als Therapieansatz der exsudativen alters-assoziierten Maculadegeneration. 87. Jahrestagung Württembergische Augenärztliche Vereinigung Tübingen. Abstract Nr. 5, 26/27. April 2003
B27.  Akkoyun I, Lin J, Feng J, Jonas JB, Hammes HP. Dexlipotam und Formation von AGE s in RPE-Zellen. Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, DOG-Berlin. Ophthalmologe (Suppl 1) 100:160;2003
B28.   Akkoyun I, Jonas JB. Central retinal artery and vein pressure in patients with chronic open-angle glaucoma. ARVO-Fort Lauderdale, USA.  Invest Ophthalmol Vis Sci  (Suppl 1) 44:2181;2003
B29.   Vardarli I, Janssen B, Baier L, Hanson RL, Akkoyun I, Fischer C, Rohmeiss P, Basci A, Bartram CR, Vander Woude FJ. Modifier gene for diabetic nephropathy (DIANPH) in type 2 diabetes maps to 18q22.3-23. ASN/ISN World Congress of Nephrology, October  10-17, San Francisco-USA. J Am Soc Nephrol 12:160A;2001
B30.   Akkoyun I, Seiberth V, Jendritza W, Vögele H, Liesenhoff H. Follow-up after transscleral diode laser photocoagulation for retinopathy of prematurity. ARVO-Fort Lauderdale, USA. Invest Ophthalmol Vis Sci (Suppl 1) 39:820;1998
B31.  Akkoyun I, Vardarli I, Rohmeiss P, Klöting I, Seiberth V, Knorz MC, van der Woude F, Liesenhoff H.  Genetic variability of endothelin-1 gene in  patients with diabetic retinopathy. ARVO-Fort Lauderdale, USA. Invest Ophthalmol Vis Sci (Suppl 1) 38:800;1997
B32.   Seiberth V, Jendritza W, Vögele C, Vardarlı I, Knorz MC. Transsklerale Diodenlaserphotokagulation bei proliferierender Sichelzellretinopathie. Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, DOG-Mannheim. Opthalmologe (Suppl 1) 94:170;1997
B33.   Seiberth V, Vardarlı I, Jendritza W, Knorz MC, Liesenhoff H. Transscleral versus transpupillar diode laser photocoagulation for threshold retinopathy of prematurity. XXth Meeting of the Club Jules Gonin and 29th Annual Scientific Session of the Retina Society. Bern-Switzerland, Abstract Nr.36, September 1-6 1996
B34.   Nau-Staudt K, Schwegler JS, Knorz MC, Seiberth V, Vardarlı I, Liesenhoff H. Lag-Phase in the fetal calf serum (FCS) enhanced proliferation of retinal pigment epithelium (RPE) cells. ARVO-Fort Lauderdale, USA. Invest Ophthalmol Vis Sci (Suppl 1) 37:97;1996
B35.   Schwegler JS, Nau-Staudt K, Knorz MC, Seiberth V, Vardarlı I, Liesenhoff H.  bFGF stimulates proliferation of cultered human retinal pigment epithelial cells: evidence for an autocrinic loop. ARVO-Fort Lauderdale, USA. Invest Ophthalmol Vis Sci (Suppl 1) 37:790; 1996
B36.   Seiberth V, Vardarlı I, Jendritza W, Knorz MC, Lisenhoff H. Transscleral versus transpupillar diode laser photocoagulation for threshold retinopathy of prematurity. ARVO-Fort Lauderdale, USA. Invest Ophthalmol Vis Sci (Suppl 1) 37:795;1996
B37.   Vardarlı I, Seiberth V, Knorz MC, Liesenhoff H. Intraokularer Druck bei Früh- und Termingeborenen. Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, DOG-Mannheim. Ophthalmologe (Suppl 1) 93:163;1996
B38.   Nau-Staudt K, Schwegler JS, Knorz MC, Seiberth V, Vardarlı  I, Liesenhoff H. Diclofenac steigert die Proliferation von retinalem Pigmentepithel in vitro. Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, DOG-Mannheim. Ophthalmologe (Suppl 1) 93:55;1996
B39.   Vardarlı I, Seiberth V, Knorz MC, Liesenhoff H. Ocular sequelae in infants treated vith diode laser photocagulation for retinopathy of prematurity stage 3+. ARVO-Fort Lauderdale, USA. Invest Ophthalmol Vis Sci (Suppl 1) 36:70;1995
B40.   Seiberth V, Linderkamp O, Vardarlı I, Knorz MC, Liesenhoff H. Diode laser photcoagulation for threshold retinopathy of prematurity in eyes with tunica vasculosa lentis. ARVO-Fort Lauderdale, USA. Invest Ophthalmol Vis Sci (Suppl 1) 36:70;1995
B41.   Vardarlı I, Seiberth V, Knorz MC, Liesenhoff H. Anatomische und funktionelle Befunde nach Diodenlaserkogulation bei Retinopathia Praematurorum Stadium 3+. Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, DOG-Mannheim. Ophthalmologe (Suppl 1) 92:141;1995
B42.   Vardarlı I, Knorz MC, Steiner H, Seiberth V, Liesenhoff H. Elektroretinographische Untersuchung nach Perflourdekalinimplantation am Kaninchenauge. Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, DOG-Mannheim. Ophthalmologe (Suppl 1) 90:159;1993
B43.   Vardarli I, Vardarlı Imren, Schmidt R, Teuber J, Feldmann U, Usadel KH. Incidence of TSH-receptor antibodies in latent hyperthyroidism. The Endocrine Society. 71st Annual Meeting, Seattle, Washington-USA. Abstract Nr. 1808, June 21-24, 1989

C Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

C1.  Akkoyun I, Yılmaz G. Komplike Maküla Tutulumlu Regmatojen Retina Dekolmanında Pars Plana Vitrektomi Sonrası Koroid Kalınlığı. Ret-Vit 22:121-126 (2014)
C2.  Akkoyun I, Yılmaz G. Skleral çökertme uygulanan maküla tutulumlu regmatojen retina dekolmanı olgularında 1 yıllık fonksiyonel ve spektral domain optik koherens tomografi ve fonksiyonel sonuçları. Ret-Vit 21:247-253 (2013) 
C3.
  Akkoyun I, Anuk D, Yılmaz G, Incidence of type-1 retinopathy of prematurity in premature babies born small for gestational age. Turk J Ophthalmol 43:340-4 (2013)
C4.  Şingar E, Akkoyun İ, Yılmaz G. Maküler Hol Cerrahisi Sonrası Fotoreseptör Hücre Tabaka Bütünlüğünün Görsel Prognoz Üzerine Etkisi. Ret-Vit 21:23-27 (2013)
C5.  Sızmaz S, Akkoyun I, Yılmaz G, Akova YA, Scleral Buckling Surgery in pseudophachakic rhegmatogenous retinal deachment. Ret-Vit 19;1:37-41 (2011)
C6.  Kahraman AB, Akova AY, Akkoyun I. Retinal vaskülitli hastalarda tanı, tedavi ve görme keskinliği sonuçları. Ret-Vit 17:165-170 (2009)
C7.   Akkoyun I, Yılmaz G, Metindoğan S, Akova YA. Konvansiyonel cerrahi uygulanan alt yarı regmatogen retina dekolmanında risk faktörlerinin çok değişkenli analizi. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 16:178-183 (2007)
C8.   Akkoyun I.  AMD Sınıflandırma - Patogenez; Derleme- accepted- TJO-80008. Turk J Ophthalmol  (2014)
C9.   Şimşek C, Akkoyun I, Yılmaz G. Hematolojik Hastalıklarda Göz Bulguları. Ret-Vit 22:085-092(2014)
C10.   Güngör S, Sarıgül A, Akkoyun I, Akman A, Yılmaz G, Karakuş S. Ailesel Retinal Ven Dal Tıkanıklığı. accepted-RVD-2397. Ret-Vit (2014)
C11.   Gür S, Akkoyun I, Karataş M, Kuş S. Multipl Myelomlu Bir Olguda Bilateral Arka Sklerit - Bilateral Posterior Scleritis in a Case with Multiple Myeloma". accepted- TJO-04935 Turk J Ophthalmol  (2014)  
C12.   Küçüködük A, Akkoyun I, Yılmaz G. Macular Hole Development Following Scleral Buckling Surgery. accepted-RVD-2159 Ret-Vit (2014)  
C13.   Gür S, Akkoyun I, Şingar E, Yılmaz G. Intravitreal bevacizumab injection therapy in a case with choroidal neovascular membrane secondary to toxoplasmosis retinochoroiditis. Turk J Ophthalmol 44:466-73 (2014)
C14.   Gökgöz Özışık G, Akkoyun I, Yılmaz G. A Case of Vitreoretinal Dystrophy Presented with Bilateral Asymmetric Expression: FEVR. Ret-Vit 22:065-068 (2014)
C15.    Akkoyun I. Retina Ven Tıkanıklarına Bağlı Makula Ödeminde Steroid Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 6:132-135 (2013) 
C16.    Akkoyun I. Pathophysiology of Retinopathy of Prematurity. Turk J Ophthalmol 42:63-7 (2012)
C17.    Akkoyun I. Prematüre retinopatisinde medikal tedavinin yeri. Turk J Ophthalmol 42:466-73 (2012)
C18.   Pınarcı EY, Öncel B, Akkoyun I, Akova YA. Ailesel displazminojemili bir olguda gelişen silyoretinal arter tıkanıklığı sonrası uygulanan hiperbarik oksijen tedavisinin yararı. Ret-Vit 19;4:13-15 (2011) 
C19.    Borazan M, Akkoyun I, Karalezli A, Akova YA. Stickler sendromunda mikrocornea. Ret-Vit 16:303-306 (2008)
C20.    Akkoyun I, Oto S, Jonas JB, Akova YA. Nörofibromatozis Tip-1 ve optik sinir gliomu olan bir olgunun uzun dönem takibi. MN Oftalmoloji  13:66-68 (2006)

D Yazılan uluslararası kitaplarda yapılan Ceviri :
D1.     Akkoyun I. Kaynak: Miscellaneous Conditions., Editör: T.H. Williamson. Çeviri Editörü: Zeliha Yazar. Vitreoretinal Surgery, 391 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, 17.1-17.12, S. 391-408.
D2.     Akkoyun I. Kaynak: Prematür Retinopatisi, Editör: Azad R, Trese MT. Çeviri editörü: Levent Tök. Lippincott Williams&Wilkins, 2013. S: 90-91.
D3.    Akkoyun I. Kaynak: CLINICAL EYE ATLAS, Editör: DH Gold, RA Lewis. Çeviri Editörü: M Karaçorlu, S Arf, H Özdemir, F Şentürk. Oxford University Press in An Oxford Ophthalmology Atlas  Section  11 Optic Disk. 2013. S. 861-883.
D4.     Akkoyun I, Dinc AU. Retina and Vitreus. American Academy of Ophthalmology, Basic and Clinical Science Course; Çeviri Editörü: Pınar Aydın O Dwyer; Günes Tıp Kitap Evi; Cilt 12; 2008-2009,
D5.     Akkoyun I. Color Atlas&Synopsis of Clinical Ophthalmology Neuro Ophthalmology/PJ Savino H Danesh-Mayer. Çeviri Editörü: Şansal Gedik, 2008.

E Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalelere yapılan atıflar

E1.      A7.     Pinarci EY, Bayar SA, Sizmaz S, Yesilirmak N, Akkoyun I, Yilmaz G. Anterior segment complications after phacovitrectomy in diabetic and nondiabetic patients. Eur J Ophthalmol 23:223-9 (2013)

Atıf: 1

E2.      A8.    Kaya FS, Akkoyun I, Haberal Reyhan  AN, Dağdeviren A, Yılmaz G, Oto S, Akova YA. Effect of intravitreal octreotide acetate injection on retinal neovascularization, morphology, and apoptotic cell death in an oxygen-induced retinopathy mouse model. Turk J Med Sci 42:1519-1527 (2012)
Atıf: 1

E3.      A9.    Akkoyun I, Karabay G, Haberal N, Dagdeviren A, Yilmaz G, Oto S, Erkanli L, Akova YA. Structural consequences after intravitreal bevacizumab injection without increasing apoptotic cell death in a retinopathy of prematurity mouse model.  Acta Ophthalmol. Acta Ophthalmol 90:564-70 (2012)
Atıf: 7

E4.      A10.   Akkoyun I, Yilmaz G, Oto S, Kahraman B, Haberal N, Akova YA. The Impact of triamcinolone acetonide on retinal endothelial cells in a retinopathy of prematurity mouse model. Acta Ophthalmol Scand 85:791-4 (2007)
Atıf: 6

E5.      A11. Akkoyun I, Oto S, Yilmaz G, Gurakan B, Tarcan A, Anuk D, Akgün S, Akova YA. Risk factors in the development of mild and severe retinopathy of prematurity. J AAPOS 10:449-453 (2006)
Atıf: 40

E6.      A12. Jonas JB, Spandau UH, Kamppeter BA, Degenring RF, Kreissig I, Akkoyun I, Vossmerbaeumer U. Duration of the effect of intravitreal triamcinolone acetonide in eyes with exudative age-related macular degeneration. J Ocul Pharmacol Ther 22:194-199 (2006)
Atıf: 9

E7.      A13. Jonas JB, Akkoyun I, Kamppeter B, Kreissig I, Degenring RF. Intravitreal triamcinolone acetonide for treatment of central retinal vein occlusion. Eur J Ophthalmol 15:751-758 (2005)
Atıf: 32

E8.      A14. Jonas JB, Martus P, Degenring RF, Kreissig I, Akkoyun I. Predictive factors for visual acuity after intravitreal triamcinolone treatment for diabetic macular edema. Arch Ophthalmol 123:1338-1348 (2005)
Atıf: 36

E9.      A15. Jonas JB, Degenring RF, Kreissig I, Akkoyun I, Kamppeter BA. Intraocular pressure elevation after intravitreal triamconolone acetonide injection. Ophthalmology 112:593-598 (2005)
Atıf: 182

E10.    A16. Müller H, Weiss C, Kuntz S, Akkoyun I, Schaible T. Are there predictors for proliferative retinopathy of prematurity and is supplemental oxygen a useful conservative treatment option Klin  Padiatr 217:53-60 (2005)
Atıf: 6

E11.    A17. Jonas JB, Akkoyun I, Kreissig I, Degenring RF. Diffuse diabetic macular oedema treated by intravitreal triamcinolone acetonide: a comparative, non-randomised study. Br J Ophthalmol 89:321-326 (2005)
Atıf: 54

E12.    A18. Jonas JB, Degenring RF, Kreissig I, Friedemann T, Akkoyun I. Exudative age-related macular degeneration treated by intravitreal triamcinolone acetonide. A prospective comparative nonrandomized study. Eye 19:163-170 (2005)
Atıf: 53

E13.    A19. Jonas JB, Akkoyun I, Kamppeter B, Kreissig I, Degenring RF. Branch retinal vein occlusion treated by intravitreal triamcinolone acetonide. Eye 19:65-71 (2005)
Atıf: 91

E14.    A20. Jonas JB, Akkoyun I, Budde WM, Kreissig I, Degenring RF. Intravitreal reinjection of triamcinolone for exudative age-related macular degeneration. Arch Ophthalmol 122:218-222 (2004)
Atıf: 105

N
E15.    A21. Vardarli I, Baier LJ, Hanson RL, Akkoyun I, Fischer C, Rohmeiss P, Basci A, Bartram CR, Van der Woude FJ, Janssen B. Gene for susceptibility to diabetic nephropathy in type 2 diabetes maps to 18q22.3-23. Kidney Int 62:2176-2183 (2002)
Atıf: 61

E16.    A22. Vogele C, Seiberth V, Jendritza W, Akkoyun-Vardarlı I, Liesenhoff H. Computer program for retinopathy of prematurity screening. Ophthalmologe 96:82-86 (1999)
Atıf: 1

E17.    A23. Seiberth V, Linderkamp O, Vardarlı I. Transscleral vs transpupillary diode laser photocoagulation for the treatment of  threshold retinopathy of prematurity. Arch Ophthalmol 115:1270-1275 (1997)
Atıf: 24

E18. A25.    Seiberth V, Linderkamp O, Vardarlı I, Knorz MC, Liesenhoff H. Diode-Laserphotocoagulation for  Stage 3+ Retinopathy of Prematurity. Graefes Arch  Clin  Exp Ophthalmol 223:489-493 (1995)
Atıf: 17

E19.    A26. Seiberth V, Linderkamp O, Vardarlı I, Knorz MC, Liesenhoff H.  Diode laser photocoagulation for threshold retinopathy of prematurity in eyes with tunica vasculosa lentis. Am J Ophthalmol 119:748-751 (1995)
Atıf: 10

E20.    A27. Jonas JB, Degenring RF, Kreissig I, Akkoyun I. Safety of intravitreal high-dose reinjection of triamcinolone acetonide. Am J Ophthalmol 138:1054-1055 (2004)
Atıf: 38

E21.    A28. Jonas JB, Degenring RF, Kamppeter BA, Kreissig I, Akkoyun I. Duration of the effect of intravitreal triamconolone acetonide as treatment for diffuse diabetic macular edema. Am J Ophthalmol 138:158-160 (2004)
Atıf: 85

E22.    A29. Halama N, Yard-Breedijk A, Vardarli I, Akkoyun I, Yard B, Janssen B, van der Woude FJ. The Kruppel-like zinc-finger gene ZNF236 is alternatively spliced and excluded as susceptibility gene for diabetic nephropathy. Genomics 82:406-411 (2003)
Atıf: 6

E23.    A38. Akkoyun I, Gedik S, Varan B, Agildere AM, Akova YA. Papilloedema and brain abscess associated with isolated left superior vena cava draining in to the left atrium. Klin Monatsbl Augenheilkd 223:924-926 (2006)
Atıf: 2

     

Ödüller ve Belgeler


      2014 Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Türk Oftalmoloji Dergisi En Başarılı Yayın Ödülü Üçüncülüğü      
      2010 Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: En iyi Araştırma Ödülü İkinciliği      
      2009 EVER (European Association for Vision and Eye Research) POSTER PRIZE      
      2006 Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi : En iyi Araştırma Ödülü Üçüncülüğü      

İlgi̇ Alanları ve Uzmanlık Alanı


      Retina, vitreus, retinal-vasküler hastalıklar ve sinir lifi hastalıkları konularıyla ve prematüre retinaopatisi ile ilgilenmektedir. Bu konularda ulusal ve uluslararası toplantılarda bildiriler sunmuş, makaleler yazmış ve kitap bölümleri çevirileri yapmıştır. Uluslararası çok merkezli çalışmalarda araştırıcı olarak yer almıştır.
Yabancı dil: Almanca, Ingilizce, Fransızca